Jak vládli?

Pestrost metodologických přístupů k problematice moderních dějin rozhodně nepatří k silným stránkám české historiografie komunismu. Stále převládá především pozitivistická evidence faktů, zaměřená především na represivní rozměr komunistické moci. Archivy v tomto smyslu poskytují historikům nepřeberné množství materiálu, stále je tak co zpracovávat. Jiří Kabele a Martin Hájek se zabývají mocenskými hierarchiemi reálného socialismu ze sociologické perspektivy a jejich kniha tak zaujme neotřelými postřehy, netradičním úhlem pohledu a konečně interpretačními závěry, jež mohou narušit řadu zaběhnutých klišé. Z perspektivy jejich výzkumu (detailně zpracovali způsob vládnutí v jednom jihomoravském okrese v období tzv. reálného socialismu) se socialistická moc nejeví jako silná, ale naopak jako mnohdy neefektivní a slabá.

Při výuce období 1948-1989 se učitelé na českých školách často soustřeďují na „velké“ událostní dějiny, strukturálnímu popisu socialistické společnosti nevěnují větší pozornost. Není divu, odborná literatura jim v tomto smyslu neposkytuje mnoho inspirací. Kniha Jak vládli? by mohla právě k takové sociologické charakteristice režimu posloužit. Nabízí totiž detailní analýzu institucionálního prostoru (hierarchie funkcí, vztahy a kompetence institucí, struktury rozhodování aj.), v němž se odehrávaly mocenské hry reálného socialismu.

Učitel jistě ocení, že kniha není příliš rozsáhlá. Autoři nejprve objasňují metodu práce a zasazují klíčové pojmy do obecných i specificky českých souvislostí (cca 30 stran), následuje popis mocenských hierarchií modelového města Filipova (cca 60 stran), navazuje zobecňující interpretace (cca 25 stran) a připojeny jsou též dílčí prameny - dobové vyhlášky, tabulky, předpisy aj. (cca 50 stran).

Jiří Kabele a Martin Hájek: Jak vládli? Průvodce hierarchiemi reálného socialismu, Brno, Doplněk 2008.

Kamil Činátl