Bezpečnostní aparát ministerstva vnitra (ministerstva národní bezpečnosti)Biografický slovník představitelů ministerstva vnitra

Koordinátoři projektu: Mgr. Milan Bárta

Slovník obsahuje krátká biografická hesla nejvyššího vedení ministerstva vnitra a národní bezpečnosti v letech 1948−1989. Do přehledu byli vybráni ministři a náměstci ministrů vnitra a národní bezpečnosti.

Pramenem pro jednotlivá hesla byly především personální spisy příslušníků SNB, kádrová vyhodnocení pro nomenklaturní orgány (předsednictvo a sekretariát SNB), biografické slovníky a další literatura. Vedle materiálů ABS byly použity i dokumenty uložené v dalších archivech, např. Národním archivu nebo regionálních archivech. V některých případech také rozhovory s jednotlivými bývalými pracovníky ministerstva vnitra, kteří byli ochotni participovat na projektu.

Hesla obsahují:

 • Fotografii osoby
 • Jméno osoby
 • Datum narození a úmrtí
 • Dosažené vzdělání (obecné, politické, resortní – odborné, vědecké tituly, absolvovaná školení v zahraničí)
 • Původní povolání a profesní kariéra před nástupem k ministerstvu vnitra
 • Datum jmenování do funkce ministra či náměstka
 • Rozsah pravomocí – výčet útvarů SNB a složek MV, které přímo řídil
 • Datum uvolnění z funkce a důvod (je-li k tomu záznam)
 • Profesní kariéra po odchodu z funkce (v ministerstvu vnitra či mimo něj)
 • Dosažená nejvyšší vojenská hodnost v SNB
 • Případná trestní odpovědnost za výkon funkce – vyšetřování či odsouzení
 • Přehled nejdůležitější literatury

Vedení MV (MNB) 1948–1989 – jmenný přehled

Na řízení bezpečnostního aparátu se v období trvání komunistického režimu podílelo několik ministerstev. Do května 1950 se jednalo o ministerstvo vnitra. Dne 23. května 1950 byl vytvořen samostatný ústřední úřad pro policejní aparát – ministerstvo národní bezpečnosti. K opětovnému sloučení obou ministerstev došlo v září 1953. K další podstatné reorganizaci došlo v souvislosti s federalizací Československa v roce 1969, kdy namísto dosavadního ministerstva bylo vytvořeno federální ministerstvo vnitra. Část pravomocí, týkající se v prvé řadě řízení Veřejné bezpečnosti (pořádkové, kriminální a dopravní policie) a státní správy, byla svěřena nově vytvořeným „národním“ (republikovým) ministerstvům vnitra. S ohledem na skutečnost, že vedoucí funkcionáři těchto ministerstev (s výjimkou krátkého období 1969–1970) neřídili útvary Státní bezpečnosti, jsou v přehledu uvedeny jen jména českých ministrů vnitra, a nikoli jejich náměstků.

Ve funkcích ministra vnitra a jejich náměstků se v sledovaném období vystřídalo několik desítek osob. Někteří svůj úřad zastávali jen několik týdnů či měsíců, mnozí však setrvali ve vedení řadu let. Rekord v tomto ohledu drží Jindřich Kotal, který byl v letech 1951–1968 postupně náměstkem šesti ministrů národní bezpečnosti a vnitra. Zatímco v 50. letech zastávali vedoucí funkce na ministerstvu často nezkušení mladí funkcionáři ve věku kolem třiceti let, v pozdějším období nastupovali do úřadu ministrů a náměstků muži ve středním věku. Na rozdíl od stranického vedení, které v období „normalizace“ postupně stárlo a měnilo se v jistou „gerontokracii“, docházelo na ministerstvu vnitra k pravidelné personální obměně. Drtivá většina ministrů a náměstků odcházela ze svých funkcí nejpozději kolem 55 let.

Většina z těchto politických funkcionářů přišla do svého vysokého úřadu z vysokých postů v bezpečnostním aparátu. Menšina pak zahájila svoji kariéru v řadách profesionálních stranických funkcionářů. Jen minimum z nich mělo přitom předchozí zkušenost s řízením jiného ministerstva či nižšího státního úřadu. Předchozí praxi a životním zkušenostem odpovídalo i vzdělání, se kterým nastupovali do svých funkcí. Přestože řada z nich měla rozličné vysokoškolské tituly, jednalo se zpravidla o bývalé posluchače resortních a stranických škol.

Pro přehlednost je následující seznam ministrů a jejich náměstků rozdělen do několika časových period.

I. Ministerstvo vnitra 1948–1953

 • ministr: Václav Nosek (†1955), ve funkci 4. 4. 1945 – 14. 9. 1953

II. Ministerstvo národní bezpečnosti 1950–1953

 • ministři:
  • Ladislav Kopřiva (†1971), ve funkci 23. 5. 1950 – 23.1. 1952
  • Karol Bacílek (†1974), ve funkci 23. 1. 1952 – 14. 9. 1953
 • náměstci:
  • Stanislav Baudyš (†1972), ve funkci 16. 1. 1951 – 14. 9. 1953
  • Antonín Bína (†1986), ve funkci duben až prosinec 1951
  • Oskár Jeleň (*1904), ve funkci 12. 2. 1952 – 31. 12. 1954
  • Jaroslav Jerman (†1981), ve funkci 15. 12. 1951 – prosinec 1952
  • Jindřich Kotal (†2005), ve funkci 21. 9. 1951 – 30. 6. 1968
  • Josef Nun (†1957), ve funkci 23. 5. 1950 – 31. 7. 1951
  • Josef Pavel (†1973), ve funkci leden 1949 – leden 1951
  • Antonín Prchal (†1996), ve funkci 12. 2. 1952 – 1. 4. 1956
  • Karel Šváb (†1952), ve funkci 5. 9. 1950 – leden 1951 – formálně odvolán až 28. 3. 1951

III. Ministerstvo vnitra 1953–1961

 • ministr: Rudolf Barák (†1995), ve funkci 14. 9. 1953 – 23. 6. 1961
 • náměstci:
  • Štefan Demjan (†1996), ve funkci 16. 4. 1956 – 30. 6. 1968
  • Ludvík Hlavačka (†2005), ve funkci 1. 1. 1955 – 17. 2. 1962
  • Oskár Jeleň (*1904), ve funkci 12. 2. 1952 – 31. 12. 1954
  • Karel Klíma (†1982), ve funkci 22. 12. 1953 – 30. 11. 1961
  • Karel Košťál (*1921), ve funkci 1. 10. 1953 – 1. 4. 1956
  • Jindřich Kotal (†2005), ve funkci 21. 9. 1951 – 30. 6. 1968
  • Josef Kudrna (†1989), ve funkci 16. 4. 1956 – 26. 4. 1965
  • Antonín Prchal (†1996), ve funkci 12. 2. 1952 – 1. 4. 1956

IV. Ministerstvo vnitra 1961–1968

 • ministři:
  • Lubomír Štrougal (*1924), ve funkci 23. 6. 1961 – 26. 4. 1965
  • Josef Kudrna (†1989), ve funkci 26. 4. 1965 – 15. 3. 1968
  • Josef Pavel (†1973), ve funkci 8. 4. 1968 – 30. 8. 1968
  • Jan Pelnář (†1982), ve funkci 31. 8. 1968 – 28. 1. 1970
 • náměstci:
  • Štefan Demjan (†1996), ve funkci 16. 4. 1956 – 30. 6. 1968
  • Ludvík Hlavačka (†2005), ve funkci 1. 1. 1955 – 17. 2. 1962
  • Miloš Jakeš (*1922), ve funkci 1966 – 21. 6. 1968
  • Jaroslav Klíma (†2003), ve funkci 29. 10. 1962 – 31. 5. 1968
  • Jindřich Kotal (†2005), ve funkci 21. 9. 1951 – 30. 6. 1968
  • Josef Kudrna (†1989), ve funkci 16. 4. 1956 – 26. 4. 1965
  • Ján Majer (*1923), ve funkci 21. 6. 1968 – 31. 12. 1968
  • Stanislav Padrůněk (†1991), ve funkci 21. 6. 1968 – 15. 12. 1968
  • Karel Peprný (*1920), ve funkci 17. 1. 1962 – 31. 12. 1965
  • Jaroslav Rybář (*1924), ve funkci 10. 9. 1968 – 1. 2. 1969
  • Jiří Rypel (*1927), ve funkci 21. 6. 1968 – 31. 12. 1968
  • Viliam Šalgovič (†1990), ve funkci 1. 6. 1968 – 10. 9. 1968
  • Jindřich Thon (†1984), ve funkci 4. 5. 1965 – 30. 6. 1968
  • František Vašek (*1924), ve funkci 10. 9. 1968 – 31. 12. 1969
  • Jan Záruba (†1968), ve funkci 19. 3. 1962 – 30. 6. 1968)

V. Federální ministerstvo vnitra 1969–1989

 • ministři:
  • Jan Pelnář (†1982), ve funkci 31. 8. 1968 – 28. 1. 1970
  • Radko Kaska (†1973), ve funkci 28. 1. 1970 – 28. 2. 1973
  • Jaromír Obzina (†2003), ve funkci 30. 3. 1973 – 20. 6. 1983
  • Vratislav Vajnar (*1930), ve funkci 20. 6. 1983 – 12. 10. 1988
  • František Kincl (*1941), ve funkci 12. 10. 1988 – 3. 12. 1989
 • státní tajemník: (funkce existovala jen v letech 1969–1970, formálně se rovnala zástupci ministra)
 • náměstci:
  • Ján Hanuliak (*1921), ve funkci 15. 2. 1970 – 1. 6. 1979
  • Vladimír Hrušecký (*1930), ve funkci 1. 6. 1979 – 31. 5. 1988
  • František Kincl (*1941), ve funkci 1. 6. 1988 – 11. 10. 1988
  • Miroslav Košňar (*1926), ve funkci 2. 9. 1969 – 28. 2. 1973
  • Ján Kováč (†1988), ve funkci 1. 10. 1979 – 31. 10. 1985
  • Karel Kropáček (†1982), ve funkci 1. 3. 1973 – 1. 6. 1979
  • Alojz Lorenz (*1939), ve funkci 1. 11. 1985 – 21. 12. 1989
  • Stanislav Nezval (*1941), ve funkci 10. 6. 1988 – 18. 1. 1990
  • Ján Pješčak (*1925), ve funkci 22. 9. 1969 – 30. 11. 1982
  • Ota Sedlák (*1933), ve funkci 15. 12. 1988 – 31. 12. 1989
  • Jaroslav Šilhavý (*1923), ve funkci 1. 12. 1970 – 31. 5. 1988
  • Rudolf Šubrt (*1928), ve funkci 25. 10. 1985 – 31. 5. 1988
  • Miroslav Vaníček (†1998), ve funkci 1. 3. 1973 – 31. 12. 1985
  • Pavel Vaňo (*1929), ve funkci 1. 1. 1983 – 31. 5. 1986
  • František Vašek (*1924), ve funkci 10. 9. 1968 – 31. 12. 1989
  • Jaroslav Vosecký (*1923), ve funkci 1. 12. 1970 – 31. 12. 1972

VI. Ministerstvo Československé socialistické republiky 1969–1989

 • ministři:
  • Josef Grösser (*1923), ve funkci 8. 1. 1969 – 23. 10. 1970
  • Josef Jung (*1924), ve funkci 23. 10. 1970 – 21. 4. 1988
  • Václav Jireček (*1933), ve funkci 21. 4. 1988 – 5. 12. 1989


Biografický slovník představitelů operativních správ StB

 • Koordinátoři projektu: Mgr. Milan Bárta, PhDr. Jan Kalous, PhD.

Slovník bude obsahovat krátká biografická hesla vedoucích funkcionářů operativních správ Státní bezpečnosti v letech 1953−1990. Operativní správy Státní bezpečnosti vznikly na podzim 1953 po sloučení ministerstva národní bezpečnosti s ministerstvem vnitra a existovaly s určitými organizačními změnami do února 1990, kdy byly, stejně jako celá Státní bezpečnost, zrušeny.

Pramenem pro jednotlivá hesla byly především personální spisy příslušníků SNB, kádrová vyhodnocení pro nomenklaturní orgány (předsednictvo a sekretariát SNB) a literatura, která se problematikou zabývá. Užity byly především archivní materiály uložené v ABS, částečně také dokumenty uložené v dalších archivech, např. Národním archivu. V některých případech také rozhovory s jednotlivými bývalými pracovníky ministerstva vnitra, kteří byli ochotni participovat na projektu.

Hesla obsahují:

 • Fotografii osoby
 • Jméno osoby
 • Datum narození a úmrtí
 • Dosažené vzdělání (obecné, politické, resortní – odborné, vědecké tituly, absolvovaná školení v zahraničí)
 • Původní povolání a profesní kariéra před nástupem k ministerstvu vnitra
 • Kariéru v ministerstvu vnitra před nástupem do funkce náčelníka
 • Datum jmenování do funkce náčelníka operativní správy
 • Rozsah pravomocí, popř. organizaci podřízených složek
 • Datum uvolnění z funkce a důvod (je-li k tomu záznam)
 • Profesní kariéra po odchodu z funkce (v ministerstvu vnitra či mimo něj)
 • Dosažená nejvyšší vojenská hodnost v SNB
 • Případná trestní odpovědnost za výkon funkce – vyšetřování či odsouzení
 • Přehled nejdůležitějších pramenů a literatury

V úvodu slovníku bude stručně charakterizován vývoj jednotlivých operativních správ StB – rozvědky, kontrarozvědky, vojenské kontrarozvědky, správy operativní techniky, správy sledování, správy ochrany stranických a státních činitelů.

Operativní správy StB 1953–1990

Rozvědka (I. správa StB)

 • Jaroslav Miller 1953–1961
 • Josef Houska 1961–1968
 • Miloslav Čech 1968
 • Čestmír Podzemný 1968–1970
 • Miloš Hladík 1971–1981
 • Karel Sochor 1981–1989
 • Karel Vodrážka 1989
 • Vilém Václavek 1989–1990

Kontrarozvědka (II. správa)

 • Vladimír Matoušek 1953–1961
 • Viktor Hladný 1961–1964
 • Miloslav Košnar 1964−1968
 • Oldřich Špelina 1967−1968 (dočasně, za dlouhodobě nemocného M. Košnara)
 • Zdeněk Formánek 1968
 • Vítězslav Hlaváček 1968−1969
 • Václav Šoral 1969
 • Štefan Hubina 1969−1970
 • Jaroslav Hrbáček 1970−1979
 • Karel Vrba 1979−1984
 • Karel Fiřt 1985−1988
 • Karel Vykypěl 1988−1990

Vnitřní zpravodajství (III. správa, 1964 začleněna do II. správy)

 • František Svoboda 1953−1955
 • Jaroslav Bartoň 1955−1963
 • Miloslav Košnar 1963

Ekonomická kontrarozvědka (IV. správa, 1964 začleněna do II. správy)

 • Jiří Rybín 1953−1962
 • František Král 1963

Ochrana železnic (V. správa, 1962 začleněna do IV. správy MV)

 • Ludvík Fiala 1953−1954
 • Bohuslav Lejsek 1954−1962
 • Štefan Hubina 1962

Vojenská kontrarozvědka (1953-1964 VI. správa, 1964-1990 III. správa)

 • Josef Stavinoha 1953−1971
 • Cyril Ohrablo 1972−1981
 • Pavel Vrlík 1981−1989
 • Josef Červásek 1989-?

