Hitlerovo polské tažení očima německé oficiální propagandy

Následující fotografie pocházejí z alba Grossdeutschland im Weltgeschehen. Tagesbildberichte 1939 z dílny říšského ministerstva lidové osvěty a propagandy, které se nachází ve fondech ABS. Jedná se o málo známé snímky Hitlerova osobního fotografa Heinricha Hoffmanna, na kterých je zachyceno dění roku 1939 z německého pohledu. Album je členěno na jednotlivé měsíce, každá fotografie je opatřena popiskem a každý měsíc je shrnut v komentáři. V předmluvě vydavatel Ernst Braeckow uvádí, že díky formátu, kdy si čtenář album sám průběžně doplňuje novými obrázky, toto dílo každého vtáhne do bezprostředního dění v Evropě. Celé album pak má dokumentovat „vzestup Německa a porodní bolesti nové Evropy“. Ve svém celku se jedná o velmi cenné a vzácné dílo.

Do našeho výběru jsou zařazeny fotografie ze září 1939, které vznikly v průběhu polského tažení.

Poslanci Říšského směnu přísahají 1. září 1939 věrnost Adolfu Hitlerovi. Nový sovětský vyslanec v Německu Alexander Škvarcev předčítá Hitlerovi svůj pověřovací list. Spolu s ním se audience zúčastnil vojenský pověřenec generál Maxim Purkajev. Německé obyvatelstvo Gdaňska vítá německou armádu. První výstřely 2. světové války vypálila německá školní bitevní loď Schleswig-Holstein na polský muniční sklad na poloostrově Westerplatte před Gdaňskem. Adolf Hitler při návštěvě zraněných německých vojáků během polského tažení. Němečtí obyvatelé polského města Graudenz (Grudziądz) vítají německé jednotky. Německé pěší jednotky překračují po provizorních lávkách most u města Bromberg (Bydgoszcz), který ustupující polská armáda vyhodila do povětří. Hermann Göring hovoří ve zbrojní továrně k vojákům na frontě i v zázemí. Zasažené nádraží v polském Krakově. Adolf Hitler na návštěvě polní kuchyně při své cestě na frontu. Polští vojáci na cestě do německého zajetí. Inspekční cesta Hermanna Göringa na frontu v Haliči. Další z propagandistických fotografií Hitlera s vojáky. Tentokrát v městě Jaroslaw. Pohřeb dvou francouzských pilotů sestřelených nad Německem. Válka na západě se od té na východě výrazně lišila. Britská letadlová loď potopená v prvních dnech války německou ponorkou u anglických břehů. Hitler při slavnostním průjezdem Gdaňskem. Ukořistěné vozatajstvo polské armády. Porada německých a sovětských důstojníků u Białystoku. Německá armáda byla německou propagandou prezentována jako velmi kamarádská. Zde přátelské pokřikování při střídání na frontě. Německá pěchota před Varšavou. Hitler při inspekci ponorkového loďstva ve Wilhelshavenu. Slavnostní pohřeb generála von Fritsche, který padl během polského tažení. U rakve před pomníkem v ulici Mezi lipami stojí Hermann Göring. Německá pěchota při bitvě o Varšavu. Polští vojáci, bránící své hlavní město, odcházejí do německého zajetí. Polští vojenští představitelé předávají do rukou generála Blaskovitze kapitulaci Varšavy. Adolf Hitler vyznamenává generály účastnících se polského tažení. Lidový komisař zahraničních věcí Vjačeslav Molotov dne 28. září 1939 v Moskvě podepisuje sovětsko–německou smlouvu o přátelství a hranicích, na základě které připadly Německu Poláky osídlené oblasti Běloruska a Ukrajiny. Sovětský svaz výměnou získal Litvu. V pozadí Stalin a německý ministr zahraničí von Ribbentrop. Polského tažení se účastnily i jednotky slovenské armády. Na obrázku vyznamenává generál Ferdinand Čatloš jednotlivé vojáky.