Gustáv Husák. Moc politiky – politik moci

Anotace konference:

Sto let od narození osobnosti bývá příležitostí k zamyšlení se nad jejím životem, osudem či výsledky. Gustáv Husák osobností nesporně byl. Jak svého času napsal slovenský historik Ľubomír Lipták, Husákovým problémem bylo, že z těch několika možností, které před sebou měl, si nevybral cestu advokáta a demokratického politika, ale vydal se cestou prosazování komunismu a totalitní ideologie.

Cílem mezinárodní vědecké konference byl kritický pohled na Gustáva Husáka, který byl především komunistickým politikem a osobností ne vždy podřízenou straně a Moskvě jako mezinárodnímu centru komunistické hnutí.

Konference se konala pod záštitou ministra školství, vědy, výzkumu a sportu SR Dušana Čaploviče a ministra školství, mládeže a tělovýchovy ČR Petra Fialy.

Závěrečná zpráva

Byl Gustáv Husák suverénním vůdcem komunistické strany, nebo spíš loutkou v sovětských rukou? Zmírnil Gustáv Husák dopady srpnové okupace 1968? Čím bylo dáno to, že desetiletému věznění odolával lépe než mnozí spoluvězni? Byl povahou intelektuál? Vedlo jeho kroky něco jiného než fascinace mocí?

To jsou jen některé z otázek, které provázely konferenci „Gustáv Husák. Moc politiky / politik moci“. V autentických, působivých prostorách bývalého Federálního shromáždění ji 29.–30. května 2013 pořádal Ústav pro studium totalitních režimů ve spolupráci s Historickým ústavem Slovenské akadémie vied a Národním muzeem.

Na konferenci vystoupilo 29 renomovaných historiků z České i Slovenské republiky a postupně ji navštívilo přes 80 posluchačů.

Program byl členěn podle jednotlivých etap Husákova života: např. studentské roky „komunistického intelektuála“, jeho působení v protifašistickém odboji a ve Slovenském národním povstání, dlouholeté věznění, návrat do velké politiky, „politický Olymp“. Diskutovalo se na závěr každého bloku, nejvýrazněji k tématu normalizace v Československu a v návaznosti na tematický blok hospodářsko-společenských souvislostí v Československu 70. a 80. let. Stranou nezůstaly ani nuance normalizačního období jako např. propopulační politika a fenomén „Husákových dětí“, otázka zásobování maloobchodů či osoba Gustáva Husáka ve slovenském divadle a filmu.

Od počátku panovala shoda v tom, že Gustáv Husák je rozporuplná a zároveň nepřehlédnutelná osobnost moderních československých dějin. V závěrečném slovu se historici Milan Zemko, Jan Rychlík a Zdeněk Hazdra zaměřili na fakt, že období normalizace je v moderní česko-slovenské historiografii stále značně upozaďované, o to více je třeba na něj upozorňovat a vést o něm vědeckou diskusi. Milan Zemko k ní vyzval také sociology
a sociální psychology. Jan Rychlík označil Husáka za symbol epochy a zamyslel se i nad principem věčného hledání „menšího zla“, které se nakonec většinou ukáže jako zlo větší.