Správa sledování (1953−1963 VII. správa, 1964−1990 IV. správa)

 • Antonín Kavan 1953−1968
 • Štefan Demjan 1968−1970
 • Ján Hanuliak 1970−1971
 • Antonín Kavan 1971−1982
 • Josef Juřica 1982−1987
 • Václav Mencl 1987−1990

Správa ochrany stranických a státních činitelů (1953−1963 VIII. správa, 1964−1990 V. správa)

 • Karel Klíma 1953−1954
 • Josef Čech 1954−1963
 • Josef Holek 1964−1969
 • Karel Kropáček 1970−1973
 • Milan Buchvaldek 1973−1989
 • Václav Kilián 1989

Správa operativní techniky (1953−1963 IX. správa, 1964−1990 VI. správa)

 • Karel Smíšek 1953−1962
 • Jan Bokr 1962−1968
 • Václav Cirus 1968−1969
 • Jaroslav Vosecký 1970
 • Václav Havránek 1970−1973
 • Viliam Dobrík 1973−1977
 • Jaroslav Saksl 1977−1984
 • Karel Fiřt 1984−1985
 • Emanuel Havlík 1985−1988
 • Milan Šimůnek 1988−1990

Správa kontrarozvědky pro boj proti vnitřnímu nepříteli (X. správa, 1988 začleněna do II. správy)

 • Vladimír Stárek 1974−1982
 • Zdeněk Wiederlechner 1982−1988

Správa kontrarozvědky pro ochranu ekonomiky (XI. správa, 1988 začleněna do II. správy)

 • Bohumil Molnár 1974−1982
 • Michal Kočan 1982−1987
 • Vojtěch Zamykal 1987−1988

Správa kontrarozvědky v Bratislavě (XII. správa)

 • Ján Kováč 1974−1979
 • Jozef Vavro 1979−1986
 • Štefan Homola 1986−1990

Správa kontrarozvědky pro boj proti mimořádným a zvláštním formám trestné činnosti (XIV. správa, 1985 začleněna do II. a XI. správy)

 • Zdeněk Němec 1981−1985

Hlavní správa StB (existovala v l. 1966-1969, zahrnovala II., III. a IV. správu a I. zvláštní odbor MV)

 • Jaroslav Klíma 1966−1968
 • Josef Hrubý 1968
 • Václav Šoral 1968−1969

Rekonstrukce rezidentur Hlavní správy rozvědky (I. správy SNB)

Ústav pro studium totalitních režimů průběžně zveřejňuje rekonstrukci personálního obsazení rezidentur Hlavní správy rozvědky (I. správy SNB) v zahraničí. Rekonstrukce rezidentur probíhá etapovitě podle nástupu příslušníků na jednotlivé rezidentury. V první fázi Ústav zveřejňuje přehled rezidentur, které měla rozvědka zřízené v letech 1980–1989 a přehled příslušníků, kteří na ně nastoupili po 1. 1. 1980. Projekt perspektivně počítá s tím, že v roce 2016 bude k dispozici přehled za léta 1965–1989.

Rezidentury byli pracovišti rozvědky v zahraničí, která vykonávala jak rozvědnou tak i kontrarozvědnou činnost. Rezidentury byly zakonspirovány na oficiálně v zahraničí působících československých institucích, zejména na zastupitelských úřadech. Příslušníci rezidentur byli legalizováni jako pracovníci těchto institucí, co na jedné straně znamenalo, že kromě své rozvědné činnosti museli vykonávat i svou legalizační funkci, na druhé straně jim byli legalizační funkce vybírány tak, aby jim umožňovaly účinně vykonávat rozvědnou činnost s důrazem na jejich specializaci (ku příkladu konzulární pozice pro příslušníky zahraniční kontrarozvědky, pozice pro vědecko-technickou spolupráci pro příslušníky vědecko-technické rozvědky, pozice na politických, tiskových a kulturních úsecích pro příslušníky politické rozvědky).

Přehled rezidentur je veden podle měst, ve kterých působily. K jednotlivým příslušníkům jsou uvedeny jejich hodnosti, občanská jména a příjmení, krycí příjmení, pod kterým v zahraničí vystupovali, datum narození, osobní evidenční číslo, číselné označení odboru rozvědky, který je na rezidenturu vyslal, rozvědná funkce, instituce (úřad), na kterém byli legalizováni a funkce a agenda, které v rámci legalizace vykonávali a období, ve kterém byli na rezidentuře zařazeni (pokud není uveden datum, odjezd z rezidentury byl realizován po 31. prosinci 1989).

