Dokumentace usmrcených na československých státních hranicích 1948−1989

Projekt Dokumentace usmrcených osob na československých státních hranicích v letech 1948 až 1989 byl v Ústavu pro studium totalitních režimů (ÚSTR) spuštěn v roce 2009, aby zprostředkoval laické i odborné veřejnosti jak konkrétní osudy lidí, kteří zahynuli při pokusu o překonání železné opony, tak obecné principy ostrahy československé státní hranice ve druhé polovině 20. století. Část výstupů projektu je dostupná na této webové stránce. Kromě krátké studie, jež přináší základní vhled do problematiky, zde najdete také glosář s klíčovými hesly, biogramy 80 usmrcených osob včetně výběru archivních materiálů, mapové podklady ke zdokumentovaným incidentům aj.

zelezna-opona.cz

Závěrečná publikace Železná opona v Československu. Usmrcení na československých státních hranicích v letech 1948–1989 syntetizuje dosavadní zkoumání v oblasti československých hraničních incidentů v letech 1948 až 1989. Je rovněž pokusem o celostní analýzu fenoménu usmrcených na hranicích a přináší také inspiraci z obdobných zahraničních výzkumů. V neposlední řadě představuje sadu dat k hraničním incidentům dokumentovaným Ústavem pro studium totalitních režimů a statistické vyhodnocení. Datová sada obsahuje údaje k cca 270 usmrceným osobám. Od dosavadního zpracování tématu se studie liší systematickým přístupem, kdy explicitně popisujeme metodologický rámec a otevíráme ho kritice a přezkoumání. Zřetelně definujeme souvislost mezi konkrétními, jednotlivými případy a zkoumaným fenoménem.

Úvodní studie projektu

Cílem dokumentačního projektu o usmrcených na státních hranicích je umožnit laické i odborné veřejnosti seznámit se s konkrétními osudy lidí, kteří zahynuli při pokusu o překonání železné opony. Námi zvolený postup vychází ze snahy vytvořit na jedné straně portréty usmrcených a objasnit základní okolnosti pohraničních incidentů a na straně druhé vytvořit a zpřístupnit sadu dat sestavenou ze základních údajů ke všem námi zdokumentovaným případům. Je třeba podotknout, že naše možnosti získat informace o životě před pokusem o útěk přes hranice, resp. před úmrtím na hranicích, jsou velmi omezené. Vycházíme především z materiálů uložených v Archivu bezpečnostních složek a v lokálních nebo rodinných archivech, příp. z osobních svědectví příbuzných, pokud je možné je vyhledat. Při získávání zmíněných informací je zásadní rozdíl mezi osobami usmrcenými na hranicích a perzekuovanými či popravenými z politických důvodů[1], u nichž je možné pracovat s množstvím archivních dokumentů obsažených v soudních, trestních nebo vyšetřovacích spisech.

Těžiště našeho projektu spočívá v poskytnutí co nejvíce faktů o skutečném zákroku Pohraniční stráže (PS) porovnáním archivních dokumentů vzniklých činností PS a Státní bezpečnosti (StB). V této souvislosti je zásadním přínosem možnost využít shromážděných listinných důkazů v případech, kdy se po r. 1989 případy usmrcených zaobíraly orgány činné v trestním řízení (Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu).

Důležitým přínosem pro námi zpracovávaný dokumentační projekt je v neposlední řadě předcházející archivní výzkum Martina Pulce a jím publikovaný seznam usmrcených (PULEC, Martin: Organizace a činnost ozbrojených pohraničních složek, Seznamy osob usmrcených na státních hranicích 1945–1989, ÚDV, Praha 2006).

Poznámka: Mapa je pouze schematická a zobrazuje místa incidentů, k nimž na hranici došlo, ta jsou v některých případech odlišná od skutečných míst úmrtí (např. v nemocnici v blízkém městě) viz jednotlivé portréty. Celkový přehled o prostorovém rozložení všech dokumentovaných případů lze získat zde.

»»» Celý článek

 

 


 

[1] Viz http://old.ustrcr.cz/cs/dokumentace-popravenych-politicke-duvody-48-89.