Katalogy výstav

Rozkulačeno! Půlstoletí perzekuce selského stavu

Obálka katalogu k výstavě Rozkulačeno! Půlstoletí perzekuce selského stavu – ilustrační foto Česko-anglický katalog k výstavě Rozkulačeno! Půlstoletí perzekuce selského stavu, kterou ve spolupráci s Národním zemědělským muzeem a dalšími institucemi připravil Ústav pro studium totalitních režimů, zachycuje vývoj selského stavu na českém území od Rakouska-Uherska přes první republiku, protektorát a socialismus až do současnosti. Největší pozornost je věnována období druhé světové války a komunismu.

Národní zemědělské muzeum, ÚSTR, Praha 2016, 1. vydání, brož., 148 str., ISBN 978-80-87912-44-7

 Velehrad vás volá!

Obálka katalogu k výstavě Velehrad vás volá! – ilustrační foto Katalog ke stejnojmenné výstavě, jež doprovázela mezinárodní konferenci Velehrad vás volá! Vliv Helsinské konference na rozvoj aktivit církví ve středoevropském prostoru. Helsinská konference prosadila v roce 1975 zásadu lidských práv nejen do diplomatické agendy. V následujícím desetiletí se ukázalo, že stejně důležitý pro změny v Evropě byl i „helsinský proces“ vedený zdola. Součástí tohoto procesu se stalo také probuzení církví ve středoevropském regionu. Duchovní i laici, především ti působící neveřejně, začali formulovat stále důraznější požadavky na dodržování náboženských a občanských svobod. Výrazným mezníkem tohoto dění se stala poutní slavnost na Velehradě v červenci 1985, kdy se zde shromáždil velký počet věřících z Československa i sousedních zemí. Původně plánovaná mírová slavnost se změnila v demonstraci za náboženské a občanské svobody. Katalog vedle tematických textů přináší i řadu unikátních dokumentů a fotografií.

Institut interkulturního, mezináboženského a ekumenického výzkumu a dialogu UPOL, ÚSTR, Praha 2015, 1. vydání, brož., 159 str., ISBN 978-80-87912-00-3

 70 – 2. světová válka objektivem českých fotografů

Obálka katalogu k výstavě k 70. výročí ukončení 2. světové války – ilustrační foto Katalog k výstavě k 70. výročí ukončení 2. světové války přináší sedmdesát fotografií pořízených českými fotografy na bojištích, v zázemí i v protektorátu. Představuje soubor, v němž je každý válečný rok zastoupen deseti snímky, jež přibližují osudy československých a spojeneckých vojáků i civilního obyvatelstva za 2. světové války. Fotografové zaznamenali klíčové i méně významné okamžiky, které v průběhu války prožívali její aktéři. Objektivy fotoaparátů válečných zpravodajů i náhodných svědků navždy zachytily, jak žili, jak se snažili zaplašit myšlenky na smrt i jak umírali ti, jejichž jména jsou dnes v učebnicích dějepisu nebo jsou již dávno zapomenuta.

VHÚ Praha, Správa Pražského hradu, ÚSTR, Praha 2015, 1. vydání, brož., 89 str., ISBN 978-80-87912-28-7

 Ve znamení tří deklarací … Šlechta v letech ohrožení československého státu

Obálka katalogu výstavy Ve znamení tří deklarací … Šlechta v letech ohrožení československého státu – ilustrační foto Katalog vychází u příležitosti konání výstavy stejného jména. Výstavní projekt, jehož autory jsou historici z Ústavu pro studium totalitních režimů Dita Jelínková a Zdeněk Hazdra, přibližuje postoje a postavení šlechty v Československu v kontextu mnichovských událostí roku 1938 a následně okupace českých zemí nacistickým Německem. Hlavní pozornost je věnována představitelům šlechtických rodů, kteří stáli u vzniku deklarací proklamujících podporu českému státu a národu. Stranou pozornosti nezůstávají ani otázky související s kolaborací šlechty na jedné straně a jejím zapojením do protinacistického odboje a s tím souvisejícími postihy na straně druhé.

ÚSTR, Praha 2014, 1. vydání, brož., 200 str., ISBN 978-80-87912-14-0

 Připraven k práci a obraně vlasti! Padesát let českého sportu v totalitní společnosti

Obálka katalogu výstavy Připraven k práci a obraně vlasti! Padesát let českého sportu v totalitní společnosti – ilustrační foto Katalog ke stejnojmenné výstavě stručně představuje vývoj české (československé) tělovýchovy, mapuje olympijské hnutí a popisuje výrazné kolektivní i individuální úspěchy našich sportovců. Věnuje se také nejvýraznějším zásahům nacistického a komunistického aparátu do československého sportu – připomíná oběti z řad sportovců během nacistické okupace či proces s hokejovými mistry světa a zabývá se i fenoménem emigrace. Katalog je česko-anglický.

ÚSTR, Magistrát hlavního města Prahy, Český olympijský výbor, Národní muzeum, Praha 2014, 1. vydání, brož., 60 str., ISBN 978-80-87912-01-0

 Diktatura versus naděje. Pronásledování římskokatolické církve v Československu v letech 1948–1989

Obálka katalogu výstavy Diktatura versus naděje – ilustrační foto Poválečné období a zejména události roku 1948 znamenaly pro českou katolickou církev, stejně jako i pro celou svobodně smýšlející československou společnost, těžkou ránu. Komunistický režim systematicky likvidoval demokratické občanské svobody a práva, včetně svobody svědomí. Zvlášť důrazně vystupoval proti církvi římskokatolické, kterou považoval za svého hlavního ideového protivníka. Publikace Diktatura versus naděje, připravená předními odborníky, mapuje pronásledování římskokatolické církve v Československu v letech 1948–1989 ve všech aspektech a historických souvislostech. Představuje rovněž významné a dosud nepublikované archivní dokumenty a fotografie.
Katalog je prodejní a v knihovně bude stát 212 Kč.

ÚSTR, Praha 2014, 1. vydání, brož., 191 str., ISBN 978-80-87912-00-3

 Pod křídly Sokola

Obálka katalogu výstavy Pod křídly Sokola - ilustrační foto Dne 16. února 2012 uplynulo přesně 150 let od okamžiku, kdy vznikla Tělocvičná jednota pražská. Nikdo z účastníků ustavující schůze nemohl tušit, že byl právě položen základ nejvýznamnější spolkové organizace v našich dějinách. Záhy začala používat název Sokol a nastoupila dlouhou cestu lemovanou všemi historickými milníky, které od roku 1862 potkaly české země. Výstava, do níž vstupujete, je poctou všem významným i bezejmenným sokolům a sokolkám, kteří v časech dobrých i zlých spojili své životy s osudem naší vlasti.
Katalog (v češtině a angličtině) mapuje nejdůležitější milníky sokolské historie a představuje i stejnojmennou výstavu.

ÚSTR, Vojenský historický ústav, Praha 2012, 1. vydání, brož., ISBN 978-80-87211-63-2 (ÚSTR)

 Aby se to už neopakovalo

Obálka katalogu výstavy Aby se to už neopakovalo - ilustrační foto Katalog s obrazovou přílohou k výstavě o dějinách K 231 – Sdružení bývalých politických vězňů, který byl jedním z významných projevů oživení občanské společnosti v roce 1968.

ÚSTR, Praha 2008, 1. vydání, brož., ISBN 978-80-87211-00-7