Obsazení rezidentur Hlavní správy rozvědky v letech 1970 až 1974

Rezidentura Hodnost Příjmení Jméno Krycí jméno Datum
narození
OEČ Odbor a rozvědná funkce Legalizační úřad a legalizační funkce Legalizační agenda Nástup na rezidenturu Odjezd z rezidentury
Addis Abebamjr.HladíkVáclavHorník15.1.192016426050., šifrérMZV, šifrérspojení17.9.197227.8.1975
Akkranstržm.EliášViliamGajer28.11.194819566250., radistaMZV, radistaradista24.8.19726.6.1975
Akkramjr.KrejčíJosefKolářský22.2.1925164052A3, 47., starší referentCentroex, rozborářobchodní6.10.197029.10.1971
Akkrastržm.MalýZdeněkBohman4.12.194919563050., radistaMZV, radista16.6.197131.8.1972
Akkrakpt.ŠirůčekFrantišekŘepa13.3.1922164482E3, 50., šifrérMZV, šifrérspojení5.11.197015.6.1973
Akkranpor.TomanRudolfDaniš10.3.194119581350., šifrérMZV, šifrér7.6.197323.9.1976
Alžírpprap.FliegerVáclavFejfar10.10.192819525250., radistaMZV, radistaspojení4.11.19747.8.1978
Alžírnpor.FraiberaKarel4.11.192616419050., šifrérMZV, šifrérspojení17.7.19747.10.1977
Alžírkpt.JačkaJiříJakeš9.4.1929164344E3, šifrérMZV, šifrér30.7.197023.9.1974
Alžírkpt.KřenekVáclavKaloušek31.1.1924164475E3, 50., radistaMZV, radistaspojení1.12.197019.11.1974
Alžírpplk.ŠnajdrFrantišekDitrych23.7.192216478047., rezidentMZV, radavnitřní politika15.1.197319.8.1975
Ammánpplk.HotárekKarelHolický7.11.192816428847., rezidentMZV, rada1.4.197227.1.1977
Ammánmjr.PohanělJanPšenička30.10.192519570850., šifrérMZV, šifréršifra1.4.19722.11.1977
Ankaranprap.BjalekKarelBezděk16.10.1916195229E3, 50., radistaMZV, radistaspojení13.8.197028.10.1973
Ankaraprap.JilichJosefJanoušek17.6.192419529450., radistaMZV, radistaspojení22.10.19739.5.1976
Ankaramjr.KalašOttaEliáš30.8.1917164374E3, 50., šifrérMZV, šifrérspojení20.8.197013.9.1973
Ankarapor.SpanilýStanislavIneman19.8.1941195393B2, 26., referentMZV, tlumočník1.2.197023.5.1971
Ankarapplk.ŠkaroupkaJaroslavŠkácha23.4.1923164843B2, rezidentMZV, rada14.4.197015.8.1971
Ankarakpt.VosolilJosefVycpálek20.10.192316494850., šifrérMZV, šifrérspojení28.7.197330.10.1976
Athényppor.DoffekJiříHofmeistr27.5.193819536650., radistaMZV, radistaspojení1.10.197415.9.1977
Athénymjr.JarošíkJánJesenský8.1.1929195108A2, 42., rezidentMZV, 1. tajemníkpolitická24.7.197031.12.1971
Athénymjr.KlimešJanBuldra16.6.192716439542., starší referentMZO, obchodní přidělenecekonom-rozborář24.7.197131.3.1975
Athénypprap.MošVladimírMikulík18.1.192619525050., radistaMZV, radistaspojení30.4.19713.10.1974
Athénymjr.NovákJaroslavAltman19.2.192816403242., starší referentMZV, 1. tajemník17.7.197210.5.1976
Athénykpt.SosvorAntonínStařeček19.2.1929164785E3, 50., šifrérMZV, šifrérspojení1.7.197030.8.1972
Athénymjr.ŠtefíkOndrejŠťastný7.12.192319553226., 42., starší referentMZV, atašékonzulární a kulturní1.9.197324.12.1978
Athénykpt.TomšůJanTomský8.5.193319513750., šifrérMZV, šifrérspojení22.8.197228.9.1977
Athénymjr.VeselýVlastimilVlasák5.5.1925164919A2, 42., starší referentMZV, 1. tajemníktisková27.6.197031.12.1971
Bagdadpor.JuhásJánRakovec6.5.194119598450., šifrérMZV, šifrér2.7.197420.8.1975
Bagdadmjr.KoreckýVladimírKolařík31.10.192216442350., šiférMZV, šifréršifrová22.7.19728.9.1974
Bagdadmjr.KoreckýVladimírKolařík31.10.192216442350., šifrérMZV, šifréršifrová22.7.19728.9.1974
Bagdadkpt.PtákJindřichPošvic10.7.1921164698E3, 50., šifrérMZV, šifrérspojení2.8.197014.9.1972
Bagdadmjr.ŠebestaJosefMiksa7.3.1925164831A3, 47., zástupce rezidentaMZV, 1. tajemníkkonzulární28.12.197010.6.1974
Bagdadkpt.ŠtarhaAntonínKroužil20.9.1933195648B2, 26., 47., starší referentMZO, odborní pracovníkperosnální záležitosti4.3.197119.5.1975
Bagdadnstržm.TovaryšMilanPavlis14.10.194119566350., radistaMZV, radistaspojení28.6.19713.9.1975
Bejrútmjr.BenešFrantišekBeníšek2.10.1922164068B2, 26., 47., referentMZV, domovník14.8.197030.6.1974
Bejrútmjr.BrandejsMiroslavFabián31.7.192716408850., šifrérMZV, šifréršifrová14.8.197317.11.1976
Bejrútmjr.BrožovskýJiříBílek30.3.193016409447., zástupce rezidentaMZV, 1. tajemníkpropagace a politika24.3.19738.4.1978
Bejrútmjr.FukaAntonínForman18.10.192319505026., 47., starší referentMZV, 2. tajemníkkonzulární a vizová6.11.197215.9.1975
Bejrútmjr.GrečoJánGrešl17.3.193116420247., starší referentMZO, obchodní rada11.9.197116.4.1976
Bejrútpor.JesztrebiJúliusPačes12.7.194019591047., referentMZO, zástupce obchodního přidelence9.2.197419.7.1977
Bejrútkpt.KočíFrantišekJedlička22.11.193319566450., radistaMZV, radistaradista4.7.197231.8.1975
Bejrútpplk.SmíšekVáclavStárek9.6.192716477747., rezidentMZV, rada 2. třídy4.8.197312.11.1975
Bejrútmjr.SoldánJaroslavSeman22.6.1932164034A3, 47., starší referentMZV, 1. tajemníktisková16.12.19707.3.1973
Bejrútnpor.VíchMiroslavVápeník3.5.193616492350., šifrérMZV, šifrérspojení16.10.197121.8.1973
Bělehradmjr.ArnoštJosefNapravil4.10.1927164009B2, 26., 37., 41., rezidentMZV, 2. tajemníkkonzulární17.1.197130.6.1976
Bělehradkpt.BuriánZdeněkLíbal27.3.192516410950., šifrérMZV, šifréršifrová20.7.197211.9.1975
Bělehradmjr.FremrBohuslavPrůšek22.8.192416419437., starší referentMZV, 1. tajemník16.8.197131.8.1972
Bělehradmjr.JurečkaAntonínJindra13.1.192316436937., starší referent, rezidentMZV, radapolitická15.8.197115.8.1975
Bělehradpprap.KrálKarelDaler3.7.191519536850., radistaMZV, radistaspojení7.2.197214.8.1975
Bělehradnprap.ŠafránekJiří3.7.192616471537., řidičMZV, řidičřidič15.8.197122.12.1972
Bělehradprap.ŠnáblVáclav12.2.193116470726., 37., řidičMZV, řidič28.12.197229.2.1975
Bělehradmjr.ŠvrčulaVítězslavŠavrda10.1.193119504037., 42., starší referentMZV, 1. tajemník19.6.197314.9.1977
Berlínnstržm.DěkanováAnna26.2.192719581237.MZV, administrativní pracovník15.6.197231.8.1973
Berlínnpor.NečackýZdeněkNěmecký21.7.1936195579B2, 21., 37., referentMZV, atašékonzulární15.12.19704.9.1976
Berlínmjr.ŠvrčulaVítězslavŠavrda10.1.1931195040A1, 37., starší referentMZV, 2. tajemníkpolitická1.6.197031.3.1973
Berlínmjr.VladykaPavelVečerka11.6.1933164928B2, 26., zástupce rezidentaMZV, 3. tajemníkkonzulární30.1.197031.10.1973
Berlín pplk.DěkanVladislavNezval25.9.192416414637., rezidentMZV, 1. tajemník15.8.197130.11.1973
Berlín Západnímjr.BělovskýAntonínBureš6.2.193219549618., starší referentMZV, vizový referentvizová1.10.197116.6.1974
Berlín Západnínpor.HálekVáclavHoudek15.1.194419546318., starší referentMZV, odborní referentvizová1.2.197431.10.1978
Berlín Západníkpt.KuzmíkAndrejLevinský13.3.194019561537., starší referentMZV, 3. tajemník3.9.197330.11.1977
Berlín Západnípor.SvobodaJanHokeš8.5.194019575921., 37., referentMZV, řidič30.12.197114.4.1975
Berlín Západnínpor.VáclavekVilémKainar9.2.194419534337., referentMZV, 3. tajemník16.11.197114.1.1974
Berlín Západnínpor.VedralVáclav2.12.1921164910B2., 26., domovníkFMZV, domovníkdomovník vojenské mise1.9.197021.12.1973
Berlín Západnímjr.VojtíšekJaroslavVojáček23.8.192516493418., starší referentMZV, starší referentkonzulární výpomoc7.7.197114.10.1971
Berlín Západníkpt.ŽemličkaJaroslavŽabka8.1.194319528974., starší referentMZV, 3. tajemník1.4.197431.5.1976
Berlín misepplk.KoubaLadislavSoukup22.6.192216443437., starší referentMZV, vojenská mise29.4.197130.11.1977
Berlín misemjr.StromskýOldřichJakoubek27.6.193019566826., řidič-sledovačMZV, řidičřidič12.8.197110.10.1971
Berlín NDRmjr.HanáčekFrantišekLangr13.5.192619570737., referentMZVstudium11.9.197230.6.1973
Berlín NDRpplk.HrdličkaBohumilHubert12.12.192516429837., starší referentMZV, 3. tajemník1.5.197410.8.1976
Berlín NDRmjr.KozelkaZdeněkKočí25.3.192516444050., šifrérMZV, šifréršifra4.9.197229.9.1977
Berlín NDRnprap.KozelkováZdenaKlímová12.7.1932164470s manželem, 37. písařkapísařka1.10.197230.8.1977
Berlín NDRstržm.PavelMilanKornel13.6.194919564650., radistaMZV, radistaradista30.10.197221.6.1975
Berlín NDRpplk.SobotkaVěroslavŠtros17.1.192916478337., rezidentMZV, 1. tajemníkpolitické zpravodajství1.11.197410.9.1976
Berlín NDRmjr.TichýKarelTučný28.10.192616482723., starší referent2.7.197314.11.1977
Bernmjr.JuříčekJanJanda29.11.192216437050., šifrérMZV, šifréršifra27.12.197213.10.1976
Bernmjr.KadlecVáclavKošnar28.3.192819503731., 37., rezidentMZV, 2. tajemníkkulturní12.12.197331.7.1977
Bernnprap.KomínEvženKučírek12.9.192419531350., radistaMZV, radistaspojení8.10.197323.6.1977
Bernmjr.KoubaJosefKoudelka29.7.192419548231., starší referentMZV, 2. tajemníkvizová24.10.197328.7.1975
Bernmjr.MajdlochMiroslavMašinda4.12.192316455026., 37., zástupce rezidentaMZV, 2. tajemníkkonzulární a vizová6.11.197230.9.1979
Bernmjr.RichterVáclavRieger28.10.1924195446B2, 31., starší referentMZV, atašékonzulární1.7.197031.10.1973
Bernkpt.SvobodaAntonínSedlák9.8.1922164814E3, 50., šifrérMZV, šifrérspojení26.8.19702.1.1973
Bernprap.ZíkaJanZahradník4.12.1914164966E3, 50., radistaMZV, radistaspojení21.3.197013.10.1973
Bogotamjr.DušekVladislavDuchoň11.7.1932164166E3, 50., šifrérMZV, šifrérspojení23.7.197022.6.1972
Bogotamjr.MíkaJosefMyška23.2.192319507050., šifrérMZV, šifréršifrér18.7.197231.7.1975
Bonnmjr.BulířJaroslavBorkovec25.1.193016410537.15.3.197430.6.1979
Bonnkpt.DrškaJosefDupal7.10.1921164162A1, 37., starší referentMZO, vedoucí obchodní mise1.9.197030.1.1979
Bonnmjr.HanáčekFrantišekLangr13.5.192619570737., starší referentMZV20.3.197414.1.1976
Bonnmjr.JaníčekIvanJavorský9.9.192216434950., šifrérMZV, šifrérspojení15.1.19744.8.1978
Bonnnpor.KovalRudolfLaník13.9.193119523337., starší referentMZV, 3. tajemníktiskový atašé15.1.197325.7.1977
Bonnkpt.KreplStanislavBranald31.12.1931195617B2, 21., 37., referentMZO, řidičřidič15.1.19715.5.1978
Bonnnprap.KreplováDrahomíra28.3.193719603637., administrativní pracovniceMZV, administrativní pracovnice15.5.197431.3.1978
Bonnpplk.MorozIvanZunt9.5.193019524737., 26., starší referentMZV, 3. tajemníkpolitické oddělení, vztahy ČSSR-NSR15.4.197430.4.1979
Bonnmjr.PelcJiříPudlák18.7.192416432950., šifrérMZV, šifrér1.5.197430.10.1976
Bonnppor.PlatlKarelFalkman19.5.194819561437., referentMZV, 3. tajemníktiskové oddělení18.8.19745.11.1977
Bonnmjr.RůžičkaJaroslavFialka24.1.192616473131., starší referentMZV, samostatní referentkonzulární a vizová31.3.19737.6.1979
Bonnpplk.SobekVěroslavŠedivý1.5.192616478137., rezidentMZV, rada 1. třídy15.3.197430.11.1979
Bonnmjr.SoučekVáclavSuchánek20.8.192019503426., 37., referentMZV, samostatní referent5.3.19736.12.1977
Bonnpprap.TučekJosefTvrdík2.1.1931195300E3, 50., radistaMZV, radistaspojení7.10.19749.9.1978
Bonnnpor.VáclavekVilémKainar9.2.194419534337., referentMZV, 3. tajemník15.1.197415.11.1977
Bonnmjr.VališZdeněkKasper8.5.192416490326., 37., referentMZV, domovník15.8.19737.10.1976
Bonnnpor.VětvičkaJanDrozd7.8.194319539569., referentMZV, 3. tajemník1.4.197431.1.1979
Bonnmjr.VodrážkaKarelBudín1.9.193319564721., 37., starší referentMZV, odborní referentpasová a vizová1.4.197328.2.1978
Bonn (Frankfurt)npor.SandanusJosefSochorek2.8.194019552569., starší referentPZO Ferromet, delegát, ekonom 2.9.197330.9.1978
Brasíliapplk.HájekJosefBor22.1.192819598250., šifrérMZV, šifrérspojení2.8.19744.10.1978
Brasíliakpt.PánekVladimírPotužník31.3.192119587626., 52., referentMZV, domovník15.11.197212.1.1976
Brasíliamjr.PisárLadislavPixa25.3.193019553150., šifrérMZV, šifréršifrér1.9.197210.10.1974
Bruselmjr.ČechVáclavHanák27.9.191916412450., šifrérMZV, šifrérspojení24.10.197331.7.1975
Bruselnpor.KloučekFrantišekKružík7.10.194219524542., starší referent, zástupce rezidentaMZV, 3. tajemníkEvropské hospodárské společenství4.7.197210.12.1977
Bruselnpor.MichalkoMikulášKroner22.5.193219559242., referentMZV, 3. tajemník5.11.197331.3.1980
Bruselpplk.StehnoJanSkořepa17.6.193316479942., rezidentMZV, 1. tajemníkzahraniční politika28.9.197231.1.1980
Budapešťmjr.HerglVlastimilKvíz1.2.1922164254E3, 50., šifrérMZV, šifrérspojení15.7.19705.8.1975
Budapešťnpor.MasarykMiroslavBednařík26.8.193719566550., radistaMZV, radistaradista3.7.197211.9.1977
Budapešťppor.SumannRichardKlokoč22.3.194419591147., referentMZO, ekonom-rozborář17.7.197323.8.1974
Buenos Airesmjr.ČíslákAlexejČikula13.9.192716414050., šifrérMZV, šifréršifrová7.7.19729.10.1974
Buenos Airesnpor.GašparíkFrantišekPresl26.1.194019600150., šifrérMZV, šifrér2.8.197413.8.1976
Buenos Airesmjr.PrášekJanPlavec14.3.191916403152., starší referentMZV, technický úředníksprávce budovy20.6.197212.10.1974
Buenos Airesmjr.ŠvejdaLadislavSmolík20.3.192219506552., starší referent, pověřen řízením rezidenturyMZV, 3. tajemník30.12.197430.9.1977
Bukurešťmjr.KratochvílJosefHaken19.9.191916445550., šifrérMZV, šifrérspojení20.4.19728.11.1975
Bukurešťmjr.MičánekFrantišekMlejnek16.12.192719457550., šifrérMZV, šifrér20.7.197122.4.1972
Bukurešťmjr.MocVáclavMourek26.3.192916459547., 57., starší referentMZV, 2. tajemník4.4.19728.10.1975
Bukurešťprap.ŠikaLadislavŠenkýř16.6.1917195208E3, 50., radistaMZV, radistaspojení30.11.19706.7.1972
Bukurešťmjr.TřešňákStanislavTurnovský20.8.192016488157., 57., 42., rezidentMZV, rada9.3.197330.4.1977
Bukurešťpor.WagnerJaroslavŠimánek29.9.194119566650., radistaMZV, radistaradista29.6.19724.9.1977
Caracasmjr.FilipEmilHejduk19.6.192516418452., rezidentMZO, obchodní radaobchodní oddělení26.9.19746.9.1977
Caracasprap.ChmelJosefHejna25.2.194419579652., referentFMZO, ekonom-rozborářekonom19.9.197424.5.1979
Caracaspor.KnopVladimírKavan20.10.193219531052, referentPragoexport, 3. ekonomický tajemníkobchodní9.9.197111.10.1974
Caracasmjr.ReinhardJindřichRychlík14.5.192616471950., šifrérMZV, šifréršifrér18.7.197130.9.1973
Caracaskpt.SosvorAntonínStareček19.2.192916478550., šifrérMZV, šifrérspojení30.8.197329.9.1977
Colombomjr.HolousJaroslavHolman25.10.192216427950., šifrérMZV, šifrér28.7.19736.10.1974
Colombomjr.HudákJánJaník15.6.1931195314E3, 50., šifrérMZV, šifrérspojení7.11.197016.8.1973
Damašekkpt.AntlJiříArbes24.4.193519514750., radistaMZV, radistaspojení11.9.197316.9.1976
Damašekmjr.FořtJosefFryč1.4.1917164189E3, 50., šifrérMZV, šifrérspojení24.6.197013.12.1971
Damašekmjr.HimerJanHrubín28.1.191816425826., referentMZV, domovník1.4.19714.12.1973
Damašekmjr.KlinkáčekJaroslavKudrna29.4.192616439950., šifrérMZV, šifrér27.3.197220.10.1974
Damašekmjr.KudláčekAntonínKabát30.5.191816448650., šifrérMZV, šifrérspojení1.7.197416.9.1976
Damašekkpt.TáborVilémTopinka13.5.1915195020B2, domovníkMZV, domovník8.3.197021.1.1971
Damašekmjr.WišniewskiFrantišekVala2.5.192916474647., starší referentMZV, 2. tajemník17.10.197414.10.1980
Damašekmjr.ZelenkaJosefZávada8.3.1930164038A3, 47., starší referentMZV, 2. tajemníkkonzulární23.12.197021.6.1975
Dar es Salaamkpt.CoufalJosefRolný30.11.1924164120E3, 50., šifrérMZV, šifrérspojení19.8.19706.11.1975
Dar es Salaammjr.LeščišinMichalLieskovský19.10.192816452547., starší referentMZV, 1. tajemníkkonzulární5.1.197212.7.1975
Dháhakpt.VondráčekMiroslavVychodil16.4.192816494550., šifrérMZV, šifrérspojení11.9.19739.6.1974
Dhákakpt.SvobodaAntonínSedlák9.8.192216481450., šifrérMZV, šifrérspojení11.6.197423.7.1975
Dillípor.CicvárekLadislavCihlář12.5.194319514257., referentMZV, 3. tajemník7.12.197110.11.1975
Dillíkpt.ČermákJiříČechura15.10.1930164126B2, 26., 57., starší referentMZV, 2. tajemníkvědecko-technická a konzulární24.7.19708.12.1974
Dillírtm.DlaskJindřichPastor28.10.194919562950., radistaMZV, radistaspojení6.7.19718.8.1973
Dillímjr.HrušeckýEmilHejl23.11.1929164304A3, 47., 57., rezidentMZV, 1. tajemníkpolitická6.10.197019.1.1975
Dillímjr.KobzaZbyněkFaust1.4.193716440457., starší referent2. tajemník10.12.197431.5.1975
Dillípplk.KrutskýJosefKlimecký14.8.192416447357., rezidentMZV, rada 1. třídy28.12.197412.10.1976
Dillínpor.PotužníkVáclavChytil21.10.193119580550., šifrérMZV, šifréršifrér21.10.197224.9.1975
Dillístržm.ZáveskýVáclavMaryška7.7.194919567850., radistaMZV, radistaspojení31.7.197326.8.1976
