Československo v letech 1968–1971

Pozvánka na konferenci „Československo v letech 1968–1971“ (České Budějovice, 25.–26. května 2016)

 • Termín: 25.–26. května 2016
 • Místo konání: Státní okresní archiv v Českých Budějovicích, Rudolfovská 40, České Budějovice
 • Organizátoři: Státní okresní archiv v Českých Budějovicích, Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích a Ústav pro studium totalitních režimů

Fotogalerie

Zahájení konference (České Budějovice, 25.–26.05.2016) Jitka Rauchová (České Budějovice, 25.–26.05.2016) Marek Krejčí (České Budějovice, 25.–26.05.2016) Ivan Fuksa (České Budějovice, 25.–26.05.2016) Jiří Jindra (České Budějovice, 25.–26.05.2016) Martin Tichý (České Budějovice, 25.–26.05.2016) Šárka Rámišová (České Budějovice, 25.–26.05.2016) Stanislav Sikora (České Budějovice, 25.–26.05.2016) Jan Slavíček (České Budějovice, 25.–26.05.2016) Mirosław Szumiło (České Budějovice, 25.–26.05.2016) Miroslav Londák (České Budějovice, 25.–26.05.2016) Drahomír Jančík (České Budějovice, 25.–26.05.2016) Pavel Novák (České Budějovice, 25.–26.05.2016) Jan Kalous (České Budějovice, 25.–26.05.2016) Dagmar Blümlová (České Budějovice, 25.–26.05.2016) Petr Bartušek (České Budějovice, 25.–26.05.2016) Lenka Trubačová (České Budějovice, 25.–26.05.2016) Zuzana Šmídová (České Budějovice, 25.–26.05.2016) Martin Kopeček (České Budějovice, 25.–26.05.2016) Petr Bednařík (České Budějovice, 25.–26.05.2016) Daniel Kovář a Petr Bednařík (České Budějovice, 25.–26.05.2016) Petr Blažek (České Budějovice, 25.–26.05.2016) Helena Nosková (České Budějovice, 25.–26.05.2016) Dalibor Státník (České Budějovice, 25.–26.05.2016) Martin Jindra (České Budějovice, 25.–26.05.2016) Martin Weis (České Budějovice, 25.–26.05.2016) Jan Pešek (České Budějovice, 25.–26.05.2016) Marek Šmíd (České Budějovice, 25.–26.05.2016) Josef Halla (České Budějovice, 25.–26.05.2016) David Hertl (České Budějovice, 25.–26.05.2016) Michal Miklovič (České Budějovice, 25.–26.05.2016) Kamil Nedvědický (České Budějovice, 25.–26.05.2016) Eduard Burget (České Budějovice, 25.–26.05.2016) Jiří Verner (České Budějovice, 25.–26.05.2016) Zdeněk Duda (České Budějovice, 25.–26.05.2016) Lukáš Kos (České Budějovice, 25.–26.05.2016) Jiří Cukr (České Budějovice, 25.–26.05.2016) Jaroslava Smetanová (České Budějovice, 25.–26.05.2016) Lenka Pavlíková (České Budějovice, 25.–26.05.2016) Jiří Pernes (České Budějovice, 25.–26.05.2016) Ivan A. Petranský (České Budějovice, 25.–26.05.2016) Jaromír Kalus (České Budějovice, 25.–26.05.2016) Jan Nedvěd (České Budějovice, 25.–26.05.2016) Josef Kadeřábek (České Budějovice, 25.–26.05.2016) Jiří Petráš (České Budějovice, 25.–26.05.2016) Irena Krčilová (České Budějovice, 25.–26.05.2016) Pavel Vaněk (České Budějovice, 25.–26.05.2016) Libor Svoboda (České Budějovice, 25.–26.05.2016) Jiří Dvořák (České Budějovice, 25.–26.05.2016) Čeněk Pýcha (České Budějovice, 25.–26.05.2016) Karina Hoření (České Budějovice, 25.–26.05.2016) Bohumil Jiroušek (České Budějovice, 25.–26.05.2016)

