Informace o naplňování zákona č. 262/2011 Sb., o účastnících odboje a odporu proti komunismu

V souvislosti s přijetím zákona č. 262/2011 Sb., o účastnících odboje a odporu proti komunismu, informujeme, že Ústav pro studium totalitních režimů ani Archiv bezpečnostních složek nejsou příslušné instituce k rozhodování o žádostech k vydání osvědčení účastníka odboje a odporu proti komunismu. Věcným kompetentem je Ministerstvo obrany ČR, Odbor pro válečné veterány, který přijímá žádosti jednotlivých občanů či právnických osob ve smyslu zákona od 18. listopadu 2011více informací zde.

Ústav pro studium totalitních režimů, Archiv bezpečnostních složek a další instituce se na naplňování zákona podílejí formou zpracování a poskytování odborných stanovisek (§ 6, odst. 3 zákona), respektive evidenčním šetřením, případně spoluprací s Etickou komisí České republiky pro ocenění účastníků odboje a odporu proti komunismu (§ 7, odst. 7 zákona).

Pokynem ředitele Ústavu pro studium totalitních režimů z 1. listopadu 2011 byla zřízena Skupina pro přípravu odborných stanovisek, podkladů a informací, která byla ke dni 1. dubna 2015 změněna na Oddělení agendy zákona o třetím odboji. Jeho úkolem je zajištění součinnosti s Ministerstvem obrany ČR a spolupráce s Etickou komisí ČR pro ocenění účastníků odboje a odporu proti komunismu ve smyslu zákona č. 262/2011 Sb. Na základě dohody o spolupráci v záležitostech naplňování citovaného zákona uzavřené mezi Ústavem a Archivem bezpečnostních složek zpracovává oddělení rovněž odborná stanoviska pro Archiv. Z hlediska organizační struktury Ústavu je oddělení součástí Odboru výzkumu a vzdělávání, v roce 2015 jej tvořilo pět odborných pracovníků.

Činnost Oddělení agendy zákona o třetím odboji ÚSTROdkazyMédia