Djakartanpor.BrátkaFrantišekBlažek12.9.194319527747., 57., starší referentMZV, 3. tajemník17.6.197314.4.1974
Djakartamjr.HlavičkaOldřichRacek2.7.1930164262A3, 47., 57., starší referentMZO, obchodní radaobchodní8.7.197031.1.1976
Djakartartm.HylmarFrantišekIvančík2.9.194819564150., radistaMZV, radistaspeciální spojení28.6.197123.6.1974
Djakartapprap.JurčaPavelHodač23.8.194419586550., šifrérMZV, šifréršifrér7.7.19731.7.1974
Djakartastržm.KárníkPetrŠtengl20.6.195019567350., radistaMZV, radistaradista15.6.19749.10.1978
Djakartamjr.PěnkavaLubošLáznička22.11.193019601150., šifrérMZV, šifréršifrér24.8.197419.8.1978
Fenjankpt.KendíkMiloslavKolečko5.2.192216438850., šifrérMZV, šifrérspojení24.11.197413.8.1976
Fenjanstržm.RakJiříBernard27.3.195019567750., radistaMZV, radistaspojení4.8.197419.7.1977
Fenjanmjr.SýkoraOldřichSika18.12.192519501950., šifrérMZV, šifrér13.8.197210.9.1974
Fenjanpprap.TocauerKarelScháněl27.5.193919568050., radistaMZV, radistaradiospojení21.8.197113.8.1974
Fenjanmjr.ZbrojVladimírZavadil4.8.1925164965E3, šifrérMZV, šifrérspojení6.9.197025.8.1972
Frankfurtpplk.ČechFrantišek6.12.1920195467OO Plzeň, starší referentkonzulární výpomoc4.5.197130.9.1971
Frankfurtnpor.HaislFrantišekHlaváč10.1.193716420823., referentMZV, referentkonzulární výpomoc1.7.197131.10.1971
Frankfurtkpt.HalamaJiříHáša26.8.194119513169., starší referentMZO, Kovo, ekonom16.7.197210.3.1977
Frankfurtmjr.HluchýVlastislavHykl26.4.1928195221C1, 69., starší referentPZO Ferromet, odborní úředníkdelegát14.9.197030.9.1973
Frankfurtmjr.LososJosefLipský6.9.1923164533B2, 21., 37., starší referentMZO, garážmistr15.10.197031.3.1975
Frankfurtmjr.MarekJaroslavMoučka7.7.192716455537., starší referentMZV, 1. tajemníktisková1.7.197114.1.1973
Frankfurtpplk.MaturaBoleslavMrazík7.10.192319552037., starší referentMZV, samostatní referent5.3.197331.10.1979
Frankfurtpplk.MaturaBoleslavMrazík7.10.1923195520OO Ostrava, starší referentMZV, vizové a pasové oddělení9.7.197031.10.1970
Frankfurtpplk.MorozIvanZunt9.5.193019524736., starší referentMZV, vicekonzulvizová15.6.197131.10.1971
Frankfurtmjr.PelcJiříPudlák18.7.192416432950., šifrérMZV, šifrér1.4.197330.4.1974
Frankfurtmjr.RůžičkaAloisBorský19.6.192519560417., starší referentkonzulární výpomoc3.5.197131.8.1971
Frankfurtmjr.SobotkaVěroslavŠtros17.1.1929164783A1, starší referentMZV, vizový referentvizová1.4.197030.9.1970
Frankfurtmjr.ŠtěpánekJosefŠebor1.10.193016493637., starší referentMZO, obchodní delegát18.6.197331.8.1978
Frankfurtnpor.TydlitaJaromírBudínský22.9.193719566921., 37., referentMZV, referent vizového oddělenívizová1.9.19712.12.1976
Frankfurtmjr.UhlířLadislavSevera14.5.1927164713A1, 37., starší referentČTK, korespondenttisková1.3.197030.6.1974
Frankfurtmjr.VorekFrantišekSolan4.1.1928195518OO Ostrava, starší referentkonzulární výpomoc4.5.197130.8.1971
Haagmjr.BulvaMiroslavDaněk30.9.1922164106A1, 37., starší referentPZO Kovo, zástupce obchodního radyekonomická17.8.197031.10.1976
Haagpplk.GolíkMilanMatula26.5.1922164201D3, D2, starší referentMZVkonzulární výpomoc1.6.197030.9.1970
Haagnprap.KaňkaFrantišek10.7.192116438026., 37., referentMZV, domovník7.7.197123.8.1975
Haagmjr.KauerFrantišekKouřil15.3.192316438550., šifrérMZV, šifrérspojení18.5.197217.9.1973
Haagpplk.KnápekRudolfPříhoda21.7.193116440137., starší referentMZV, 2. tajemníkvizová a konzulární6.12.197430.9.1979
Haagmjr.KomárekKarelKubr15.5.192516441250., šifrérMZV, šifrérspojení1.2.197412.11.1976
Haagpplk.StarýVladimírSaska5.5.192416479723., starší referent3. tajemníkkonzulární výpomoc3.5.19717.9.1971
Hanojmjr.BartoňJosefKlajn2.6.192516405550., šifrérMZV, šifréršifrová10.8.19728.9.1973
Hanojstržm.HloušekMiloslavŠpilar25.5.195019567250., radistaMZV, radistaradista10.7.19735.8.1975
Hanojstržm.JančuškaIvanUngrman22.3.1948195618E3, radistaMZV, radistaspojení2.12.197019.7.1973
Hanojnpor.KendíkMiloslavKolečko5.2.1922164388E3, 50., šifrérMZV, šifrérspojení25.6.197019.8.1972
Hanojpor.StiborJiříČeřovský9.11.194119579150., šifrérMZV, šifréršifrér6.7.19737.10.1975
Havanamjr.KuželJosefKonvalinka14.12.192819516250., šifrérMZV, šifréršifra30.10.19725.9.1976
Havanamjr.PohanVáclavČekal5.4.192319592926., 52., starší referentMZV, samostatní referentkonzulární1.12.197331.7.1976
Havanamjr.PoncarEduardPerlík11.8.191916468350., šifrérMZV, šifréršifra3.8.197131.8.1972
Havanakpt.ProcházkaZdeněkHavelka31.1.193419538350., radistaMZV, radistaradiové spojení17.8.197121.7.1975
Havanapplk.SyrovátkaJiříSýkora28.12.192119513626., 52., rezidentMZV, 1. tajemník18.11.197331.7.1976
Helsinkykpt.LoužeckýAntonínKubík5.11.192116453750., šifrérMZV, šifréršifrér2.7.197326.1.1978
Helsinkymjr.PakJaroslavPachl11.5.193116432750., šifrérMZV, šifréršifra12.8.197124.7.1973
Chartummjr.ŠvédaJosefŠedý28.8.1921164413E3, 50., šifrérMZV, šifrérspojení6.8.19703.10.1971
Chartumnpor.VohánkaKarel25.7.193016493250., šifrérMZV, šifréršifrér23.7.197128.10.1974
Chartumnpor.ZímaLubomír22.12.192516496750., šifrérMZV, šifrérspojení9.10.197412.10.1977
Islamabádppor.KopeckýPetrStraka31.10.194619596550., šifrérMZV, šifrérspojení30.9.19742.10.1977
Islamabádmjr.MarečekJaromírMinařík5.3.192416454450., šifrérMZV, šifrérspojení2.10.197117.11.1974
Kábulmjr.KrkavecVáclavKomárek30.5.192516446550., šifrérMZV, šifrérspojení4.8.197119.9.1973
Kábulnstržm.KubátJosefPešek5.3.194419586450., šifrérMZV, šifrér24.7.197311.8.1977
Kábulkpt.ZedníkJiříDaněček17.4.193619575850., radistaMZV, radistaspojení24.7.19739.9.1976
Káhirakpt.FryaufZdeněkFučík15.7.1932195115A3, 47., starší referentMZV, 2. tajemníkpolitické zpravodajství12.12.197015.5.1976
Káhirapor.FryaufováMarieKlimplová22.11.1933164379A3, 47., pracovnice administrativy1.2.197129.4.1972
Káhiramjr.HlavsaDaliborHlavatý10.11.191919531850., radistaMZV, radistaradista2.7.197211.6.1975
Káhiramjr.HradeckýEmilMichek29.9.192916429647., zástupce rezidentaMZO, obchodní rada16.8.197314.4.1977
Káhiramjr.HučínVladimírHudeček3.8.1923164311B2, 26., 47., referentMZV, domovníkdomovník24.6.197029.7.1976
Káhiraprap.JuránAntonínBernášek3.4.193919537750., radistaMZV, radistaspojení14.8.197427.7.1978
Káhirapplk.KrálíkZdeněkPrůcha1.11.193016444847., starší referentMZO, obchodní přidělenec8.8.197331.12.1977
Káhiramjr.KrejčíJosefKolářský22.2.192516405247., starší referentMZO, rozborářobchodní30.10.197122.7.1973
Káhirapplk.KvitaZdeněkPeterka17.4.193116449647., rezidentMZV, rada25.10.197224.2.1978
Káhirapplk.MokrišJánLukáč5.11.1931195602B2., 26., 47., referentMZO, lékařzdravotnictví8.3.19705.11.1975
Káhiramjr.MunžilJosefMaršál27.7.192316460350., šifrérMZV, šifrér19.12.197118.9.1974
Káhiramjr.NekolnýJindřichNikodém28.2.193316461447., starší referentMZV, 2. tajemník9.12.197130.6.1975
Káhiramjr.PokornýMiroslavPapež21.7.193016467850., šifrérMZV, šifrér21.8.197429.6.1977
Káhiramjr.PulecLadislavPísař17.11.192516470150., šifrérMZV, šifrérspojení16.7.197429.9.1976
Káhiranpor.ŘehořVlastimilPolesný11.5.1936195593E3, radistaMZV, radistaspojení22.8.197022.8.1974
Káhirakpt.VoňkaFrantišekVondruška12.7.192616494650., šifrérMZV, šifrér1.12.197231.7.1974
Kinshasamjr.ČermákJiříČakovský15.8.192316412550., šifrérMZV, šifrér16.10.197122.4.1975
Kinshasastržm.KárníkPetrŠtengl20.6.195019567350., radistaMZV, radistaradista6.7.197230.9.1973
Kinshasaprap.PospíšilZdeněkBrůžek23.2.193519571950., radistaMZV, radista16.9.197321.8.1976
Kinshasanstržm.StilzMilošStádník7.10.1942195241E3, 50., radistaMZV, radistaradista27.3.197013.7.1972
Kodaňkpt.BoudníkMiloslavBatlík28.12.192316408450., šifrérMZV, šifréršifrová27.12.197126.8.1976
Kolombonstržm.HrdýPavelHerberger26.2.194619596150., šifrérMZV, šifrér spojení27.7.19745.10.1976
Konakrypplk.MudraVáclavMedřický18.9.192416460150., šifrérMZV, šifréršifra19.8.197129.10.1975
Konakrypplk.NovýMiloslavNosko20.8.192416432047., zástupce rezidentaMZV, 1. tajemník14.12.197212.6.1973
Konakrystržm.PýchaVáclavŠolc28.6.194719564550., radistaMZV, radistaspojení11.7.197218.8.1975
Konakrypprap.RudyšarRudolfRoubíček4.2.1929195195E3, 50., radistaMZV, radistaspojení30.6.197021.7.1972
Lagosprap.KubáčBohumilBoček1.8.191619536950., radistaMZV, radistaspojení31.8.197320.9.1974
Lagosprap.KučeraAdolfKotík10.2.1938195100E3, 50., radistaMZV, radistaspojení25.8.197018.7.1973
Lagosmjr.PolákVítězslavPaneš19.7.192416424150., šifrérMZV, šifrérspojení17.8.197230.9.1977
Lagosprap.VýstupJosefBrouček24.9.193519568150., radistaMZV, radistaradista5.9.197431.8.1979
Limakpt.HruškaVáclavHrášek21.12.192716430650., šifrérMZV, šifréršifrér16.10.197220.11.1975
Limakpt.HruškováJarmilaHrášková18.3.193116430752., písařkaMV, písařkapísařka16.10.197220.6.1975
Limamjr.MejstříkJosefMoldán19.3.192216457352., starší referentMZV, velvyslanec21.11.197118.12.1974
Limamjr.PropílekZdeněkPomezný2.4.193216404752., rezidentMZV, 2. tajemník1.3.197315.5.1975
Limanpor.ŠmídPavelZvonař5.11.194419534252., referentMZO, ekonom-rozborář29.12.19724.6.1978
Limamjr.ValentaJaroslavVališ18.5.192216489952., starší referentMZO, obchodní radavedoucí obchodního oddělení21.11.197420.6.1978
Londýnkpt.BrabecJosefBauman21.2.1932164085A2, 42., starší referentMZV, 1. tajemníkpolitická30.5.197028.10.1972
Londýnpplk.ČernýJiříNedbal11.7.192816413231., zástupce rezidentaMZV, 1. tajemníkkonzulární21.8.197222.2.1974
Londýnmjr.DoležalLudvíkGaluška7.10.192016415550., šifrérMZV, šifrérspojení15.8.197414.10.1977
Londýnpor.FilipJiříFouček8.7.1927164185B2, 21., 42., řidič-sledovačMZV, řidič17.12.197031.10.1975
Londýnpplk.GojOldřichGilar17.9.1923195517X7, starší referentsamostatní referentvýpomoc1.6.197019.9.1970
Londýnmjr.HamplArnoštHejnal29.9.192316421226., starší referentMZV, 1. tajemníkkonzulární23.8.197217.12.1973
Londýnkpt.KarkánBohumilKrupský27.7.193319516421., 42., starší referentMZV, atašéškolství14.3.19715.3.1974
Londýnmjr.KoneckýJosefFoltýn15.1.1924164237A2, 42., rezidentMZV, 1. tajemník12.2.197031.10.1973
Londýnkpt.KruckýJanBouček16.11.1924195632B2, 26., starší referentMZV, údržbářúdržbář8.8.197028.12.1973
Londýnmjr.KyselaKarelCupák13.5.192719569626., referentMZV, vedoucí technické údržby15.7.197129.11.1973
Londýnmjr.LaškaBohuslavDub25.2.1931164517B2, 26., zástupce rezidentaMZV, 1. tajemníktisková a školství15.11.19709.2.1972
Londýnnpor.LéblJosefLedvina29.4.1940195094C1, 69., starší referentSKT, 3. tajemníkvědecko-technická24.2.197021.2.1974
Londýnkpt.MánekJosefDošek22.1.193016455350., šifrérMZV, šifrérspeciální spojení9.8.197123.8.1974
Londýnmjr.ParmaKarelLounský28.8.192216464642., starší referentČedok, obchodní oddělení16.4.197130.4.1972
Londýnkpt.PetříkVladimírPětník10.3.1924195234E3, 50., radistaMZV, radistaspojení9.7.197011.9.1974
Londýnkpt.PříkopaJanPercha12.8.193219552342., starší referentMZV, 3. tajemníkzahraniční politika16.10.19721.4.1980
Londýnmjr.ReinhardJindřichRychlík14.5.192616471950., šifrérMZV, šifréršifrér10.12.197328.7.1974
Londýnkpt.StaněkJiříSádlo18.11.1929164795E3, 50., šifrérMZV, šifrérspojení3.8.197031.10.1973
Londýnkpt.UlíkStanislavViktor1.5.193419567142., starší referentMZV, 2. tajemník31.10.197122.2.1974
Londýnnpor.ZíkaJanZahradník4.12.191416496650., radistaMZV, radistaspojení3.9.197413.10.1976
Madridmjr.VeselýOldřichKarásek22.9.192616491750., šifrérMZV, šifrérspojení18.11.197416.8.1978
Mexikopprap.HenzlJaroslav16.12.1938195080B2, 26., řidičMZV, řidičdoprava17.9.19708.9.1972
Mexikomjr.JirkalBohumilJežek12.7.192716435826., 52., starší referentMZV, 3. tajemníkkonzulární20.9.197313.9.1977
Mexikopplk.KrálKarelKuželka21.5.192616444752., rezidentMZV, 1. tajemníkzástupce tituláře16.2.197430.6.1975
Mexikokpt.ŠamonilZbyněkŘezáč13.4.1928164829B2, referentMZV, účetní15.9.19705.10.1973
Mexikoppor.ŠorelFrantišekJanura26.3.192216437050., šifrérMZV, šifréršifra16.11.19728.10.1976
Mexikokpt.VondráčekMiloslavVychodil16.4.1928164945E3, 50., šifrérMZV, šifréršifra2.7.197024.11.1972
Montevideokpt.HorákVladimírHolubec18.11.192819503952., referent, starší referent, pověřen řízením rezidenturyMZO, vedoucí obchoního oddělení17.9.197130.5.1976
Montevideokpt.KubešJanKonrád3.2.192916481850., šifrérMZV, šifréršifra31.7.197225.8.1974
Montevideonpor.KyprýZdeněkKabelík22.6.194519598350., šifrérMZV, šifrér12.8.197426.8.1977
Montevideomjr.VepřekČestmírVnouček15.5.192619507652., starší referentMZO, ekonom-rozborář30.8.197411.2.1977
Montrealpplk.ČermákJosefMáček13.6.192119549426., 52., zástupce rezidentaMZV, konzulkonzulární5.7.19713.11.1975
Montrealmjr.LamačVáclavLaňka1.4.192716450050., šifrérMZV, šifréršifra6.9.19715.8.1974
Montrealpplk.MoravecVladimírMatys3.11.192216459623., starší referentMZV, vicekonzulkonzulární12.7.197130.11.1976
Montrealmjr.PantůčekStanislavKopecký5.5.192519544531., 52., starší referentMZV, vicekonzul5.11.197322.2.1977
Montrealpplk.ŠiškaKarel19.3.191816433050., šifrérMZV, šifrérspojení29.7.19743.10.1976
Moskvapprap.FiřtMiroslavFaltys1.3.193319530150., radistaMZV, radistaspojení1.9.19749.8.1977
Moskvapplk.HylmarFrantišekHerben24.4.192019544050., spojeníMZV, šifrérspojení19.8.197418.8.1977
Moskvapprap.KonečnýJosefŠenkeřík12.9.195119597052., studium v legalizaciMZV1.9.197331.7.1978
Moskvanpor.KřečanDanielKorbelář14.3.1933195264E3, 50., radistaMZV, radistaspojení1.7.19707.8.1975
Nairobippor.JančuškaIvanUngrman22.3.194819561850., radistaMZV, radistaspojení9.10.197416.9.1977
Nairobimjr.LeščišinMichalLieskovský19.10.1928164525A3, 47., starší referentMZV, 1. tajemníkkonzulární27.1.19704.1.1972
Nairobimjr.MacháčekJaroslavMatějovský23.6.191916454750., šifrérMZV, šifrérspojení1.11.197210.8.1975
Nairobimjr.RotschJosefRozsypal24.5.192316472650., šifrérMZV, šifréršifra22.8.197112.11.1972
Nairobikpt.SchelleJanStach21.3.192316475950., radistaMZV, radistaspojení10.7.197224.10.1974
New Yorknprap.BittnerMichalBatěk25.9.193119557626., 52., technické zabezpečenieMZV, řidič Stále mise OSN20.10.197212.2.1977
New Yorkpor.FaktorKarelFabík21.5.194519562069., referentMZV, 3. tajemník4.8.197317.6.1977
New Yorkmjr.HavlíkEmanuelHlavsa22.5.193216404852., rezidentMZV, 1. tajemník29.12.19739.7.1977
New Yorkmjr.JalčJurajZelenaj15.4.192719559426., 52., starší referentMZV, atašéStála mise OSN, obranný režim20.5.197115.5.1975
New Yorkmjr.JindraJaroslavJeřábek21.5.1923195161E3, 50., šifrérMZV, šifrérspojení15.7.19709.7.1973
New Yorkpplk.KrálíkVáclavKareš13.9.1927195408A4, 52., rezidentMZV, 1. tajemníkOSN30.1.19707.9.1973
New Yorkmjr.KrejzaVáclavKarský26.5.192216446250., šifrérMZV, šifrérspojení5.8.197113.6.1974
New Yorkpor.KroupaJanZouhar1.2.194419565031., referent3. tajemníkStála mise ČSSR při OSN18.6.19743.7.1979
New Yorknstržm.NagyováMária25.9.194719532552., písařkaMZV, sekretářka čs. mise při OSN1.5.19728.6.1976
New Yorkmjr.NeumannFrantišekNebeský27.1.192716462450., šifrérMZV, šifrérspojení5.6.197425.9.1976
New Yorknpor.PlášekMiroslavOpavský1.1.194319534952., referentMZV, 3. tajemníkpolitické zpravodajství5.10.197231.12.1976
New Yorknstržm.VeselýJosefGutman19.2.194619589950., šifrérMZV, šifréršifra6.8.197311.8.1977
New Yorkkpt.VoštaAntonínVlach29.5.191919509126., 52., referentMZV, domovník20.12.19714.7.1974
New Yorknpor.ZítekRichardHořejší2.2.193919539852., referentMZV, 3. tajemníkOSN29.11.19715.8.1975
Nikósiekpt.HubenýEduardHršel10.2.192916430950., šifrérMZV, šifrérspojení8.1.197414.11.1978
Oslomjr.BadalecAntonínHalík14.7.192316401150., šifrérMZV, šifréršifra15.12.197117.10.1974
Oslomjr.BarešBohumilBartáček26.10.192816402050., šifrérMZV, šifrérspojení17.7.197416.9.1978
Ottawanpor.DvořáčekMiroslavDolanský28.3.1936195061C1, starší referentMZV, 3. tajemníkvědecko-technická12.1.197031.12.1970
Ottawamjr.KrosnařVáclavKoubek17.9.192116433250., šifrérMZV, šifréršifra8.7.197427.9.1976
Pařížmjr.AdámekMiroslavAlter12.1.192716400242., starší referentMZV, 2. tajemník7.8.197231.12.1977
