Komiks

Ještě jsme ve válce – Příběhy 20. století

Obálka komiksu „Ještě jsme ve válce – Příběhy 20. století“ - ilustrační foto Autoři publikace oslovili přední české a slovenské tvůrce komiksu, vybrali z archivu webového projektu Paměť národa třináct zaznamenaných zajímavých vzpomínek a dali vzniknout unikátnímu počinu nejen na české komiksové scéně, ale také na poli popularizace naší historie.

Komiksy vypráví životní osudy lidí, kteří většinou dosud žijí mezi námi. Příběhy pojednávají o konfliktu konkrétních lidí s totalitní mocí a jsou pestré jako život sám – přinášejí vítězství i prohry, velké heroické činy i lidské slabosti a vyrovnání se s nimi. Jedním z komiksových hrdinů je například Tomáš Sedláček. Společně s ním můžete v komiksu Ještě jsme ve válce, podle kterého je pojmenován cely sborník, zažít krutost východní fronty i beznaděj komunistických kriminálů. V komiksu podle svědectví Jiřiny Tvrdíkové se dozvíte, jaké to je „česat bílého medvěda“ a že v sovětskych gulazích bylo vězněno i mnoho československých občanů.

Rudolf Bělohoubek zase vypráví, jak mu zavraždili oba rodiče během poválečného divokého odsunu Němců. V příběhu 15 let ve stodole prožijete společně s Václavem Jakešem nekonečné skrývání před komunistickou policií na statku rodiny Peckových. Komiks Ten kluk přece nic neudělal vypráví zase o těžkém rozhodování Milušky Havlůjové, zda spolupracovat s komunistickou Státní bezpečností nebo být odsouzena na čtyři roky vězení, které znamenaly odloučení od jejího dvouletého syna. Poslední let, podle vyprávění Zdeňka Mikše, líčí dramaticky útěk studentů letecké vojenské akademie „na západ“. Nechybí ani příběhy z období normalizace a mezi komiksovými postavami najdete dokonce i spolupracovníka Státní bezpečnosti - osud „estébáka“, který promluvil o svém selhání, zpracoval v komiksu Chytřejší než oni Tomáš Kučerovský.

ÚSTR, Post Bellum, Argo, Praha 2011, 1. vydání, váz., 184 stran, ISBN 978-80-87211-53-3 (ÚSTR), ISBN 978-80-257-0524-7 (Argo)

Obálka komiksu „Noch sind wir im Krieg“ - ilustrační fotoKomiks vyšel i v německém jazyce.
Drava Verlag – Založba Drava GmbH, Post Bellum, ÚSTR, 2016, 1. vydání, brož., 182 str., ISBN 978-3-85435-786-5 (Drava), ISBN 978-80-905250-3-0 (Post Bellum), ISBN 978-80-87912-42-3 (ÚSTR)


Více se o knize dozvíte na webových stránkách Ještě jsme ve válce a Noch sind wir im Krieg.

Komiks Ještě jsme ve válce v Bukurešti

Publikace Ještě jsme ve válce (Vojtěch Šeda, David Bartoň, Adam Drda), která komiksovou formou vypráví třináct příběhů z války, odboje a období totality, se po velkém úspěchu doma (12 000 prodaných výtisků) konečně dostává za hranice České republiky.

Na mezinárodním knižním festivalu Bookfest 2015 v Bukurešti byl v rámci programu Českého centra představen její překlad do rumunského jazyka (Încă suntem în război, přeložil Mircea Dan Duta), který vznikl ve spolupráci organizace Post Bellum a Ústavu pro studium totalitních režimů za finanční podpory Ministerstva kultury České republiky. Překlad existuje prozatím v elektronické podobě, přičemž probíhají jednání o jeho vydání v tištěné verzi. Zároveň se připravují překlady do dalších jazyků – angličtiny, francouzštiny a němčiny.

Komiks  Ještě jsme ve válce v Bukurešti Komiks  Ještě jsme ve válce v Bukurešti Komiks  Ještě jsme ve válce v Bukurešti Komiks  Ještě jsme ve válce v Bukurešti

Soutěž

Ohlasy v médiích