Fotogalerie

Konference Gustáv Husák. Moc politiky – politik moci: Těsně před oficiálním zahájením konference (Praha, 29.–30.05.2013) Konference Gustáv Husák. Moc politiky – politik moci: Registrace účastníků (Praha, 29.–30.05.2013) Konference Gustáv Husák. Moc politiky – politik moci: Publikace Ústavu pro studium totalitních režimů (Praha, 29.–30.05.2013) Konference Gustáv Husák. Moc politiky – politik moci: bývalá Sněmovna Federálního shromáždění před zahájením konference (Praha, 29.–30.05.2013) Konference Gustáv Husák. Moc politiky – politik moci: Úvodní slovo Michala Lukeše, generálního ředitele Národního muzea (Praha, 29.–30.05.2013) Konference Gustáv Husák. Moc politiky – politik moci:  Úvodní slovo Pavly Foglové, ředitelky Ústavu pro studium totalitních režimů (Praha, 29.–30.05.2013) Konference Gustáv Husák. Moc politiky – politik moci: Úvodní slovo Slavomíra Michálka, ředitele Historického ústavu Slovenské akadémie vied (Praha, 29.–30.05.2013) Konference Gustáv Husák. Moc politiky – politik moci: Úvodní slovo Slavomíra Michálka, ředitele Historického ústavu Slovenské akadémie vied (Praha, 29.–30.05.2013) Konference Gustáv Husák. Moc politiky – politik moci: Blok I. - Stanislav Sikora z Historického ústavu SAV (Praha, 29.–30.05.2013) Konference Gustáv Husák. Moc politiky – politik moci: Blok I. - Juraj Benko z Historického ústavu SAV (Praha, 29.–30.05.2013) Konference Gustáv Husák. Moc politiky – politik moci: Blok I. - Adam Hudek z Historického ústavu SAV (Praha, 29.–30.05.2013) Konference Gustáv Husák. Moc politiky – politik moci: Blok I. - Jan Rychlík z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy (Praha, 29.–30.05.2013) Konference Gustáv Husák. Moc politiky – politik moci: Blok I. - Elena Londáková z Historického ústavu SAV (Praha, 29.–30.05.2013) Konference Gustáv Husák. Moc politiky – politik moci:  Diskuse po prvním bloku konference (Praha, 29.–30.05.2013) Konference Gustáv Husák. Moc politiky – politik moci: Diskuse po prvním bloku konference - Jozef Žatkuliak (Praha, 29.–30.05.2013) Konference Gustáv Husák. Moc politiky – politik moci: Stanislav Sikora odpovídá na dotazy v diskusi (Praha, 29.–30.05.2013) Konference Gustáv Husák. Moc politiky – politik moci:  Diskuse po prvním bloku konference (Praha, 29.–30.05.2013) Konference Gustáv Husák. Moc politiky – politik moci: Diskuse po prvním bloku konference - vlevo moderátor diskuse Slavomír Michálek (Praha, 29.–30.05.2013) Konference Gustáv Husák. Moc politiky – politik moci: Diskuse po prvním bloku konference (Praha, 29.–30.05.2013) Konference Gustáv Husák. Moc politiky – politik moci: Diskuse po prvním bloku konference (Praha, 29.–30.05.2013) Konference Gustáv Husák. Moc politiky – politik moci: Diskuse po prvním bloku konference - Jan Rychlík (Praha, 29.–30.05.2013) Konference Gustáv Husák. Moc politiky – politik moci: Rozhovor pro Události ČT s Petrem Blažkem z Ústavu pro studium totalitních režimů (Praha, 29.–30.05.2013) Konference Gustáv Husák. Moc politiky – politik moci: Debata v přestávce mezi bloky konference - vlevo Michael Kraus, vpravo Jan Kalous, ředitel Odboru zkoumání totalitních režimů ÚSTR (Praha, 29.–30.05.2013) Konference Gustáv Husák. Moc politiky – politik moci: Debata v přestávce mezi bloky konference (Praha, 29.–30.05.2013) Konference Gustáv Husák. Moc politiky – politik moci: Rozhovor pro Události ČT s Janem Kalousem z Odboru zkoumání totalitních režimů ÚSTR (Praha, 29.–30.05.2013) Konference Gustáv Husák. Moc politiky – politik moci: Blok II. - Studentské roky Gustáva Husáka, vlevo moderátor bloku Petr Blažek z ÚSTR (Praha, 29.–30.05.2013) Konference Gustáv Husák. Moc politiky – politik moci: Blok II. - Tomáš Černák z Historického ústavu SAV (Praha, 29.