Československý exil 20. století

Putovní výstava Československý exil 20. století je projektem spolku Československý exil. „Jeho cílem je prostřednictvím kulturních a výstavních projektů připomínat fenomén exilu Čechů a Slováků z území někdejšího Československa v období 1914–1989,“ říká kurátor výstavy Miroslav Krupička. Exil pokládá za významný jev moderních československých a českých dějin, který ovlivnil osudy statisíců lidí a neměl by zůstat opomíjen v informačním chaosu současnosti.

K nejmohutnějšímu exodu ve světovém měřítku došlo ve 20. století, které zažilo dvě světové války a dvě diktatury – nacistickou a komunistickou. V důsledku toho prchaly, byly vyháněny nebo přemísťovány miliony lidí. V českých poměrech byl exil v letech 1914–1918 otázkou několika jednotlivců, v průběhu 2. světové války odešlo z území Československa asi 30 000 lidí, z toho většina židovského původu. Po válce nabyl exil masových rozměrů. Po 25. únoru 1948, označovaném komunisty jako „vítězství pracujícího lidu,“ uprchlo nejméně 60 000 lidí. Největší byla exilová vlna po 20. srpnu 1968, tedy po tzv. „internacionální pomoci bratrských armád ČSSR“. Do roku 1970 opustilo Československo podle střízlivých odhadů 150 000 osob. Z různých historických pramenů vyplývá, že v období 1968–1989 emigrovalo celkem asi 250 000 lidí, z toho většina v několika málo letech po invazi. Události roku 1948 a 1968 tedy mají na svědomí přes 300 000 exulantů a vystěhovaných.

Výstava je členěna podle pěti hlavních exilových vln – Exil 1914–1918 a vznik Československa, Exil 1938–1945 a boj za svobodu republiky, Poúnorový exil, Posrpnový exil, Exil 70. a 80. let.

Kontakty pro média:

  • Jan Vondryska, vedoucí oddělení výstav, Ústav pro studium totalitních režimů, e-mail: jan.vondryska@ustrcr.cz

Vernisáže výstavy

Výstava o československém exilu 20. století v Českých Budějovicích

České Budějovice 16. prosince 2016 – Putovní výstava Československý exil 20. století, která je projektem spolku Československý exil a Ústavu pro studium totalitních režimů, se přesunula na svou poslední zastávku do Českých Budějovic.

Výstava je členěna podle pěti hlavních exilových vln – Exil 1914–1918 a vznik Československa, Exil 1938–1945 a boj za svobodu republiky, Poúnorový exil, Posrpnový exil, Exil 70. a 80. let.

V Českých Budějovicích mohou návštěvníci vidět výstavu od 14. do 31. prosince na Lannově třídě. Vernisáže se zúčastnil náměstek primátora města České Budějovice a bývalý ministr kultury Jaromír Talíř a ředitel Českého rozhlasu České Budějovice Zdeněk Duspiva.

Výstavu připravil spolek Československý exil ve spolupráci s Ústavem pro studium totalitních režimů a Národním muzeem za podpory Ministerstva kultury ČR.

Jeden za autorů výstavy Miroslav Krupička při rozhovoru pro Český rozhlas Výstava Československý exil 20. století v Českých Budějovicích Výstava Československý exil 20. století v Českých Budějovicích

Pardubická repríza výstavy o československém exilu 20. století

Pardubice 28. listopadu 2016 – Putovní výstava Československý exil 20. století, která je projektem spolku Československý exil a Ústavu pro studium totalitních režimů, se z Brna přesunula do Pardubic.

Výstava je členěna podle pěti hlavních exilových vln – Exil 1914–1918 a vznik Československa, Exil 1938–1945 a boj za svobodu republiky, Poúnorový exil, Posrpnový exil, Exil 70. a 80. let.

V Pardubicích je výstava umístěna na náměstí před Městským divadlem do 13. prosince 2016, poté se přesune do Českých Budějovic.

Výstavu připravil spolek Československý exil ve spolupráci s Ústavem pro studium totalitních režimů a Národním muzeem za podpory Ministerstva kultury ČR.

Pardubická repríza výstavy o československém exilu 20. století Pardubická repríza výstavy o československém exilu 20. stoletíPardubická repríza výstavy o československém exilu 20. století

Brněnská repríza výstavy o československém exilu 20. století

Brno 25. října 2016 – Putovní výstava Československý exil 20. století, která je projektem spolku Československý exil a Ústavu pro studium totalitních režimů, se představila v Brně.

Výstava je členěna podle pěti hlavních exilových vln – Exil 1914–1918 a vznik Československa, Exil 1938–1945 a boj za svobodu republiky, Poúnorový exil, Posrpnový exil, Exil 70. a 80. let.