Pařížmjr.BognárLadislavZikmund6.12.193119561369., starší referentMZV, 3. tajemník10.12.197424.12.1976
Pařížpprap.BublaVojtěchSmrček9.11.1925195558E3, 50., radistaMZV, radistaspojení22.6.197028.5.1971
Pařížkpt.ČančíkJaroslavČekan8.3.193016412250., šifrérMZV, šifrérspojení6.6.197116.12.1973
Pařížmjr.DonáthŠtěpánDavídek6.7.192416415850., radistaMZV, radistaspojení25.5.197121.8.1974
Pařížpprap.DostálMilanKučera5.7.1938164322E3, 50., radistaMZV, radistaspojení12.2.197030.6.1974
Pařížkpt.DunčkoFrantišekBarbuš13.10.192819574818., starší referentMZV, 2. tajemníkkonzlární1.7.197431.5.1977
Pařížppor.FilařKarelLacina26.10.194919562650., radistaMZV, radista29.4.197415.10.1980
Pařížnstržm.FilařováVlastaBednárová30.5.194819542942., písařkapísařka1.11.19749.4.1978
Pařížnprap.LiškaJanBartiš21.10.191819568626., 42., referentdomovník2.6.197113.8.1975
Pařížnstržm.MatoušMilanMikulenka15.5.194619598150., radistaMZV, radistaspojení16.8.197413.9.1976
Pařížnpor.MaudrVladimírHalman4.10.193819592321., 42., referentMZV, údržbář1.10.19734.9.1975
Pařížnstržm.MichnaOldřich24.10.194319510221., řidičMZV, řidič1.9.197114.11.1975
Pařížmjr.PravdaJiříProkoš10.9.1930164868A2, 42., starší referentČTK, zpravodaj18.7.197026.6.1973
Pařížmjr.ProšvicLudvíkPodskalský13.9.192919524436., 42., referentMZV, 3. tajemník UNESCO30.7.197316.10.1975
Pařížmjr.PřikrylFrantišekPůlpán7.3.193016469769., starší referentMZV, 2. tajemníkvědecko-technický přidělenec15.12.197120.1.1974
Pařížmjr.RückertJanRybín19.1.192316472942., starší referentMZV, domovník17.3.19723.9.1975
Pařížpplk.SmetanaJarmilŠustr28.7.192316477642., rezidentMZV5.5.197231.12.1977
Pařížkpt.TománekJosefTačner10.2.193416486842., starší referentMZO, 2. tajemníkekonom-rozborář3.6.197131.10.1977
Pařížkpt.VašátkoVlastimilValdauf13.12.193016490650., šifrérMZV, šifrérspojení10.12.197326.10.1976
Pařížmjr.VondráčekJaroslavVácha27.3.1922164507B2, 31., starší referentČedok, representant1.2.197028.2.1973
Pařížnpor.VrátnýMiroslavHorský15.6.193419543821., 42., 31., referentMZV, atašékonzulární1.6.197131.3.1977
Pařížkpt.ZázvorkaAntonínZáhorský25.9.192716496250., šifrérMZV, šifrér12.8.197216.12.1975
Pekingmjr.BřezinaFrantišekBušek1.9.192516410050., šifrérMZV, šifréršifra29.7.197130.9.1972
Pekingnstržm.FliegerVáclavFejfar10.10.192819525250., radistaMZV, radistaspojení21.8.197112.10.1973
Pekingmjr.FrebortMilošFilatov24.7.193316419347., starší referentMZV, 1. tajemník2.4.19731.9.1980
Pekingpprap.GronátJaroslavGlozar10.4.193316466650., radistaMZV, radistaspojení1.8.19745.6.1977
Pekingmjr.ChlapíkJiříChladil31.8.193119523157., rezidentMZO, obchodní radavedoucí obchodního oddělení2.10.197427.3.1980
Pekingmjr.JankoJánŠanovský27.5.193719603957., referentlékař29.8.197431.8.1975
Pekingmjr.KratochvílVáclavKraus28.6.192916445950., šifrérMZV, šifrérspojení18.9.197228.7.1976
Pekingstržm.NémethZoltánAdamík26.6.194919567950., radistaMZV, radistaspojení28.9.197310.8.1974
Pekingnstržm.PísaříkPetrHušek10.11.195119597250., radistaMZV, radistaspojení13.11.197429.12.1975
Pekingpprap.RudyšarRudolfRoubíček4.2.192919519550., radistaMZV, radistaspojení21.9.19737.8.1974
Pekingpprap.SkobaIvoStrnad30.5.1929195166E3, 50., radistaMZV, radistaradista21.1.197129.7.1973
Pekingpplk.WeidingerLadislavMacháček4.1.192616495447., zástupce rezidentaMZV, 1. tajemník18.10.197114.7.1973
Phnom Penhmjr.MichálekJosefKolomazník17.3.1922164578E3, šifrérMZV, šifrérspojení7.9.19706.1.1971
Phnom Penhpor.SomoraJánVilímek7.2.193619589550., šifrérMZV, šifréršifrér10.7.19733.2.1974
Phnom Penhkpt.ŠalounJosefLažan18.12.1929195622E3, 50., radistaMZV, radistaspojení12.12.19703.2.1974
Phnom Penhpplk.ŠiškaKarel19.3.1918164330E3, 50., šifrérMZV, šifrérspojení19.12.19705.9.1973
Quitomjr.RotschJosefRozsypal24.5.192316472650., šifrérMZV, šifréršifra3.9.197322.9.1974
Rabatmjr.KudláčekAntonínKabát30.5.191816448650., šifrérMZV, šifrérspojení21.9.197230.6.1974
Rabatmjr.MašekJanMencer28.10.192416456450., šifrérMZV, šifréršifra26.8.197124.11.1972
Rabatmjr.VágnerOldřichVeselý8.12.192116441150., šifrérMZV, šifrérspojení31.5.197420.9.1976
Rangúnkpt.DoležalLudvíkGaluška7.10.1920164155E3, 50., šifrérMZV, šifrérspojení7.7.197012.7.1973
Rangúnpor.NetrvalJanLorenc13.1.194319586350., šifrérMZV, šifrérspojení26.6.197325.8.1976
Římmjr.DoušaAloisDudek18.6.1926195443OO Praha, starší referentMZVkonzulární výpomoc3.5.197131.8.1971
Římmjr.ForstJaroslavFukan29.12.192516418826., zástupce rezidentaMZV, 2. tajemníkkonzulární20.9.197131.8.1979
Římmjr.GottliebJanMalát1.3.192419567426., 42., referentřemeslníkúdržbář29.5.19715.1.1975
Římnpor.HoužvičkaJosefHradil1.10.193719529118., starší referentMZV, 3. tajemníkkonzulární11.12.197228.11.1976
Římnpor.HoužvičkaJosefHradil1.10.193719529118., referentMZV, referentkonzulární25.6.197130.9.1971
Římkpt.JelínekMilanBrodský19.7.194419533531., starší referentMZV, 3. tajemník9.12.19743.5.1981
Římmjr.JungmannFrantišekJirotka5.11.193016436842., starší referentMZV, 2. tajemníkpolitické zpravodajství14.1.197215.12.1973
Římkpt.KoppPavelKupec23.11.194019516769., referentMZO, samostatní ekonom15.3.197215.4.1976
Římmjr.KuklaVojtěch25.2.192019537026., 42., referentMZV, domovník5.10.197124.7.1975
Římnprap.KvítekMiroslav10.7.192719559621., 42., referentMZV, řidič30.12.197126.11.1975
Římpplk.PoštulkaFrantišekLamač2.5.1920164504A2, 42., rezidentMZV, rada1.12.197012.1.1980
Římpor.RemenecIvanBrábník19.5.194419565242., referentMZO, zástupce obchodního rady27.11.197128.2.1974
Římmjr.SkácelMilanSláma28.7.192919544296., referentMZV, konzulární referentkonzulární1.6.19703.9.1970
Římmjr.VaněkKarelVotava11.6.192416441650., šifrérMZV, šifrérspojení8.9.19723.7.1975
Santiago de Chilemjr.HubenýEduardHršel10.2.192916430950., šifrérMZV, šifrérspojení18.8.197229.9.1973
Santiago de Chilemjr.KrálKarelKuželka21.5.192616444752., rezidentMZV, 1. tajemníkkulturní8.7.19711.10.1973
Santiago de Chilemjr.PropílekZdeněkPomezný2.4.1932164047A4, 52., starší referentMZV, 2. tajemníktisková propaganda29.12.197028.2.1973
Santiago de Chileprap.PropílkováKvěta20.6.193219587152., písařkaMZV, písařkapísařka1.11.197215.2.1973
Santiago de Chilemjr.RáčekPavelRybka30.12.1928195605E3, šifrérMZV, šifrérspojení4.8.197025.8.1972
Santiago de Chilemjr.VladykaMiroslavVyhnanovský21.4.1932164927A4, starší referentMZV, 2. tajemníktisková31.8.197024.8.1973
Sofiemjr.PauliJanPacák12.9.192416433150., šifrérMZV, šifrérspojení28.5.197120.8.1976
Sofiekpt.PetrželaMiloslavPapírník21.9.193219529850., radistaMZV, radista4.8.19729.8.1975
Stockholmnprap.BjalekKarelBezděk16.10.191619522950., radistaMZV, radistaspojení2.8.197415.10.1976
Stockholmnpor.CibulkaVáclavCidlina7.10.1929164116E3, šifrérMZV, šifrérspojení10.8.197020.9.1973
Stockholmmjr.HetzlFrantišekHavlíček10.6.192416425650., šifrérMZV, šifrérspojení31.7.197323.9.1976
Stockholmmjr.KoubaJosefKoudelka29.7.1924195482OO Ústí nad Labem, referentMZV, referentkonzulární26.3.197029.10.1970
Stockholmpplk.PourFrantišekPavlíček7.4.192616468842., rezidentMZV, rada 1. třídyzástupce tituláře30.10.197416.8.1976
Stockholmprap.ŠidlíkMiroslavSurma8.8.191419519250., radistaMZV, radistaspojení25.6.19713.8.1974
Teheránnstržm.DoffekJiříHofmeistr27.5.1938195366E3, radistaMZV, radistaspojení6.7.197010.10.1973
Teheránmjr.MašekJanMencer28.10.192416456450., šifrérMZV, šifréršifra25.11.19727.8.1974
Teheránpor.ReichlJindřichRoháč27.11.191919519050., radistaMZV, radista9.10.197312.7.1978
Teheránpprap.TomášekVáclavBaxa12.11.194019598950., šifrérMZV, šifrérspojení30.7.19741.8.1977
Teheránpor.VíchMiroslavVápeník3.5.1936164923E3, šifrérMZV, šifrérspojení6.8.197015.10.1971
Teheránkpt.VoňkaFrantišekVondruška12.7.192616494650., šifrérMZV, šifrér8.7.197130.11.1972
Teheránmjr.ŽáčekVáclavŽatecký23.6.192116499826., 47., referentMZV, domovníkdomovník21.8.19713.10.1974
Tiranamjr.ČermákKarelČervenka21.2.193016412847., rezidentMZV, rada5.7.197230.4.1973
Tiranapplk.ChytrýMiroslavChládek26.8.192516434247., 57., 42., rezidentMZV, rada21.11.197314.8.1976
Tiranamjr.KrkavecVáclavKomárek30.5.192516446550., šifrérMZV, šifrérspojení21.4.197416.9.1975
Tiranakpt.MacekBohuslavMachač8.12.1919164543E3, 50., šifrérMZV, šifrérspojení1.8.197031.3.1972
Tiranappor.MaškaVladimírJasanský23.7.194219567650., radistaMZV, radistaspojení1.9.197222.9.1975
Tiranamjr.PokornýMiroslavPapež21.7.193016467850., šifrérMZV, šifrér21.3.19722.5.1974
Tokiokpt.HotěkVojtěchHynek25.8.194019509069., referentPZO Omnipol, 3. tajemník16.7.197430.9.1978
Tokiomjr.LandaStanislavLimberk27.7.1922164499E3, 50., šifrérMZV, šifrérspojení1.8.197011.9.1974
Tokiomjr.MičkeJaroslavMachoň23.3.1928164576C2, 69., zástupce rezidentaSKT, 1. tajemníkekonom1.8.197010.10.1974
Tokionpor.PettíkJaroslavPilný5.1.194119526269., starší referentMZV, 3. tajemníkvědecko-technická3.6.197231.5.1977
Tokiopor.SomoraJanVilímek7.2.193619589550., šifrérMZV, šifréršifrér22.6.197423.8.1978
Tokiomjr.SoubustaJosefStruhař5.2.193219531169., zástupce rezidentaMZV, 2. tajemník30.12.197422.9.1979
Tokiopplk.SvobodaJiříSviták14.1.1920164993B2, zástupce rezidentaMZV, 2. tajemníkEXPO-7013.2.19707.10.1970
Tokiomjr.VašíčekJaromírŽďárský3.10.192516403747., 57., starší referentMZV, rada4.7.197220.4.1977
Tripolisnpor.HavelStanislavBrož19.4.194319538742., referentMZV, 2. tajemník2.10.197431.1.1977
Tunisnpor.ČervenkaFrantišekCikán8.4.1923164134E3, 50., šifrérMZV, šifrérspojení31.8.197012.9.1973
Tunismjr.HimerJanHrubín28.1.1918164258B2, referentMZV, domovník26.6.197011.1.1971
Tunismjr.ZbrojVladimírZavadil4.8.192516496550., šifrérMZV, šifrérspojení6.9.19736.9.1978
Ulánbátarstržm.ŠneidrPavelJung28.5.194619568250., radistaMZV, radistaspojení26.9.19715.6.1976
Varšavanstržm.BrzobohatýLubomírBoháček21.3.1938195307E3, 50., radistaMZV, radistaspojení17.8.197028.8.1973
Varšavamjr.JochFrantišekJanků1.7.193016436550., šifrérMZV, šifrér19.6.19729.1.1976
Varšavakpt.KalvodaMojmírKubánek29.8.193319529950., radistaMZV, radistaspojení25.8.197323.4.1977
Vídeňkpt.BittnerPavelHochman5.7.194419529369., starší referentMZO, ekonom24.9.197415.7.1979
Vídeňpprap.BoušaJosef20.6.194119562826., 37., referentMZV, garážmistr15.6.197230.9.1977
Vídeňstržm.BoušováHana10.8.194719536137.písařka1.5.197430.9.1977
Vídeňmjr.BurešJiříSalka25.3.192919548737., starší referentMZV, 3. tajemník15.8.197314.12.1978
Vídeňmjr.DobízlFrantišekDoskočil5.5.192819526721., 37., sledovačMZV, odborní referent6.6.197331.10.1977
Vídeňkpt.FilařKarelFilipovský11.12.1920164183B2, 26., 37., referentMZV, řemeslník1.9.197030.4.1976
Vídeňmjr.FraisJaromírCach15.10.192319577026., 37., starší referentMZV, technik1.3.197210.3.1978
Vídeňpprap.HavlíčekJiříHolík19.3.193219530350., radistaMZV, radistaspojení27.8.19739.10.1975
Vídeňpplk.HylmarFrantišekHerben24.4.1920195440X1, starší referentsamostatní referentvýpomoc1.6.197030.9.1970
Vídeňkpt.JendrálLadislavMenšík26.9.1933195419C1, starší referentPZO Kovo, samostatní ekonomnová technika18.11.197030.4.1974
Vídeňmjr.JurčíkPavelJanoška3.9.192119555331., referentMZV, referentpasová a vizová1.6.197121.8.1973
Vídeňnpor.KarchutňákMichalMikeš24.8.1934195599B2, 21., 37., starší referentMZO, řidič9.7.197030.4.1977
Vídeňpplk.KárníkEduardKulík16.11.192416438231., starší referentMZV, odborní referentvizová20.3.197231.7.1974
Vídeňmjr.KřivánekAugustinStelipský4.1.193016447737., starší referentMZV, 2. tajemníkodbory a mládež1.7.197430.6.1981
Vídeňpor.KutaMiroslavKopecký7.10.1928195122E3, 50., radistaMZV, radistaspojení24.11.197030.8.1973
Vídeňmjr.LapáčekKarelLexa2.10.192616451423., starší referentMZV, 3. tajemníkkonzulární16.8.197114.9.1976
Vídeňmjr.MáchaJosefMudroch21.9.1929164546B2, 21., starší referentMZV, 2. tajemníkpolitická1.12.197031.1.1974
Vídeňmjr.MakovičkaMiloslavHolý8.7.192416455118., starší referentMZV, atašékonzulární27.12.197215.2.1976
Vídeňnpor.MoravíkKarolMalíř18.9.1932164597E3, 50., šifrérMZV, šifrérspojení7.7.19706.8.1975
Vídeňpplk.OndráčekPetrOliva5.12.1925164636B2, 31., starší referentMZV, 1. tajemníkkrajani27.7.197028.8.1974
Vídeňpplk.ProkešAntonínPříbramský23.1.192219559031., starší referentMZV, referentvizová24.6.197410.8.1977
Vídeňmjr.RossiMilanRais30.8.1933164724A1, 37., starší referentMZV, 3. tajemníkpolitická1.6.197031.7.1974
Vídeňmjr.RůžičkaJosefRuml20.1.1926195468OO Plzeň, starší referentkonzulární výpomockonzulární výpomoc3.5.197131.8.1971
Vídeňmjr.SedláčekJaroslavSadílek1.1.1932195173B2, starší referentMZV, 3. tajemníkkonzulární15.7.197015.12.1974
Vídeňpplk.SirotekKarelSobotka10.12.1924164763A1, 37., zástupce rezidentaMZV, 1. tajemníkvnitřní politika15.1.197131.8.1972
Vídeňpplk.SkobaZdeněkSýkora27.7.192416450237., zástupce rezidentaMZV, rada1.2.197327.2.1979
Vídeňnpor.SkovajsaJaroslavSkřivan16.2.194319528437., referentMZO, obchodní přidelenec1.3.197215.1.1980
Vídeňpplk.SlunečkoJosefSrba23.9.192616477537., rezidentMZV, 1. tajemníkkonzulární a vizová16.10.197214.3.1978
Vídeňmjr.StejskalJosefSejček6.2.192816480226., 37., starší referentMZV, odborní referentvizová15.8.197318.2.1976
Vídeňkpt.StočkováHanaPavlíková18.5.192016469937., referentMZV, atašékultura15.2.197331.7.1974
Vídeňmjr.ŠlajsMiloušŠatra14.4.1929164845B2, 21., starší referentMZV, pracovník pro odborné věci20.7.19709.1.1973
Vídeňmjr.ŠrámekJosefŠimeček12.11.192416470650., šifrérMZV, šifrér15.7.19719.6.1976
Vídeňkpt.TomečekJosefOlejník22.1.1930195437B2, 21., 37., starší referentMZO, řidič-sledovačřidič16.11.197014.12.1976
Vídeňkpt.VogeltanzJanVágner20.4.193219549231., starší referentMZV, samostatní referentvizové oddělení1.7.197415.9.1977
Washingtonkpt.DolečekOldřichPoláček29.6.193619592221., 52., referentMZV, řidičřidič20.9.197326.1.1978
Washingtonnpor.DopitaMiroslavHoráček1.4.193219573869., referentFMIR, 2. tajemník16.7.197424.11.1979
Washingtonpor.DvořákFrantišekChlumecký3.1.194019580250., šifrérMZV, šifrérspojení28.5.197317.6.1976
Washingtonnstržm.FiřtMiroslavFaltys1.3.1933195301E3, 50., radistaMZV, radistaspojení18.6.19706.9.1972
Washingtonpplk.FuchsEduardDominik3.3.192216404052., rezidentMZV, 1. tajemník3.8.19726.5.1976
Washingtonnpor.GeiklVáclavOdložil9.10.194319533752., referentMZV, 3. tajemníkpolitické zpravodajství2.8.19712.7.1978
Washingtonpprap.HumpolíkJaromírHlaváček9.7.1933195176E3, 50., radistaMZV, radistaspojení7.12.197031.8.1972
Washingtonmjr.JarošíkJozefJakuš28.4.193319542152., starší referentMZV, 2. tajemníkpolitické zpravodajství6.9.19713.10.1975
Washingtonmjr.JonášMiroslavJirák25.2.193119581526., 52., referentMZV, atašétechnik17.8.197217.5.1976
Washingtonnstržm.KašparKarelKohout11.10.193219530650., radistaMZV, radistaspojení3.5.197310.9.1976
Washingtonpprap.PavlíčekMiroslavRouček9.2.194019569221., řidič-sledovačMZV, řidičřidič13.9.197114.10.1973
Washingtonmjr.RazimAntonínRegner14.3.191516498726., 52., referentMZV, domovník8.11.197115.8.1974
Washingtonkpt.RousekFrantišekAdamíra25.5.194319539252., referentMZV, 3. tajemník5.6.197314.7.1977
Washingtonnpor.SarnovskýŠtefanŽilinský12.5.194019558931., starší referentMZV, 2. tajemníkkrajané22.11.19736.7.1979
Washingtonmjr.SmělýJanStolař12.11.1926195033B2, 31., zástupce rezidentaMZV, 3. tajemníkkonzulární2.6.19701.2.1974
Washingtonmjr.StrejčekZdeněkSvozil7.7.1928164809E3, 50., šifrérMZV, šifrérspojení3.8.197019.9.1974
Washingtonprap.StrejčkováMiroslavaSvatoňová10.12.1935164810A4, 52., referentadministrativní3.8.197019.9.1974
Washingtonmjr.ŠimůnekKarelSener29.11.1930164839A4, 52., zástupce rezidentaMZV, 2. tajemníkpolitické zpravodajství28.12.197031.10.1971
Washingtonpprap.TůmaJiříToman19.12.193719529550., radistaMZV, radistaspojení24.8.19725.9.1975
Ženevakpt.TopolJaroslavTuzar28.5.192616487250., šifrérMZV, šifréršifra21.3.19725.9.1976