Videozáznam

Konference Československo v letech 1968–1971 úvod

Konference Československo v letech 1968–1971 panel 1A1

Konference Československo v letech 1968–1971 panel 1A2

Konference Československo v letech 1968–1971 panel 1B1

Konference Československo v letech 1968–1971 panel 1B2

Konference Československo v letech 1968–1971 panel 2A1

Konference Československo v letech 1968–1971 panel 2A2

Konference Československo v letech 1968–1971 panel 2B1

Konference Československo v letech 1968–1971 panel 2B2

Konference Československo v letech 1968–1971 panel 3A

Konference Československo v letech 1968–1971 panel 3B

Konference Československo v letech 1968–1971 panel 4A

Konference Československo v letech 1968–1971 panel 4B

Konference Československo v letech 1968–1971 panel 5A

Konference Československo v letech 1968–1971 panel 5B

Konference Československo v letech 1968–1971 panel 6A a závěr

Pogram

Středa 25. května 2016

 • 09:00 –0 9:45 Registrace
 • 10:00 – 10:15 ÚVODNÍ SLOVO ZÁSTUPCE KRAJSKÉHO ÚŘADU JIHOČESKÉHO KRAJE A ORGANIZÁTORŮ KONFERENCE
 • 10:15 – 12:30 BLOK 1A (KULTURA, VĚDA, SPORT 1-6): moderuje Jiří Petráš
  • Jitka Rauchová (JU ČB): Studenti DAMU ve víru událostí roku 1968
  • Marek Krejčí (Center for Art Studies): Výtvarní umělci v době pražského jara
  • Ivan Fuksa (Národní muzeum): Začátek sedmdesátých let z pohledu sbírky Muzea dělnického hnutí v Národním muzeu
  • Diskuse 15 min.
  • Káva 15 min.
  • Jiří Jindra (ÚSD): Revoluční odborové hnutí v Československé akademii věd v letech 1967–1970
  • Martin Tichý (ÚSTR): Druhý život Anny Kvašové…. O proměně jedné tragické události v literární příběh
  • Šárka Rámišová (Národní muzeum): Českoslovenští sportovci a rok 1968
  • Diskuse 15 min.
 • 10:15 – 12:30 BLOK 1B (POLITIKA, EKONOMIKA 1-6): moderuje Libor Svoboda
  • Stanislav Sikora (HÚ SAV): K niektorým tendenciám odlišného politického vývoja v Čechách a na Slovensku v rokoch 1968–1971
  • Jan Slavíček (VŠ MVVP) a Jiří Kohoutek (Global Scientific CZ): Pražské jaro a normalizace jako případ zániku a restaurace totalitarismu?
  • Mirosław Szumiło (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej): Polská lidová republika a normalizace v Československu 1969–1971
  • Diskuse 15 min.
  • Káva 15 min.
  • Miroslav Londák (HÚ SAV): Rok 1968 a slovenská ekonomika
  • Drahomír Jančík (FF UK): Státní moc a ekonomika v období pražského jara, posrpnové „konsolidace“ a nástupu normalizace
  • Pavel Novák (Národní zemědělské muzeum): Šikova ekonomická reforma a zemědělství
  • Diskuse 15 min.
 • 12:30 – 14:00 Oběd (v přilehlých restauracích, hrazeno individuálně)
 • 14:00 – 16:30 BLOK 2A (KULTURA, VĚDA, SPORT 7-13): moderuje Daniel Kovář
  • Jan Kalous (ÚSTR): O hokejové krizi trochu jinak. „Pachatelé“ a dochované spisy Státní bezpečnosti
  • Lucie Rajlová (FHS UK): Osud Pavla Šmoka a Baletu Praha v letech 1968–1971
  • Dagmar Blümlová (JU ČB): Postsrpnové metamorfózy Mladého světa>
  • Diskuse 15 min.
  • Káva 15 min.
  • Daniela Vokounová (Muzeum T.G.M. Rakovník): Československo v letech 1968–1971 v historických fotografických pramenech
  • Petr Bartušek (JU ČB): Normalizace a růst kulturní opozice. Cesta hudební skupiny do undergroundového prostředí
  • Jan Blüml (FF UP): Specifika nástupu tzv. progresivního rocku na československou hudební scénu na přelomu šedesátých a sedmdesátých let
  • Lenka Trubačová (FHS UK): Rozhlasový večerníček a jeho proměna po roce 1968
  • Diskuse 15 min.
 • 14:00 – 16:30 BLOK 2B (POLITIKA, EKONOMIKA 7-13): moderuje Jiří Cukr
  • Zuzana Šmídová (Výzkumný ústav potravinářský): Spotřeba ovoce a zeleniny v Československu v 60. letech
  • Martin Kopeček (FF UK): Srpnem to neskončilo. JZD Chelčice jako příklad kontinuity reformistických přístupů po srpnu 1968
  • Petr Bednařík (FSV UK): Šejnova aféra v českém tisku v březnu 1968
  • Diskuse 15 min.
  • Káva 15 min.
  • Petr Blažek (ÚSTR): Následovníci. Vlna sebeupálení po činu Jana Palacha v roce 1969
  • Helena Nosková (ÚSD): Každodennost národností v ČSSR podle sovětského vzoru
  • Dalibor Státník (SOkA Mělník, ÚSD): Pražské jaro na severovýchodním Slovensku. Pár úvah nad osudem Rusínů/Ukrajinců v socialistickém Československu
  • Diskuse 15 min.
 • 16:30 – 16:45 Přestávka na kávu
 • 16:45 – 18:45 BLOK 3A (CÍRKEV): moderuje Martin Tichý
  • Martin Jindra(ÚSTR a ÚAM CČSH): Rehabilitace v Církvi Československé husitské
  • Martin Weis (JU ČB): Návrat českobudějovického biskupa Josefa Hloucha do Českých Budějovic ve světle archivních pramenů
  • Stanislava Vodičková (ÚSTR): Činnost arcibiskupa pražského a primase českého Josefa kardinála Berana v exilu
  • Diskuse 15 min.
  • Veronika Halamová (Univerzita Hradec Králové): Dílo koncilové obnovy v kontextu kulturně-sociálního milieu pražského jara
  • Jan Pešek (HÚ SAV): Cirkvi na Slovensku v rokoch 1968–1969
  • Marek Šmíd (JU ČB): Vatikán a srpen 1968
  • Diskuse 15 min.
 • 16:45 – 18:30 BLOK 3B (BEZPEČNOST): moderuje Jan Kalous
  • Josef Halla (FF MU): 18 měsíců nepodmíněně pro Pavla Lička – dostačující generální prevence?
  • David Hertl (Český rozhlas): Josef Jelen – kněz, rozhlasový normalizátor a spolupracovník Státní bezpečnosti
  • Michal Miklovič (FSEV UK): Krajské útvary rozviedky v rokoch 1968–1971
  • Diskuse 15 min.
  • Kamil Nedvědický (MS ČR): Rehabilitace 1968
  • Eduard Burget (ÚČL): Obnovení pořádku aneb Spisovatel a moc
  • Diskuse 15 min.
 • 20:00 – 22:00 RAUT (PROSTORY SOkA ČB)

