Informační brožura „Ústav pro studium totalitních režimů a Archiv bezpečnostních složek“

Vydal Ústav pro studium totalitních režimů a Archiv bezpečnostních složek v březnu 2009.

Brožura „Ústav pro studium totalitních režimů a Archiv bezpečnostních složek“ Odpovědná redaktorka: Alžběta Medková
Jazyková redakce: Ondřej Šanca a David Svoboda
Grafická úprava: Zuzana Michálková
Překlad do angličtiny: Alexis Gibson, Chris Johnstone
Jazyková redakce angličtiny: Alexis Gibson, Gillian Purves
Vytiskla: Příbramská tiskárna s. r. o.
Fotografie použité v publikaci poskytli: ÚSTR, ABS, Vladimír Bosák, Přemysl Fialka, Petr Blažek a Jiří Reichl

ISBN 978-80-87211-18-2