Obsazení rezidentur Hlavní správy rozvědky v letech 1975 až 1979

Rezidentura Hodnost Příjmení Jméno Krycí jméno Datum
narození
OEČ Odbor a rozvědná funkce Legalizační úřad a legalizační funkce Legalizační agenda Nástup na rezidenturu Odjezd z rezidentury
Addis Abebapor.LáskaJaroslavSolar30.11.194719610550., šifrérMZV, šifrérspojení21.8.197518.10.1978
Addis Abebapprap.LasovskýJiří24.12.194919568950., šifrérFMZV, šifrérspojení16.8.19789.11.1981
Akkrappor.TocauerKarelScháněl27.5.193919568050., radistaMZV, radistaradiospojení29.5.19759.8.1978
Akkrapor.VoleníkZdeněkPivarník26.2.194919619850., šifrérMZV, šifrérspojení9.9.197628.9.1979
Akkranstržm.VovesMiroslavValeš31.10.194919642950., šifrérMZV, šifrérspojení25.7.197923.8.1981
Akkranstržm.ZuščákMilanJantoš17.2.195219604050., radistaMZV, radistaspojení15.6.19788.6.1980
Alžírnpor.DvořákFrantišekChlumecký3.1.194019580250., šifrérMZV, šifrérspojení16.8.197723.6.1980
Alžírpplk.ChalupaBřetislavChmelař14.6.192416433447., starší referentFMZV, 1. tajemník28.2.19787.10.1980
Alžírmjr.MlčákLadislavMoláček9.9.192616459347., rezidentMZV, rada 2. třídy14.7.197524.6.1981
Alžírnprap.PospíšilZdeněkBrůžek23.2.193519571950., radistaMZV, radista28.7.197823.8.1981
Ammánnpor.DrbalVlastimilVyškovský26.6.194519621550., šifrérMZV, šifrérspojení12.7.197711.7.1979
Ammánnpor.KorabečnýJanZábranský29.5.194319650250., šifrérFMZV, šifrérspojení4.7.197925.11.1982
Ammánpplk.MalýEmilMarčan21.2.193119505247., starší referentMZV, 2. tajemník18.12.197619.10.1981
Ammánmjr.MatalFrantišekMerta11.11.193016456847., rezidentMZV, rada15.1.19771.8.1982
Ankaraprap.BublaVojtěchSmrček9.11.192519555850., radistaMZV, radistaspojení30.4.19765.8.1979
Ankarapplk.ChomyšákFedor2.3.192419564250., šifrérMZV, šifrér12.1.197930.10.1982
Ankaranprap.KomínEvženKučírek12.9.192419531350., radistaMZV, radistaspojení27.7.197931.8.1981
Ankarapplk.MudraVáclavMedřický18.9.192416460150., šifrérMZV, šifrérspojení25.10.197613.10.1978
Athénypplk.BeranJosefBouška20.4.192516407150., šifrérMZV, šifrérspojení31.7.197711.9.1981
Athénypor.ŠiftaMiroslavJansa14.11.195219608442., referentFMZV, konzulvízová a konzulární16.12.197813.4.1983
Athénypor.ŠneidrPavelJung28.5.194619568250., radistaMZV, radistaspojení12.7.197726.8.1980
Athénykpt.UlíkStanislavViktor1.5.193419567142., rezidentMZV, 1. tajemníktiskový úsek20.4.197617.8.1982
Bagdadmjr.DunčkoFrantišekBarbuš13.10.192819574847., starší referentMZV, 1. tajemník8.10.197912.5.1983
Bagdadmjr.KoneckýJosefFoltýn15.1.192416423742., zmocněnec FMV28.9.197717.7.1980
Bagdadpplk.KoškaJanKlečka9.8.192816442947., pověřen řízením rezidenturyMZV, 2. rada15.10.197630.6.1977
Bagdadnstržm.LabajPavelFibinger28.2.195219610250., radistaMZV, radistaspojení7.9.197620.8.1979
Bagdadprap.MošVladimírMikulík18.1.192619525050., radistaMZV, radistaspojení1.7.19758.7.1976
Bagdadmjr.ReinhardJindřichRychlík14.5.192616471950., šifrérMZV, šifréršifrér2.12.19757.9.1977
Bagdadpor.ŠilhánekKarelPavela15.10.194619632250., šifrérMZV, šifrérspojení30.8.197717.9.1980
Bagdadpor.TvrdíkMiroslavKotrč4.12.194619586847., referentMZV, atašéspojení11.1.197731.7.1978
Bagdadpprap.ZáveskýVáclavMaryška7.7.194919567850., radistaMZV, radistaspojení13.6.197926.10.1981
Bejrútpprap.BrožovskáAnnaBohmanová25.6.193319507447., referent administrativyMV, písařka15.3.197531.7.1976
Bejrútkpt.FraiberaKarel4.11.192616419050., šifrérMZV, šifrérspojení1.8.197927.9.1980
Bejrútnstržm.GulovičIvanBystrický26.10.194819631750., radistaMZV, radistaspojení26.7.197827.8.1980
Bejrútnstržm.HrůzaLadislavVykoukal5.6.195319635850., šifrérMZV, šifrérspojení12.7.19787.10.1979
Bejrútpplk.KoškaJanKlečka9.8.192816442947., starší referentMZV, 2. tajemník23.11.197514.10.1976
Bejrútnpor.KurucJánMináč20.6.194619586247., referentMZV, 3. tajemník12.1.197717.9.1981
Bejrútpplk.LeščišinMichalLieskovský19.10.192816452547., starší referentMZV, 1. tajemníkpolitické zpravodajství18.1.197820.12.1979
Bejrútmjr.PetříkVladimírPětník10.3.192419523450., radistaMZV, radistaspojení1.7.197523.6.1977
Bejrútppor.PísaříkPetrHušek10.11.195119597250., radistaMZV, radistaspojení16.6.197727.9.1978
Bejrútmjr.VágnerOldřichVeselý8.12.192116441150., šifrérMZV, šifrérspojení21.9.197620.9.1978
Bejrútpplk.VeselýMiroslavVáclavík25.3.193116491647., rezidentMZV, rada 2. třídy21.8.197828.2.1979
Bělehradmjr.BednářBohumilBorovec30.3.193319505942., 37., rezidentMZV, 1. tajemníktiskový přidelenec10.11.197731.3.1983
Bělehradnpor.HušnerJiříBiskup13.9.193919592637., 42., starší referentMZV, 2. tajemníkzahraniční politika3.8.197530.9.1983
Bělehradpprap.MedekKarelKlán18.5.194419608950., šifrérMZV, šifrérspojení29.8.19757.9.1979
Bělehradkpt.PetrželaMiloslavPapírník21.9.193219529850., radistaMZV, radista10.8.197529.8.1978
Bělehradmjr.RichterJaromírRezek15.11.192416472237., 42., starší referentMZV, 2. tajemník, konzul16.6.197515.1.1977
Bělehradnpor.SuchýOtaDrahoňovský17.10.194519641950., šiférMZV, šifrérspojení25.7.197930.9.1982
Bělehradnpor.WerdenichFrantišekGábor3.4.194219590842., starší referentMZV, 2. tajemníkkonzulární oddělení31.5.197624.7.1981
Bělehradmjr.ZedníkJiříDaněček17.4.193619575850., radistaMZV, radistaspojení20.7.19788.8.1982
Berlínpplk.DěkanVladislavNezval25.9.192416414637., rezidentMZV, 1. tajemníkpolitické oddělení15.7.197731.5.1979
Berlínprap.DěkanováAnna26.2.192719581237., administrativní pracovníkMV, písařka1.6.197831.5.1979
Berlínpplk.PažoutJosefProkop3.5.192419522537., zástupce rezidentaMZV, rada 1. třídy1.3.197919.3.1983
Berlínnpor.SaletaAntonínHavránek24.2.194519586137., starší referentMZV, 3. tajemník20.8.197617.8.1979
Berlínnpor.VacaOldřichDrtina26.1.193919560637., starší referentMZV, atašépolitická problematika5.5.197531.10.1989
Berlín, misekpt.ProcházkaLadislavPavlovský17.12.193219512737., 26., starší referentMZV, samostatní referentvízová1.4.197531.7.1980
Berlín, NDRnpor.KubůJosefLuňáček16.4.194919609837., starší referentFMZV, 3. tajemníkpolitické oddělení15.8.19793.1.1982
Berlín, NDRnpor.ŘezáčJiříHodan17.7.194019556437., starší referentMZV, 3. tajemník5.8.197628.2.1978
Berlín, NDRprap.ŘezáčováVěra13.9.194319638637., písařkaMV, písařka24.8.197728.2.1978
Berlín, NDRmjr.VondráčekMiloslavVychodil16.4.192816494550., šifrérMZV, šifrérspojení21.11.19773.8.1981
Berlín, NDRpplk.VršeckýKarelVotruba24.5.193019526623., starší referentstarší referent1.11.197714.9.1981
Berlín, NDRpor.ZedníkJosefZimerman19.12.192519507150., radistaMZV, radistaspojení16.6.19755.9.1980
Bernprap.JilichJosefJanoušek17.6.192419529450., radistaMZV, radistaspojení16.6.19778.11.1980
Bernpor.JirůšekJanHavelský25.4.194119574237., 42., starší referent, rezidentMZV, 3. tajemníkreferent MEO12.12.197620.12.1984
Bernmjr.KrejzaVáclavKarský26.5.192216446250., šifrérMZV, šifrérspojení7.10.197615.10.1978
Bernmjr.MarečekJaromírMinařík5.3.192416455450., šifrérMZV, šifrérspojení4.9.197811.10.1981
Bogotapprap.KuzmiakMilanGolc28.2.194819639450., šifrérMZV, šifrérspojení16.6.197823.9.1981
Bogotamjr.KvintusFrantišekKužel12.11.193016449550., šifrérMZV, šifrérspojení24.7.197525.6.1978
Bonnnpor.CackaJuliusPanýrek15.4.194719580137., referentMZO, ekonom-rozborářOBO Kolín23.8.197629.6.1982
Bonnmjr.ČervenýMiroslavKindl28.8.192919640237., starší referent, sledovačMZO, řidič1.3.19786.11.1979
Bonnnpor.HaberleAntonínRadim10.8.194519580969., starší referentMZO, delegát11.9.197816.4.1982
Bonnmjr.KargerVlastislavŠultés10.9.192519611737., 26., starší referentMZV, samostatní referentoblastní technik15.10.197531.8.1979
Bonnppor.KebrleJosefHeřmanský28.1.194919571737., referentMZV, samostatní referentkonzulární1.3.197514.11.1976
Bonnmjr.KočíFrantišekJedlička22.11.193319566450., radistaMZV, radistaspojení3.9.197814.11.1982
Bonnmjr.KrkavecVáclavKomarek30.5.192516446550., šifrérMZV, šifrérspojení17.7.197831.8.1981
Bonnmjr.KubešJanKonrád3.2.192916481850., šifrérMZV, šifrér26.10.197626.9.1980
Bonnppor.KutnohorskýZdeněkKovanda29.4.194819589469., referentPZO KOVO, obchodní delegát8.2.197719.7.1981
Bonnkpt.KuzmíkAndrejLevinský13.3.194019561537., starší referentMZV, 3. tajemník1.12.197714.2.1982
Bonnppor.MüllerLadislavMileta19.4.195119643737., referentMZV, konzulární referentkonzulární1.11.197815.10.1979
Bonnppor.MüllerováMarcelaŠtajnerová27.1.195319643837., referentFMVv domácnosti20.11.197815.10.1979
Bonnkpt.PaulovičFrantišekFeranec4.7.193619543437., starší referentsamostatní referent10.2.19777.9.1983
Bonnkpt.ProcházkaLadislavPavlovský17.12.193219512726., starší referentFMZV, samostatní referentvízová1.8.198030.11.1982
Bonnpor.SaboJosefBártek21.8.194319569818., starší referentMZV, 3. tajemníkvedoucí vízového oddělení20.11.197810.10.1980
Bonnnpor.StachoMiroslavBendík20.9.194819587037., starší referentMZV, 3. tajemníkpolitické zpravodajství1.8.197831.3.1981
Bonnkpt.SzaboJúliusTakáč3.3.194219590731., referentMZV, samostatní referentvízová19.12.197615.1.1980
Bonnnpor.ŠušlákŠtefanHošťálek1.8.194619622931., referentMZV, konzulární pracovníkkonzulární19.7.197923.12.1981
Bonnnpor.VejmelkaAntonínKostík25.1.194719590369., referentFMZV, 3. tajemníkvědecko-technický přidělenec16.1.197920.3.1980
Bonnpor.VonderkaFrantišekLacko11.2.195119629637., referentČs. rozhlas, zpravodajzahraniční zpravodajství17.10.19789.1.1984
Brasíliapor.PechPavelNováček11.6.194619641350., šifrérMZV, šifrérspojení20.7.197814.5.1981
Bruselmjr.ČančíkJaroslavČekan8.3.193016412250., šifrérMZV, šifrérspojení1.10.197510.9.1979
Bruselnpor.ČemusMiroslavHojer3.12.194719577342., referentMZV, 3. tajemníkkulturní atašé1.9.197731.1.1983
Bruselpor.KobédaMiroslavDurdík11.4.194819588842., referentFMZV, vedoucí konzulárního odděleníkonzulární a vízová21.12.197621.3.1982
Bruselnpor.StiborJiříČeřovský9.11.194119579150., šifrérMZV, šifrérspojení4.9.197920.7.1982
Budapešťpor.EliášViliamGajer28.11.194819566250., radistaMZV, radistaspojení21.7.197716.6.1980
Budapešťmjr.SýkoraOldřichSika18.12.192519501950., šifrérMZV, šifrér3.8.19754.9.1980
Buenos Airesnpor.DivišMiroslavDoubrava23.12.194419623650., šifrérMZV, šifrérspojení28.7.197724.8.1979
Buenos Airesnpor.FeckoMilanKavický20.6.194419593752., referentMZV, 3. tajemníkkonzulární8.9.19775.9.1980
Buenos Aireskpt.HruškaVáclavHrášek21.12.192716430650., šifrérMZV, šifréršifrér9.12.19766.10.1977
Buenos Airesnpor.HynekPavelSrnka13.11.194719653550., šifrérFMZV, šifrérspojení16.8.197912.9.1983
Buenos Airesnpor.NěmecFrantišekTěšínský17.8.194919599418., referentMZV, 3. tajemník1.11.197828.10.1983
Buenos Airespplk.NeumannZdeněkNeklan10.8.193016462552., starší referent, pověřen řízením rezidenturyMZV, 2. tajemníktisková a kulturní20.1.197724.8.1979
Buenos Airesmjr.SlezákVladislavSvatoň6.5.192916477352., pověřen řízením rezidenturyMZV, 1. tajemníkpolitická6.12.197927.12.1981
Bukurešťmjr.BiolekAntonínBačík18.5.192316407450., šifrérMZV, šifrérspojení29.9.197714.8.1979
Bukurešťnpor.BlahoMilanHečko12.6.194919606542., 37., referentFMZV, atašétiskový přidelenec15.7.197930.11.1982
Bukurešťkpt.CibulkaVáclavCidlina7.10.192916411650., šifrérMZV, šifrérspojení5.9.197514.11.1977
Bukurešťnstržm.DlaskJindřichPastor28.10.194919562950., radistaMZV, radistaspojení19.7.19775.9.1982
Bukurešťpplk.MocVáclavMourek26.3.192916459542., rezidentMZV, rada 2. třídyzahraniční politika16.8.197813.3.1981
Bukurešťkpt.NetrvalJanLorenc13.1.194319586350., šifrérMZV, šifrérspojení29.6.197921.9.1982
Bukurešťpor.SejkoraVladimírArtuš10.11.194719574342., starší referentMZV, 3. tajemník21.9.197531.7.1979
Caracaskpt.HruškaVáclavHrášek21.12.192716430650., šifrérMZV, šifréršifrér18.7.197927.8.1982
Caracasppor.LžičařOldřichMrkos22.6.195119620350., šifrérMZV, šifrérspojení26.9.197713.9.1979
Caracasmjr.VladykaMiroslavVyhnanovský21.4.193216492752., rezidentMZV, 1. tajemníktisková12.2.197930.1.1982
Colombonpor.KratochvílVáclavMusil6.9.194019622650., šifrérMZV, šifrérspojení8.1.197720.9.1979