Čtvrtek K 26. května 2016

 • 9:00 – 10:00 BLOK 4A (REGIONY 1-3): moderuje Jiří Petráš
  • Jan Jirák (Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech): Rok 1968 v Klatovech
  • Jiří Verner (FF UK): Tentokrát to muzikál nebyl. Chmelová brigáda v srpnu 1968 na Rakovnicku
  • Zdeněk Duda (Prácheňské muzeum v Písku): Kultura, výchova, politika. Oblastní muzeum v Písku 1968–1971
  • Diskuse 15 min.
 • 9:00 – 10:00 BLOK 4B (REGIONY 4-6): moderuje Petr Blažek
  • Jiří Cukr (SOkA ČB): Dva roky, dvě kroniky, jedna obec, jeden kronikář. Úpravy kronikářských zápisů z let 1968 a 1969 v Ledenicích na Českobudějovicku
  • Jaroslava Smetanová (Mendelova univerzita): Události z let 1968–1971 očima vybraných jihočeských a západočeských kronikářů
  • Lenka Pavlíková (FF UP): Srpnová okupace Československa očima přerovských periodik a objektivem Františka Totha
  • Diskuse 15 min.
 • 10:00 – 10:15 Přestávka na kávu
 • 10:15 – 11:30 BLOK 5A (REGIONY 7-10): moderuje Libor Svoboda
  • Lukáš Kos (Muzeum města Brna, OSU): Brněnské regionální centrum – „nové srdce města dvacátého století“
  • Jiří Pernes (ÚSD): Československé hnutí za demokratický socialismus 1968–1972
  • Ivan A. Petranský (FF Univ. Sv. Cyrila a Metoda): Demokratizácia a „konsolidácia“ v okresnom meste: Prípad Previdza
  • Jaromír Kalus: Problematika Slezska v roce 1968 a následném období: znovuobnovení Matice slezské a její nucený zánik
  • Diskuse 15 min.
 • 10:15 – 11:30 BLOK 5B (REGIONY 11-13): moderuje Daniel Kovář
  • Josef Kadeřábek (Ústav dějin UK a Archiv UK): Okupace nebo bratrská pomoc? Reflexe invaze vojsk Varšavské smlouvy v prostředí OV KSČ Kladno 1968–1971
  • Jiří Petráš (Jihočeské muzeum): Rok 1968 v Českých Budějovicích. Realita a její odraz ve sbírkách Jihočeského muzea
  • Irena Krčilová (SOkA Pelhřimov): Náprava křivd z 50. let 20. století způsobených nálezy národních výborů zemědělcům na Pelhřimovsku
  • Jan Nedvěd (Muzeum Karlovy Vary): Karlovy Vary v roce 1968 – reformní snahy a jejich potlačení
  • Diskuse 15 min.
 • 11:30 – 12:45 BLOK 6 (ARMÁDA): moderuje Jiří Petráš
  • Pavel Vaněk (ABS): Organizace brigády Pohraniční stráže Sušice na počátku roku 1968
  • Libor Svoboda (ÚSTR): Zběhové od PS a ČSA v letech 1968–1971
  • Jiří Dvořák (JU ČB): Jak jsem prožil 21. srpen 1968 a 1969
  • Čeněk Pýcha (ÚSTR) a Karin Hoření (ÚSTR): Jak učit o pražském jaru a srpnové invazi? Rok 1968 v Československu v současné didaktické a zahraniční perspektivě
  • Bohumil Jiroušek (JU ČB): „Na přelomu“ aneb „Jak dál v práci strany“ podle časopisu Nová mysl
  • Diskuse 15 min.
 • 12:45 SLAVNOSTNÍ ZAKONČENÍ

(Změna programu vyhrazena)