V Brně bude výstava k vidění v Biskupském dvoře vedle Moravského zemského muzea do 25. listopadu 2016, poté se přesune do Pardubic.

Výstavu připravil spolek Československý exil ve spolupráci s Ústavem pro studium totalitních režimů a Národním muzeem za podpory Ministerstva kultury ČR.

Brněnská repríza výstavy o československém exilu 20. století Brněnská repríza výstavy o československém exilu 20. století Brněnská repríza výstavy o československém exilu 20. století

Plzeňská repríza výstavy o československém exilu 20. století

Plzeň 25. října 2016 – Jakým způsobem ovlivnil exil v letech 1914 až 1989 statisíce lidských osudů? Kdo byli významní českoslovenští exulanti a do jaké míry jsme dnes již zapomněli na fenomén exilu v dobách nesvobody? Tato témata zpracovali autoři venkovní expozice Československý exil 20. století, která byla po své pražské premiéře představena 14. října v Plzni.

Putovní výstava Československý exil 20. století je projektem spolku Československý exil. „Jeho cílem je prostřednictvím kulturních a výstavních projektů připomínat fenomén exilu Čechů a Slováků z území někdejšího Československa v období 1914–1989,“ říká kurátor výstavy Miroslav Krupička. Exil pokládá za významný jev moderních československých a českých dějin, který ovlivnil osudy statisíců lidí a neměl by zůstat opomíjen v informačním chaosu současnosti.

K nejmohutnějšímu exodu ve světovém měřítku došlo ve 20. století, které zažilo dvě světové války a dvě diktatury – nacistickou a komunistickou. V důsledku toho prchaly, byly vyháněny nebo přemísťovány miliony lidí. V českých poměrech byl exil v letech 1914–1918 otázkou několika jednotlivců, v průběhu 2. světové války odešlo z území Československa asi 30 000 lidí, z toho většina židovského původu. Po válce nabyl exil masových rozměrů. Po 25. únoru 1948, označovaném komunisty jako „vítězství pracujícího lidu,“ uprchlo nejméně 60 000 lidí. Největší byla exilová vlna po 20. srpnu 1968, tedy po tzv. „internacionální pomoci bratrských armád ČSSR“. Do roku 1970 opustilo Československo podle střízlivých odhadů 150 000 osob. Z různých historických pramenů vyplývá, že v období 1968–1989 emigrovalo celkem asi 250 000 lidí, z toho většina v několika málo letech po invazi. Události roku 1948 a 1968 tedy mají na svědomí přes 300 000 exulantů a vystěhovaných.

Výstava je členěna podle pěti hlavních exilových vln – Exil 1914–1918 a vznik Československa, Exil 1938–1945 a boj za svobodu republiky, Poúnorový exil, Posrpnový exil, Exil 70. a 80. let.

V Plzni bude výstava k vidění do 1. listopadu 2016, poté se přesune do Brna, kde bude umístěna v Biskupském dvoře vedle Moravského zemského muzea.

Výstavu připravil spolek Československý exil ve spolupráci s Ústavem pro studium totalitních režimů a Národním muzeem za podpory Ministerstva kultury ČR.

Vernisáž výstavy Československý exil 20. století v Plzni 14.10.2016 Vernisáž výstavy Československý exil 20. století v Plzni 14.10.2016 Vernisáž výstavy Československý exil 20. století v Plzni 14.10.2016

Vvýstava Československý exil 20. století v Praze

Praha 30. září 2016 – Jakým způsobem ovlivnil exil v letech 1914 až 1989 statisíce lidských osudů? Kdo byli významní českoslovenští exulanti a do jaké míry jsme dnes již zapomněli na fenomén exilu v dobách nesvobody? Tato témata zpracovali autoři venkovní expozice Československý exil 20. století, která byla zahájena na Jungmannově náměstí v Praze.

Na pražském Jungmannově náměstí byla výstava umístěna do 12. října 2016, poté se přestěhuje do Plzně.

Výstavu připravil spolek Československý exil ve spolupráci s Ústavem pro studium totalitních režimů a Národním muzeem za podpory Ministerstva kultury ČR.

Vernisáž výstavy Československý exil 20. století v Praze Vernisáž výstavy Československý exil 20. století v Praze Vernisáž výstavy Československý exil 20. století v Praze Kurátor výstavy Miroslav Krupička Ministr kultury Daniel Herman Generální ředitel Národního muzea Michal Lukeš Vernisáž výstavy Československý exil 20. století v Praze Starosta Městské části Praha 1 Oldřich Lomecký Předseda spolku Československý exil Petr Vrána Eliška Hašková-Coolidge Náměstek ředitele Ústavu pro studium totalitních režimů Ondřej Matějka Vernisáž výstavy Československý exil 20. století v Praze Vernisáž výstavy Československý exil 20. století v Praze