Damašeknstržm.BuraltKarelZika19.9.194819579947., rezidentMZV, 3. tajemník22.8.197931.8.1983
Damašekpplk.FaitOttoForejt25.2.192616417447., rezidentMZV, 1. tajemník18.12.197615.12.1978
Damašekppor.HrubecJiříKarev22.10.194819617050., šifrérMZV, šifrér spojení24.7.197620.8.1980
Damašeknstržm.NémethZoltánAdamík26.6.194919567950., radistaMZV, radistaspojení26.6.197612.9.1979
Damašekprap.ŠedivýFrantišekBojar30.7.193319571850., radistaMZV, radistaspojení4.7.19799.8.1982
Dar es Salaamnstržm.HrůzaLadislavVykoukal5.6.195319635850., šifrérMZV, šifrérspojení8.10.197929.8.1980
Dar es Salaammjr.MíkaJosefMyška23.2.192319507050., šifrérMZV, šifréršifrér1.8.19755.12.1979
Dhákamjr.BřezinaFrantišekBušek1.9.192516410050., šifrérMZV, šifrérspojení5.8.197527.5.1976
Dillíkpt.DvořáčekMiroslavDolanský28.3.193619506157., starší referentMZV, 1. tajemníktiskař3.12.197531.5.1979
Dillípplk.FukaAntonínForman18.10.192319505057., 26., starší referentMZV, 1. tajemníkkonzulární a vizová16.9.197813.10.1981
Dillínstržm.HylmarFrantišekIvančík2.9.194819564150., radistaMZV, radistaspojení6.7.19764.8.1981
Dillínpor.KalejaFrantišekAntalík16.12.194419584857., starší referentMZV, 3. tajemník29.9.19795.8.1985
Dillímjr.KlůzJaroslavKabeš24.1.193216440050., šifrérMZV, šifrérspojení5.8.197820.8.1980
Dillípor.KolpekJosefPodlešák8.12.194119612050., šifrérMZV, šifrérspojení29.7.19758.10.1978
Dillíkpt.PechaJanKříž29.3.194419534157., referentFMZV, 2. tajemníkkulturní4.1.197618.10.1979
Dillínpor.PrievozníkJosefBorovica2.5.194819604557., referentMZV, 3. tajemníktisková6.11.197925.8.1983
Dillímjr.SailerFrantišekBečvář20.11.193619568457., rezidentFMZV, 1. tajemník5.11.197721.10.1981
Dillípplk.SmolíkVáclavPurš26.3.192516477857., starší referentMZV, 1. tajemník17.12.197524.9.1978
Djakartamjr.FišerKarelHrudka1.7.192719506057., starší referentMZV, 2. tajemníktisková a vizová21.4.197521.1.1976
Djakartapor.KadlecMiroslavDostálek19.11.195119594057., referentMZV, 3. tajemníktisková1.12.19799.12.1980
Djakartanstržm.OšmeraJaroslavBlanský29.11.195319628250., radistaMZV, radistaspojení1.10.197818.12.1980
Djakartakpt.SpanilýStanislavIneman19.8.194119539357., rezidentMZV, 1. tajemníkvnitřní a zahraniční politika26.7.197524.12.1979
Djakartappor.StulíkJosefLochovský26.9.194819641450., šifrérMZV, šifrérspojení24.6.197831.8.1981
Djakartanpor.SumannRichardKlokoč22.3.194419591157., referentMZO, obchodní přidelenec12.3.197630.4.1978
Djakartamjr.VašíčekJaromírŽďárský3.10.192516403757., 47., pověřen řízením rezidenturyFMZV, rada8.12.19797.6.1983
Fenjannstržm.BocmanMilanKrajný1.1.195319618350., radistaMZV, radistaspojení10.7.197729.8.1978
Fenjanmjr.KuchařMiroslavAdamovský1.12.193119615050., šifrérFMZV, šifrérspojení5.7.197626.6.1978
Fenjanppor.TerpákJánRusnák11.4.195319641250., šifrérMZV, šifrérspojení18.6.197821.12.1981
Fenjanpor.VašíčekJindřichTeplík22.8.195119614950., radistaMZV, radistaspojení20.8.19785.1.1982
Frankfurtmjr.VodrážkaKarelBudín1.9.193319564737., rezidentMZV, 2. tajemníkvedoucí konzulárního a vizového oddělení1.3.197830.11.1978
Haagmjr.PekařJaroslavLesák20.11.192316466150., šifrérMZV, šifrérspojení1.11.19765.10.1979
Haagmjr.PohanělJanPšenička30.10.192519570850., šifrérMZV, šifrérspojení22.9.197910.9.1982
Hanojmjr.BurianLubošBělavský7.1.193619629850., šifrérMZV, šifrérspojení28.6.197713.8.1981
Hanojpor.ČtvrtlíkMiroslavHrnčár13.8.194919613350., šifrérFMZV, šifrérspojení2.10.19754.9.1977
Hanojnstržm.KordíkMilanVilinger2.12.195319610350., radistaMZV, radistaspojení7.9.197631.7.1979
Hanojnstržm.ŠiškaVladimírBrejník4.9.195519628150., radistaMZV, radista27.7.197923.9.1982
Hanojnstržm.ZuščákMilanJantoš17.2.195219604050., radistaMZV, radistaspojení26.7.197516.9.1976
Havananpor.ČtvrtlíkMiroslavHrnčár13.8.194919613350., šifrérFMZV, šifrérspojení28.7.19797.7.1982
Havananpor.JunekČeněkHloužek17.1.194919618550., radistaMZV, radistaspojení16.10.197818.8.1982
Havanamjr.ŠirokýJurajŠiška3.9.192219553650., šifrérMZV, šifrérspojení29.8.197614.10.1979
Havanapor.VeverkaKarelVašák28.4.194016492050., radistaMZV, radistaspojení6.7.197524.10.1978
Helsinkikpt.SvobodaAntonínSedlák9.8.192216481450., šifrérMZV, šifrérspojení13.1.19789.10.1980
Chartúmnprap.NovákAdolfVorlíček12.5.193019621850., šifrérMZV, šifrérspojení22.7.19774.1.1981
Islamabádpor.BáčaJosefLoužek28.4.194819632850., šifrérMZV, šifrérspojení17.9.197711.9.1979
Kábulnpor.KutaMiroslavKopecký7.10.192819512250., radistaMZV, radistaspojení1.9.197614.7.1980
Kábulkpt.ŠpacírMichalMeres6.3.194219622050., šifrérMZV, šifrér3.8.197714.9.1981
Káhiramjr.BrožekVladimírFajman12.1.193316409347., starší referentMZV, 1. tajemníkpolitická agenda31.12.197511.12.1978
Káhiranstržm.BuraltKarelZika19.9.194819579947., referentMZV, atašétisková31.12.197521.8.1979
Káhiramjr.FryaufZdeněkFučík15.7.193219511547., rezidentMZV, rada 2. třídykulturní a tisková15.2.197815.9.1980
Káhirakpt.HavelStanislavBrož19.4.194319538747., referentMZV, 2. tajemník1.2.197715.9.1981
Káhirapor.HorákJanKulhánek30.4.195119645450., šifrérFMZV, šifrérspojení11.7.197917.6.1982
Káhirapor.HradílekKarelKotek17.9.195019606347., referentFMZV, atašé12.7.197930.11.1979
Káhirakpt.JedinákVasilJína12.3.193316402847., starší referentMZV, 1. tajemník1.2.19779.3.1981
Káhirapor.JesztrebiJúliusPačes12.7.194019591047., referentMZO, 1. tajemníkobchodní20.7.197717.2.1981
Káhirapor.PastorekIvanHanus28.7.194419620050., šiférMZV, šifrérspojení28.7.197620.10.1979
Káhirappor.PastorekIvanHanus28.7.194419620050., šifrérMZV, šifrér1.1.197627.7.1976
Káhiramjr.PetříkVladimírPětník10.3.192419523450., radistaMZV, radistaspojení24.6.19774.8.1980
Káhiraprap.RudyšarRudolfRoubíček4.2.192919519550., radistaMZV, radistaspojení25.6.197521.11.1976
Káhirappor.TocauerKarelScháněl27.5.193919568050., radistaMZV, radistaradiospojení10.8.197819.5.1980
Káhirakpt.VosolilJosefVycpálek20.10.192316494850., šifrérMZV, šifrérspojení9.11.197724.9.1980
Kinshasanstržm.ČalaPeterTomsa25.9.195319610050., radistaMZV, radistaspojení8.6.197627.7.1979
Kinshasakpt.MasarykMiroslavBednařík26.8.193719566550., radistaMZV, radistaspojení21.7.197918.11.1982
Kinshasapor.SerbousekMilanDachovský26.3.194519650750., šifrérFMZV, šifrérspojení28.7.19793.9.1982
Kinshasanpor.VohánkaKarel25.7.193016493250., šifrérMZV, šifrérspojení9.8.197511.10.1979
Kodaňmjr.JindraJaroslavJeřábek21.5.192319516150., šifrérMZV, šifrérspojení18.8.19762.10.1979
Kodaňmjr.LamačVáclavLaňka1.4.192716450050., šifrérMZV, šifrérspojení22.9.197912.10.1983
Kolomboprap.ČížekJaroslavFořt4.5.194919561650., šifrérFMZV, šifrérspojení17.7.19799.11.1980
Konakrynstržm.HrmoJánLoupal24.6.194919578350., šifrérMZV, šifrér spojení30.7.19753.10.1979
Konakryppor.KováčMilanLipták10.1.195019646750., šifrérFMZV, šifrérspojení14.7.197929.9.1980
Konakrynstržm.ModrochJaroslavKladenský28.5.195319618250., radistaMZV, radistaspojení25.11.19763.10.1979
Konakrynstržm.TurekJanFalada21.3.195119600750., radistaMZV, radistaspojení19.6.197530.12.1975
Konakrynstržm.ValašťanJurajStanček28.7.194319647650., radistaMZV, radista29.9.19797.12.1982
Kuala Lumpurpor.SumannRichardKlokoč22.3.194419591157., referentMZO, ekonom-rozborář21.1.197511.3.1976
Lagosnpor.JančuškaIvanUngrman22.3.194819561850., radistaMZV, radistaspojení24.8.197927.6.1982
Lagosppor.VoborskýMilanNálepka3.12.194619623350., šifrérMZV, šifrérspojení14.7.19776.8.1980
Limanpor.BaranayVladimírDubovský2.9.194519594852., referentFMZO, ekonom-rozborářobchodní4.5.19787.12.1981
Limapplk.HochmanRichardCharvát29.9.192616427452., rezidentMZO, obchodní radavedoucí obchodního oddělení1.6.197831.7.1985
Limanpor.KomorousFrantišekBrom12.9.194019604152., starší referentMZV, 2. tajemníktisková a kulturní23.8.19783.11.1983
Limamjr.LéharJosefLanda21.10.192416452150., šifrérMZV, šifrérspojení16.9.19758.11.1978
Limapor.PéryAlexanderKevický20.7.195019610950., šifrérMZV, šifrérspojení19.5.19789.9.1983
Limanpor.VotýpkaJiříBruner6.2.194519568518., starší referentFMZV, 3. tajemníkkonzulární28.4.197613.8.1982
Lisabonmjr.KoreckýVladimírKolařík31.10.192216442350., šiférMZV, šifréršifrová30.1.197521.9.1977
Lisabonmjr.PisárLadislavPixa25.3.193019553150., šifrérMZV, šifrérspojení4.8.197726.11.1981
Londýnmjr.CoufalJosefRolný30.11.192416412050., šifrérMZV, šifrérspojení17.8.197726.9.1980
Londýnnstržm.HloušekMiloslavŠpilar25.5.195019567250., radistaMZV, radistaradista5.10.19762.10.1979
Londýnpor.HrdýPavelHerberger26.2.194619596150., šifrérMZV, šifrér spojení16.8.197723.11.1981
Londýnkpt.JavůrekVáclavKrofta24.6.194119560769., starší referentFMZO, obchodní delegát pro novou techniku,kooperace, nová technika27.12.197515.7.1982
Londýnkpt.KaločJaromírKaluža20.9.194119552842., starší referent, pověřen řízením rezidenturyFMZV, 2. tajemníkvnitřní politika8.11.197928.2.1981
Londýnpprap.KašparKarelKohout11.10.193219530650., radistaMZV, radistaspojení26.9.197910.9.1982
Londýnnpor.LudvíkVlastimilPantůček16.3.194319538942., referentMZO, ekonom-rozborář6.7.197528.2.1982
Londýnnpor.PomikálekVáclavVavroš13.5.194719596342., referentMZV, 3. tajemníkzahraniční politika5.12.197915.10.1981
Londýnkpt.ŠedaBohumírMaňák21.12.194319611626., starší referentFMZV, 3. tajemník3.4.19792.5.1984
Londýnmjr.ŠirůčekFrantišekŘepa13.3.192216484250., šifrérMZV, šifrérspojení30.1.197511.11.1977
Londýnnpor.ValíčekJosefVybíral27.7.194719583069., starší referentFMZV, 3. tajemníkvědecko-technický přidělenec9.10.19791.6.1983
Londýnpor.VedralJiříKabíček9.6.194719579431., referentFMZV, samostatní referentkonzulární15.9.197714.9.1981
Londýnkpt.WallisVáclavJašek11.8.194419593842., starší referentFMZV, 3. tajemník26.9.19782.12.1981
Luandapplk.HanzlíkFrantišekBodlák4.10.192216421750., šifrérMZV, šifrérspojení22.10.19766.11.1977
Luandamjr.OvčáčekFrantišekDlabač3.5.192516464150., šifrérMZV, šifrašifra13.10.197829.10.1981
Luandamjr.SchelleJanStach21.3.192316475950., radistaMZV, radistaspojení17.1.19773.8.1981
Luandamjr.SojkaJiříSedlář23.1.192816478450., šifrérMZV, šifrérspojení29.10.197722.10.1978
Madridmjr.HetzlFrantišekHavlíček10.6.192416425650., šifrérMZV, šifrérspojení6.7.197816.10.1980
Madridmjr.KadlecJiříTreml16.9.192516432442., starší referentFMZV, 1. tajemníkkultura a věda8.2.197812.1.1982
Mexikonstržm.FilipMiroslavBrázda12.1.194819588352., referentMZV, 3. tajemníkkulturní16.10.197611.5.1981
Mexikonpor.KahánekIvoKáňa4.1.195119614552., referentFMZV, 3. tajemníktisková1.9.197918.8.1982
Mexikonpor.KáleckáJarmila20.12.193619618952., písařkapísařka1.11.197530.9.1978
Mexikoppor.LžičařOldřichMrkos22.6.195119620350., šifrérMZV, šifrérspojení30.7.197625.9.1977
Mexikoppor.ObornýAloisJoza16.5.194419622750., šifrérFMZV, šifrérspojení2.7.197722.12.1981
Milánokpt.ŠtochlJanBrousil21.7.194319539469., starší referentMZO, delegát nové techniky2.3.197612.10.1981
Montevideopor.SchmiedtLeoDohnal27.4.194119622150., šifrérMZV, šifrérspojení12.8.19779.10.1980
Montrealkpt.FuxaJaromírDvořan15.2.193719576523., starší referentMZV, vicekonzulkonzulární13.11.19762.5.1980
Montrealmjr.PauliJanPacák12.9.192416433150., šifrérMZV, šifrérspojení14.7.197830.8.1979
Montrealmjr.PolákVítězslavPaneš19.7.192416424150., šifrérFMZV, šifrérspojení24.8.19791.10.1980
Montrealmjr.RudoleckýMilošRáž25.4.192416473018., pověrěn řízením rezidenturyMZV, konzulkonzulární18.12.197613.9.1979
Montrealmjr.VránaJosefLudvík18.3.192016494950., šifrérMZV, šifrérspojení27.9.197614.9.1978
Moskvanprap.BrzobohatýLubomírBoháček21.3.193819530750., radistaMZV, radistaspojení30.8.19783.8.1982
Moskvakpt.BuriánZdeněkLíbal27.3.192516410950., šifrérMZV, šifrérspojení8.8.197810.6.1982
Moskvamjr.JačkaJiříJakeš9.4.192916434450., šifrérMZV, šifrér12.10.197731.7.1979
Moskvapplk.KnorKarelKořínek6.9.192216440350., šifrérMZV, šifrérspojení3.2.197513.9.1978
Moskvamjr.ŠalounJosefLažan18.12.192919562250., radistaMZV, radistaspojení4.8.197531.7.1978
