Druhé strany dějin – letní škola 2016

Pozvánka na letní školu Druhé strany dějin (Praha, Centrem současného umění DOX 25.–26.08.2016)

 • Termín: 25. – 26. srpna 2016
 • Místo konání: Centrum současného umění DOX, Poupětova 1, Praha 7 (zobrazit na mapě)
 • Doprava: tramvají 12, 14, 17, 24 na zastávku Ortenovo náměstí, metrem (linka C) na zastávku Nádraží Holešovice
 • Pořadatelé: Ústav pro studium totalitních režimů, Centrum současného umění DOX a Stálá konference asociací ve vzdělávání
 • Kontaktní osoba: Mgr. Anna Macourková, anna.macourkova@ustrcr.cz, tel: 221 008 314

Všichni máme minulost. Existují tedy jedny dějiny všech, nebo více příběhů o minulosti? Čí dějiny učíme?

Výchozím bodem našeho tázání byla role žen v dějinách. V průběhu dvoudenní série přednášek a workshopů Vám odborníci z různých disciplín představili perspektivy, s jejichž pomocí je možné nahlédnout naše dějiny jinak. Možnosti jejich didaktické aplikace jsme rozvíjeli ve společné diskuzi.

Program byl realizován ve spolupráci s Centrem současného umění DOX.

Letní škola je akreditována MŠMT v systému DVPP pod č.j. 10633/2016-1-385.

Program:

Čtvrtek 25. srpna

 • 08.30 – 09.00    Registrace
 • 09.00 – 09.30    Zahájení, Karina Hoření / ÚSTR
 • 09.30 – 100.30    Ženy a gender jako předmět historického bádání, Denisa Nečasová / Historický ústav FF Masarykova Univerzita
 • 10.30 – 11.00    Přestávka na občerstvení
 • 11.00 – 12.00 Workshopy A, B, C:
  • A) Odbojářky – mění se představa o odbojové činnosti, pokud se zaměříme na ženské aktérky? Jaroslav Pinkas, Karina Hoření / ÚSTR
  • B) Husákovy matky – jaký obraz normalizace vytváří analýza sociální a rodinné politiky? Vojtěch Ripka / ÚSTR
  • C) Gender a historie – čtení ze současné literatury, Kamil Činátl / ÚSTR
 • 12.00 – 13.30 Přestávka na oběd
 • 13.30 – 14.30 Workshopy A, B, C
 • 14.30 – 14.45 Přestávka na kávu
 • 14.45 – 15.45 Workshopy A, B, C

Pozvánka na komponovaný večer Božena Němcová. Archeologie jednoho mýtu (Praha, Centrem současného umění DOX 25.08.2016)

Večerní program

 • 18.00    – Božena Němcová. Archeologie jednoho mýtu. Diskuzní večer o současných podobách spisovatelky

Komponovaný večer se zaměřil na různorodost obrazů Boženy Němcové v české kulturní paměti. Archeologická sonda do vrstev vzpomínání nabídne k diskuzi různé výklady života a díla slavné české spisovatelky a představili jsme současné pokusy o umělecké ztvárnění odkazu Boženy Němcové.
Hosty byli tvůrci komiksu Ve stínu šumavských hvozdů (2012) a divadelního představení Jako břitva (Němcová), Národní divadlo (2016).

Pátek 26. srpna

 • 09.00 – 12.00    Workshop Nejen v sukni: Genderové aspekty současného českého a slovenského umění, Zuzana Štefková
 • 12.00 – 12.45    Přestávka na oběd
 • 12.45 – 14.00    Druhé strany dějin? Diskuze a závěrečná reflexe