Film a televize v době tzv. přestavby

Pozvánka na konferenci Film a televize v době tzv. přestavby (Praha, ÚSTR, 4.12.2014)

Konference byla zaměřena na specifickou dílčí kapitolu vztahu politiky a filmu/televize ve druhé polovině 80. let. Referáty se stanou základem kolektivní monografie Film a dějiny 5: Perestrojka/přestavba. (Aktuálně vychází čtvrtý díl: Film a dějiny 4: Normalizace.)

V rámci zdánlivě subtilní (pod)kapitoly, vymezené roky 1985 a 1989, se nabízejí otázky o úloze a fungování stěžejních audiovizuálních médií, o významných tematických, programových, organizačních a jiných změnách, „přestavbách“, které v daném období (ne)nastaly, o příslušných filmových a televizních reprezentacích, ale také o tom, do jaké míry byly pro přestavbu (perestrojku) charakteristické a určující některé zahraniční (zvláště sovětské) snímky v čs. distribuci.

Jednodenní konference navázala na typově podobné akce realizované v letech 2011 (Film a stalinismus) a 2012 (Normalizace v televizní a filmové tvorbě). Výstupem v podobě kolektivní monografie se završí tematická, v zásadě chronologická (válka, stalinismus, normalizace) řada Film a dějiny – aby mohla pokračovat na jiném základě...

Fotogalerie

Konference Film a televize v době tzv. přestavby (Praha, ÚSTR, 4.12.2014) Konference Film a televize v době tzv. přestavby (Praha, ÚSTR, 4.12.2014) Konference Film a televize v době tzv. přestavby (Praha, ÚSTR, 4.12.2014) Konference Film a televize v době tzv. přestavby (Praha, ÚSTR, 4.12.2014) Konference Film a televize v době tzv. přestavby (Praha, ÚSTR, 4.12.2014) Konference Film a televize v době tzv. přestavby (Praha, ÚSTR, 4.12.2014) Konference Film a televize v době tzv. přestavby (Praha, ÚSTR, 4.12.2014) Konference Film a televize v době tzv. přestavby (Praha, ÚSTR, 4.12.2014) Konference Film a televize v době tzv. přestavby (Praha, ÚSTR, 4.12.2014) Konference Film a televize v době tzv. přestavby (Praha, ÚSTR, 4.12.2014) Konference Film a televize v době tzv. přestavby (Praha, ÚSTR, 4.12.2014) Konference Film a televize v době tzv. přestavby (Praha, ÚSTR, 4.12.2014) Konference Film a televize v době tzv. přestavby (Praha, ÚSTR, 4.12.2014) Konference Film a televize v době tzv. přestavby (Praha, ÚSTR, 4.12.2014) Konference Film a televize v době tzv. přestavby (Praha, ÚSTR, 4.12.2014) Konference Film a televize v době tzv. přestavby (Praha, ÚSTR, 4.12.2014) Konference Film a televize v době tzv. přestavby (Praha, ÚSTR, 4.12.2014) Konference Film a televize v době tzv. přestavby (Praha, ÚSTR, 4.12.2014) Konference Film a televize v době tzv. přestavby (Praha, ÚSTR, 4.12.2014) Konference Film a televize v době tzv. přestavby (Praha, ÚSTR, 4.12.2014) Konference Film a televize v době tzv. přestavby (Praha, ÚSTR, 4.12.2014) Konference Film a televize v době tzv. přestavby (Praha, ÚSTR, 4.12.2014) Konference Film a televize v době tzv. přestavby (Praha, ÚSTR, 4.12.2014) Konference Film a televize v době tzv. přestavby (Praha, ÚSTR, 4.12.2014) Konference Film a televize v době tzv. přestavby (Praha, ÚSTR, 4.12.2014) Konference Film a televize v době tzv. přestavby (Praha, ÚSTR, 4.12.2014) Konference Film a televize v době tzv. přestavby (Praha, ÚSTR, 4.12.2014) Konference Film a televize v době tzv. přestavby (Praha, ÚSTR, 4.12.2014) Konference Film a televize v době tzv. přestavby (Praha, ÚSTR, 4.12.2014) Konference Film a televize v době tzv. přestavby (Praha, ÚSTR, 4.12.2014) Konference Film a televize v době tzv. přestavby (Praha, ÚSTR, 4.12.2014) Konference Film a televize v době tzv. přestavby (Praha, ÚSTR, 4.12.2014) Konference Film a televize v době tzv. přestavby (Praha, ÚSTR, 4.12.2014) Konference Film a televize v době tzv. přestavby (Praha, ÚSTR, 4.12.2014) Konference Film a televize v době tzv. přestavby (Praha, ÚSTR, 4.12.2014) Konference Film a televize v době tzv. přestavby (Praha, ÚSTR, 4.12.2014) Konference Film a televize v době tzv. přestavby (Praha, ÚSTR, 4.12.2014) Konference Film a televize v době tzv. přestavby (Praha, ÚSTR, 4.12.2014) Konference Film a televize v době tzv. přestavby (Praha, ÚSTR, 4.12.2014) Konference Film a televize v době tzv. přestavby (Praha, ÚSTR, 4.12.2014) Konference Film a televize v době tzv. přestavby (Praha, ÚSTR, 4.12.2014) Konference Film a televize v době tzv. přestavby (Praha, ÚSTR, 4.12.2014)

Program konference

 • 10.00–10.40    Úvod
  • Petr Kopal (ÚSTR): Film a dějiny
  • Libor Svoboda (ÚSTR): Přestavba (Historický úvod)
 • 10.40–12.30    I. blok
  • Kamila Dolotina (FF UK): Na cestě do ráje. Tematické, distribuční a institucionální proměny sovětské kinematografie v letech 1985–1995
   Přestavba sovětské kinematografie uskutečňovaná ve třech fázích mezi léty 1985–1995...
  • Tomáš Hála (NFA): Režisér Elem Klimov jako lídr sovětské filmové přestavby
   Po V. sjezdu Svazu filmových pracovníků SSSR (13. – 15. 5. 1986) stane v jeho čele režisér Elem Klimov (1933–2003)...
  • Jan Jaroš: Existovala v Československu přestavbová filmová tvorba?
   Komunistický režim se verbálně přihlásil ke Gorbačovově perestrojce a glasnosti. Jenže za slovy následovalo jen málo činů.
  • Daniel Růžička (ČT): Perestrojka v Československé televizi. Byla, či nebyla?
   Jak probíhala perestrojka v nejmasovějším sdělovacím prostředku?...
  • Diskuze
 • 12.30–13.30    Oběd
 • 13.30–15.20    II. blok
 • Přestávka
 • 15.30–16.50    III. blok
 • Přestávka
 • 17.00–18.30    IV. blok

Změna programu vyhrazena.