–30.05.2013) Konference Gustáv Husák. Moc politiky – politik moci: Blok II. - Tomáš Černák z Historického ústavu SAV (Praha, 29.–30.05.2013) Konference Gustáv Husák. Moc politiky – politik moci: Blok II. - Martin Mocko hovoří o Husákovi v odboji (Praha, 29.–30.05.2013) Konference Gustáv Husák. Moc politiky – politik moci (Praha, 29.–30.05.2013) Konference Gustáv Husák. Moc politiky – politik moci: Blok II. - Marek Syrný přednesl příspěvek za nepřítomného Stanislava Mičeva z Múzea SNP (Praha, 29.–30.05.2013) Konference Gustáv Husák. Moc politiky – politik moci:Diskuse po skončení druhého bloku konference (Praha, 29.–30.05.2013) Konference Gustáv Husák. Moc politiky – politik moci: Diskuse po skončení druhého bloku konference (Praha, 29.–30.05.2013) Konference Gustáv Husák. Moc politiky – politik moci: Diskuse po skončení druhého bloku konference (Praha, 29.–30.05.2013) Konference Gustáv Husák. Moc politiky – politik moci: Diskuse po skončení druhého bloku konference (Praha, 29.–30.05.2013) Konference Gustáv Husák. Moc politiky – politik moci: Diskuse po skončení druhého bloku konference (Praha, 29.–30.05.2013) Konference Gustáv Husák. Moc politiky – politik moci: Blok III. - Ludovít Hallon z Historického ústavu SAV (Praha, 29.–30.05.2013) Konference Gustáv Husák. Moc politiky – politik moci: Blok III. - Ludovít Hallon z Historického ústavu SAV (Praha, 29.–30.05.2013) Konference Gustáv Husák. Moc politiky – politik moci: Blok III. - Jan Pešek z Historického ústavu SAV (Praha, 29.–30.05.2013) Konference Gustáv Husák. Moc politiky – politik moci: Moderátor Bloku III. Jan Rychlík (Praha, 29.–30.05.2013) Konference Gustáv Husák. Moc politiky – politik moci: Blok III - Michal Macháček z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy  (Praha, 29.–30.05.2013) Konference Gustáv Husák. Moc politiky – politik moci: Diskuse po skončení třetího bloku konference (Praha, 29.–30.05.2013) Konference Gustáv Husák. Moc politiky – politik moci: Diskuse po skončení třetího bloku konference (Praha, 29.–30.05.2013) Konference Gustáv Husák. Moc politiky – politik moci: Diskuse po skončení třetího bloku konference (Praha, 29.–30.05.2013) Konference Gustáv Husák. Moc politiky – politik moci: Diskuse po skončení třetího bloku konference (Praha, 29.–30.05.2013) Konference Gustáv Husák. Moc politiky – politik moci: Diskuse po skončení třetího bloku konference (Praha, 29.–30.05.2013) Konference Gustáv Husák. Moc politiky – politik moci: Diskuse po skončení třetího bloku konference (Praha, 29.–30.05.2013) Konference Gustáv Husák. Moc politiky – politik moci: Diskuse po skončení třetího bloku konference (Praha, 29.–30.05.2013) Konference Gustáv Husák. Moc politiky – politik moci: Diskuse po skončení třetího bloku konference (Praha, 29.–30.05.2013) Konference Gustáv Husák. Moc politiky – politik moci: Druhý den konference. Blok IV. - Jan Kalous z Ústavu pro studium totalitních režimů (Praha, 29.–30.05.2013) Konference Gustáv Husák. Moc politiky – politik moci: Blok IV. - Vězení, nový začátek a příchod na politický Olymp (Praha, 29.–30.05.2013) Konference Gustáv Husák. Moc politiky – politik moci: Blok IV. - Petr Blažek z Ústavu pro studium totalitních režimů (Praha, 29.–30.05.2013) Konference Gustáv Husák. Moc politiky – politik moci: Blok IV. - Vězení, nový začátek a příchod na politický Olymp. Vlevo moderátor bloku Stanislav Sikora (Praha, 29.–30.05.2013) Konference Gustáv Husák. Moc politiky – politik moci:  Blok IV. - Michal Štefanský z Vojenského historického ústavu (Praha, 29.–30.05.2013) Konference Gustáv Husák. Moc politiky – politik moci: Blok IV. - Milan Zemko z Historického ústavu SAV (Praha, 29.–30.05.2013) Konference Gustáv Husák. Moc politiky – politik moci: Blok IV. - Jozef Žatkuliak z Historického ústavu SAV (Praha, 29.–30.05.2013) Konference Gustáv Husák. Moc politiky – politik moci: Blok IV. - Vězení, nový začátek a příchod na politický Olymp (Praha, 29.–30.05.2013) Konference Gustáv Husák. Moc politiky – politik moci: Blok IV. - Vězení, nový začátek a příchod na politický Olymp (Praha, 29.–30.05.2013) Konference Gustáv Husák. Moc politiky – politik moci: Diskuse po čtvrtém bloku konference (Praha, 29.–30.05.2013) Konference Gustáv Husák. Moc politiky – politik moci: Diskuse po čtvrtém bloku konference (Praha, 29.–30.05.2013) Konference Gustáv Husák. Moc politiky – politik moci: Diskuse po čtvrtém bloku konference (Praha, 29.–30.05.2013) Konference Gustáv Husák. Moc politiky – politik moci: Diskuse po čtvrtém bloku konference (Praha, 29.–30.05.2013) Konference Gustáv Husák. Moc politiky – politik moci: Diskuse po čtvrtém bloku konference (Praha, 29.–30.05.2013) Konference Gustáv Husák. Moc politiky – politik moci (Praha, 29.–30.05.2013) Konference Gustáv Husák. Moc politiky – politik moci: Blok V. - Zdeněk Doskočil z Ústavu pro soudobé dějiny AV (Praha, 29.–30.05.2013) Konference Gustáv Husák. Moc politiky – politik moci: Blok V. - Norbert Kmeť z Ústavu politických vied SAV (Praha, 29.–30.05.2013) Konference Gustáv Husák. Moc politiky – politik moci: Blok V. - Jan Mervart z Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové (Praha, 29.–30.05.2013) Konference Gustáv Husák. Moc politiky – politik moci: Blok V. -  Richard Pavlovič ze Štátného archivu v Prešově (Praha, 29.–30.05.2013) Konference Gustáv Husák. Moc politiky – politik moci: Blok V. - Petr Weiss, velvyslanec Slovenské republiky v Maďarsku (Praha, 29.–30.05.2013) Konference Gustáv Husák. Moc politiky – politik moci: Blok V. -  Petr Weiss, velvyslanec Slovenské republiky v Maďarsku (Praha, 29.–30.05.2013) Konference Gustáv Husák. Moc politiky – politik moci: Diskuse po pátém bloku, zaměřeném na normalizační období (Praha, 29.–30.05.2013) Konference Gustáv Husák. Moc politiky – politik moci: Blok VI. - Jan Šolta, Bankovní institut VŠ Praha (Praha, 29.–30.05.2013) Konference Gustáv Husák. Moc politiky – politik moci: Blok VI. - Michal Pullman z Ústavu hospodářských a sociálních dějin FF UK (Praha, 29.–30.05.2013) Konference Gustáv Husák. Moc politiky – politik moci: Blok VI. - Martin Franc, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR (Praha, 29.–30.05.2013) Konference Gustáv Husák. Moc politiky – politik moci: Blok VI. - Ladislav Vojáček z Masarykovy univerzity (Praha, 29.–30.05.2013) Konference Gustáv Husák. Moc politiky – politik moci: Dagmar Podmaková z Ústavu divadelnej a filmovej vedy SAV (Praha, 29.–30.05.2013) Konference Gustáv Husák. Moc politiky – politik moci: Blok VI. - Hospodářsko-společenské souvislosti vývoje v Československu v 70. a 80. letech (Praha, 29.–30.05.2013) Konference Gustáv Husák. Moc politiky – politik moci: Blok VI. - Šárka Rámišová z Oddělení novodobých českých dějin Národního muzea (Praha, 29.–30.05.2013) Konference Gustáv Husák. Moc politiky – politik moci: Blok VI. - Šárka Rámišová z Oddělení novodobých českých dějin Národního muzea (Praha, 29.–30.05.2013) Konference Gustáv Husák. Moc politiky – politik moci: Diskuse po šestém konferenčním bloku (Praha, 29.–30.05.2013) Konference Gustáv Husák. Moc politiky – politik moci: Diskuse po šestém konferenčním bloku (Praha, 29.–30.05.2013) Konference Gustáv Husák. Moc politiky – politik moci: Diskuse po šestém konferenčním bloku (Praha, 29.–30.05.2013) Konference Gustáv Husák. Moc politiky – politik moci: Diskuse po šestém konferenčním bloku (Praha, 29.–30.05.2013) Konference Gustáv Husák. Moc politiky – politik moci: ávěrečné zhodnocení. Zprava Milan Zemko (HÚ SAV), Zdeněk Hazdra (ÚSTR), Jan Rychlík (FF UK) a moderátor posledního konferenčního bloku Zdeněk Doskočil (ÚSD AV ČR) (Praha, 29.–30.05.2013)

Ohlasy v médiích

Videozáznam