Moskvakpt.TomanRudolfDaniš10.3.194119581350., šifrérMZV, šifrérspojení28.7.197912.8.1982
Moskvapprap.TovaryšMilanPavlis14.10.194119566350., radistaMZV, radistaspojení26.8.19779.8.1980
Nairobipprap.BalounStanislavVožeha7.12.195219640350., šifrérFMZV, šifrérspojení6.4.197930.11.1982
Nairobinpor.MaškaVladimírJasanský23.7.194219567650., radistaMZV, radistaspojení9.9.197713.8.1981
Nairobimjr.SrpFrantišekJícha9.7.192519603250., šifrérMZV, šifréršifrér23.7.197510.4.1979
New Yorkmjr.BurgertLudvíkVavroň28.7.193519568818., starší referentČedok, zástupceČedok24.8.197623.11.1978
New Yorkkpt.ČervenkaFrantišekCikán8.4.192316413450., šifrérMZV, šifrérspojení22.7.19769.11.1978
New Yorkkpt.FarnbauerImrichOndráš6.4.194519557069., starší referentStrojimport, ekonom-rozborář2.11.19764.4.1980
New Yorkpor.FelcmanJaromírČajkovský10.11.195019624252., referentFMZV, 3. tajemníkproblematika OSN13.8.19793.4.1981
New Yorknpor.FilaJanŠturma10.8.194219572152., starší referentMZV, 3. tajemníkpolitické zpravodajství28.8.197522.9.1981
New Yorknpor.KozubíkStanislavSvětlý5.11.194819598852., referentMZV, 3. tajemníkfinanční a rozpočtový výbor30.8.19771.5.1981
New Yorkpor.KrátoškaMiroslavŠtěbeták7.11.194619640769., referentPZO, referent13.12.19797.3.1980
New Yorkpor.KubelkaČeněkFarták17.9.194719617252., referentMZV, sekretariát OSNsankce proti Jižní Rhodesii11.1.197914.7.1985
New Yorkmjr.LéharJosefLanda21.10.192416452150., šifrérMZV, šifrérspojení9.11.197811.8.1980
New Yorkkpt.PlášekMiroslavOpavský1.1.194319534952., starší referentMZV, 2. tajemníkúředník sekretariátu OSN5.1.19789.12.1983
New Yorkpplk.SlaninaJiříSádek16.7.193316422652., rezidentMZV, radaodzbrojení27.6.19774.7.1981
New Yorkmjr.ŠefaraEmilŠevčík20.2.192819553352., 26., starší referentMZV, 3. tajemník21.11.19752.9.1983
New Yorkmjr.VaněkKarelVotava11.6.192416441650., šifrérMZV, šifrérspojení28.7.197731.7.1980
New Yorkpor.VotavaJiříŠlais16.7.194619627552., starší referentMZV, řidič1.2.19773.4.1981
Nikósiepplk.ChytrýMiroslavChládek26.8.192516434242., rezidentMZV, rada15.8.197612.5.1980
Nikósiemjr.PěnkavaLubošLáznička22.11.193019601150., šifrérMZV, šifrérspojení20.8.19784.10.1980
Nikósienpor.VlčkoVladimírJánoš15.1.194719586942., referentFMZV, 3. tajemníkkonzulární a vizová3.9.197915.9.1983
Oslomjr.KomárekKarelKubr15.5.192516441250., šifrérMZV, šifrérspojení24.7.19787.11.1981
Ottawamjr.KlinkáčekJaroslavKudrna29.4.192616439950., šifrérMZV, šifrérspojení20.9.197613.8.1980
Pařížkpt.ČapekMilanAntoš30.5.194119525469., starší referentFMTIR (MZV), 2. tajemníkVTP18.12.197610.5.1981
Pařížkpt.GrospietschJiříLaufer26.2.194419538669., starší referentPZO Polytechna, obchodní delegát6.6.197815.4.1982
Pařížnpor.IllekJiříHiml22.11.194719582442., referentMZO, ekonom-rozborář19.10.19761.8.1983
Pařížppor.JurčaPavelHodač23.8.194419586550., šifrérMZV, šifréršifrér6.11.197521.10.1979
Pařížnpor.KloučekFrantišekKružík7.10.194219524542., starší referent, zástupce rezidentaMZV, 3. tajemníkEvropské hospodárské společenství11.12.197731.7.1982
Pařížnstržm.KubaKarel24.11.194619577542., řidičřidič1.11.197516.10.1981
Pařížnpor.KubátJosefPešek5.3.194419586450., šifrérMZV, šifrér21.11.19791.8.1983
Pařížpor.LiteckýDanielBrejha16.9.195019614142., referent, zástupce rezidentaFMZV, 2. tajemníktiskový pracovník20.3.197822.12.1984
Pařížnpor.MarxJanKoželuh15.3.194419599831., referentMZV, atašékonzulární15.3.197721.1.1980
Pařížmjr.MunžilJosefMaršál27.7.192316460350., šifrérMZV, šifrér10.8.197610.10.1978
Pařížprap.RudyšarRudolfRoubíček4.2.192919519550., radistaMZV, radistaspojení28.11.197828.11.1982
Pařížnpor.StrculaSlavomírJamnický4.10.194819597442., starší referentFMZV, 2. tajemníkpolitická sekce20.8.197911.7.1985
Pařížmjr.StrhanVladimírStacho3.1.193219534542., 26., zástupce rezidentaMZV, 2. tajemník mise při UNESCO1.10.197511.11.1979
Pařížmjr.VoňkaFrantišekVondruška12.7.192616494650., šifrérMZV, šifrér8.7.197830.9.1982
Pařížmjr.ZemanJaroslavZelený2.1.192019513950., radistaMZV, radistaspojení28.7.19766.12.1978
Pekingnpor.BaloghVladimírZvárik9.6.194619646957., 47., starší referentFMZO, lékář čs. zastupitelského úřadu20.6.19792.7.1983
Pekingmjr.ČermákJiříČechura15.10.193016412657., 47., pověřen řízením rezidenturyMZV, 1. tajemníktisková agenda10.2.197931.8.1982
Pekingkpt.KyprýZdeněkKabelík22.6.194519598350., šifrérMZV, šifrér15.7.197824.6.1982
Pekingnstržm.PýchaVáclavŠolc28.6.194719564550., radistaMZV, radistaspojení27.7.197728.5.1982
Pekingprap.ŠedivýFrantišekBojar30.7.193319571850., radistaMZV, radistaspojení27.12.19753.7.1979
Pekingpplk.ŠímaVáclavŽirovnický5.2.192719628450., šifrérMZV, šifrérspojení4.12.197619.8.1979
Pekingpor.ŠtukRobertZpěvák18.1.194619609950., šifrérMZV, šifrér12.7.19751.8.1978
Pekingmjr.VondráčekMiloslavVychodil16.4.192816494550., šifrérMZV, šifrérspojení17.7.19765.9.1976
Pekingkpt.WagnerJaroslavŠimánek29.9.194119566650., radistaMZV, radistaradista11.7.197929.6.1983
Pekingpor.ZemanVáclavZedníček20.9.194119596750., šifrérFMZV, šifrérspojení22.8.197926.8.1982
Quitoppor.KlikaLadislavČech2.6.195119636050., šifrérMZV, šifrér-atašé7.1.197829.8.1980
Quitopor.PavlasJaromírHrček24.4.194319612450., šifrérMZV, šifrérspojení15.9.197511.9.1977
Rabatmjr.KuželJosefKonvalinka14.12.192819516250., šifrérMZV, šifréršifra25.10.197923.9.1983
Rabatmjr.RohlíčekOtakarMícha22.4.192216471050., šifrérMZV, šifrérspojení15.7.19769.11.1979
Rangúnppor.KakačJosefPluskal7.3.194819619550., šifrérMZV, šifrérspojení22.6.197625.10.1978
Rangúnmjr.KrejzaVáclavKarský26.5.192216446250., šifrérMZV, šifrérspojení16.10.197830.7.1980
Římmjr.ČíslákAlexejČikula13.9.192716414050., šifrérMZV, šifrérspojení29.8.197511.10.1979
Římpor.DoležalVladimírCerman13.12.194719584642., referentMZV, 3. tajemníkkonzulární29.12.19761.9.1982
Římnpor.MedveďDrahomírŠtefánik30.8.194919611069., referentFMZO, ekonom-rozborář17.12.197815.1.1980
Římpor.PtáčekMiroslavJireš30.12.195019608331., referentFMZV, 3. tajemníkvízový úsek11.8.197918.11.1983
Římmjr.ReinhardJindřichRychlík14.5.19261647950., šifrérMZV, šifréršifrér14.8.197924.9.1981
Římmjr.ŠvédaJosefŠedý28.8.192116441350., šifrérMZV, šifrérspojení23.6.19758.7.1977
Římnpor.ZapletalJosefHofman22.8.194319594542., starší referentMZV, 2. tajemníkvnitřní politika1.11.19792.11.1981
Santiago de Chilenpor.BuřivalStanislavBosák26.6.193219510652., starší referent, pověřen řízením rezidenturyPZO Transakta, ředitel afilace obchodní16.1.19755.8.1980
Santiago de Chilepor.PolášekPavelPrachař4.10.194619583952., referentPZO Transakta, vedoucí technického střediska, TRACO17.10.197531.10.1979
Santiago de Chilenstržm.PoláškováNadeždaMrkvičková1.5.195319596852., referentMV, pracovník pro odborné věci9.9.197631.10.1979
Santiago de Chileppor.ŠůchaJaroslavJandera6.7.194919581652., referentadministrátor čs.majetku15.5.197525.8.1976
Santiago de Chilenpor.ZavázalPavelMarek25.4.195019647852., referentMZO, vedoucí technického střediska TRACO7.10.19791.7.1980
Sofiamjr.DonáthŠtěpánDavídek6.7.192416415850., radistaMZV, radistaspojení19.6.19768.8.1981
Sofiaprap.KrejčíTomáš12.12.193719583350., šifrérMZV, šifrérspojení21.6.197611.9.1981
Sofieprap.KubáčBohumilBoček1.8.191619536950., radistaMZV, radistaspojení2.7.197530.7.1976
Stockholmkpt.KřenekVáclavKaloušek31.1.192416447550., radistaMZV, radistaspojení7.10.197615.9.1981
Stockholmmjr.PulecLadislavPísař17.11.192516470150., šifrérMZV, šifrérspojení4.7.197918.11.1982
Stockholmmjr.SvatošJindřichSyrovátka14.7.192716481350., šifrérMZV, šifrérspojení2.8.19769.10.1979
Sydneykpt.MacekBohuslavMachač8.12.191916454350., šifrérMZV, šifrérspojení18.1.19757.10.1976
Sydneymjr.SekaninaKvětoslavŠtraus5.5.192216475550., šifrérMZV, šifrérspojení2.10.197619.11.1980
Teheránpprap.BuťaVladimírMiroš23.5.194819624150., šifrérMZV, atašé26.7.19771.1.1981
Teheránpplk.HlavičkaOldřichRacek2.7.193016426247., rezidentMZV, rada5.6.197922.3.1981
Teheránpor.HošnaPavelPetřík24.12.195119624647., referentMZO, ekonom-rozborář11.9.197925.9.1983
Teheránnpor.KunštátPavelTrval3.10.195019615447., referentFMZV, atašé22.8.197923.10.1983
Teheránnstržm.PavelMilanKornel13.6.194919564650., radistaMZV, radistaradista9.8.197829.3.1981
Tiranakpt.ČervenýZdeněkČáp2.4.193516413847., 42., referentMZO, vedoucí obchodního oddělení29.9.197513.5.1979
Tiranamjr.ČíslákAlexejČikula13.9.192716414050., šifrérMZV, šifrérspojení27.8.197528.8.1977
Tirananpor.DaněkJosefKostelka6.7.194719627250., šifrérMZV, šifrérspojení6.7.197730.8.1979
Tirananstržm.FatkaAntonínHůlka, Roubíček27.1.195219643050., šifrérMZV, šifrérspojení20.8.197913.9.1982
Tiranapplk.KuříkJosefKlíma15.11.192416422842., rezidentMZV, radatiskové zpravodajství15.9.197619.7.1980
Tiranappor.MalýZdeněkBohman4.12.194919563050., radistaMZV, radista15.9.197516.3.1978
Tiranappor.TurekJanFalada21.3.195119600750., radistaMZV, radistaspojení7.3.197816.8.1982
Tokionpor.BílekJosefSovák25.5.194719583469., starší referentMZO, 3. ekononický tajemníkdelegát pro novou techniku29.8.19789.9.1983
Tokiopplk.FiřtKarelFidler14.7.193216402657., rezidentMZV, rada25.1.19772.2.1982
Tokionpor.GelbičVladimírŠtol5.1.195019590957., 47., referentMZV, 3. tajemník14.1.197812.7.1982
Tokiomjr.LéblJosefLedvina29.4.194019509469., starší referentFMTIR, 2. tajemníkvědecko-technická4.9.19792.10.1984
Tokioppor.ŘádekZdeněkMakrlík27.4.194819635950., šifrérMZV, šifrér24.6.197821.12.1982
Tokiopor.TenglerMiroslavHerman24.7.194719564369., referentMZV, 3. tajemníkVTP23.4.197715.12.1981
Tokiopplk.WeidingerLadislavMacháček4.1.192616495457., starší referentMZV, rada26.2.197719.6.1980
Tripolispprap.HomolaAlbínKonopka22.9.195019632950., šifrérMZV, šifrér23.11.19772.9.1980
Tripolismjr.RotschJosefRozsypal24.5.192316472650., šifrérMZV, šifréršifra26.6.197520.7.1977
Tunispor.PoulaMilanNetolička19.4.194519633750., šifrérMZV, šifrérspojení14.7.197819.8.1981
Ulánbátarnstržm.NedobitýMiroslavKilián30.12.195119610450., radistaMZV, radistaspojení31.5.197618.8.1979
Ulánbátarnstržm.PechaPavelŠára14.7.195119642350., radista-šifrérFMZV, radista-šifrérspojení9.8.197924.7.1982
Varšavanprap.HumpolíkJaromírHlaváček9.7.193319517650., radistaMZV, radistaspojení1.9.197721.8.1980
Varšavapplk.MyšíkJaroslavCísařík20.5.192616460450., šifrérMZV, šifrérspojení29.12.19753.9.1980
Vídeňmjr.ČekalKarelČambal4.10.1935196118, 19613337., starší referentMZV, hospodářhospodářská19.9.197711.7.1982
Vídeňmjr.GrymČestmírGábler23.5.192316420650., šifrérMZV, šifrérspojení24.11.197531.3.1978
Vídeňkpt.HálekVáclavHoudek15.1.194419546318., starší referentMZV, odborní referentvízová1.11.197828.2.1982
Vídeňmjr.JermanFrantišekJungman2.11.192919548818., starší referentFMZV, atašékonzulární a vizová2.2.197615.10.1978
Vídeňmjr.KohutBohuslavKloubek1.5.192719503226., 37., starší referentMZV, 2. tajemníkvízová1.11.197528.2.1981
Vídeňnpor.KoneckáJiřinaSvojgerová4.2.194519646437., referentFMV1.5.197831.10.1979
Vídeňnpor.KoneckýJaroslavŠvojger21.9.194319627437., starší referentMZO, řidič2.2.197731.10.1979
Vídeňnpor.KovačičLudomírSudek29.9.193519574069., referentFMTIR, 2. tajemníkatomová komise a vědecko-technické styky3.11.197515.3.1980
Vídeňmjr.MakovičkaMiloslavHolý8.7.192416455118., starší referentMZV, atašékonzulární27.12.197215.2.1976
Vídeňpplk.MartinůJaroslavMácha5.12.192616456023., starší referent specialistaMZV, 1. tajemníkvedoucí konzulárního oddělení31.8.19761.8.1982
Vídeňnpor.PetrechBranislavLustig12.12.194219591269., starší referentMZV, 2. tajemníkMAAE30.10.197930.9.1982
Vídeňpor.PořízekZdeněkJurkovič10.5.194919629237., starší referentFMZO, řidič1.10.197731.3.1982
Vídeňpor.PořízkováZdeňkaBřenková28.9.195119629137., referent-sledovačFMV, referent1.10.197730.10.1981
Vídeňkpt.PotužníkVáclavChytil21.10.193119580550., šifrérMZV, šifrérspojení3.4.19788.2.1983
Vídeňppor.PotužníkováBoženaNeumanová15.12.193819644237., písařkaMV, sekretářka3.4.197815.11.1982
Vídeňkpt.ŘehořVlastimilPolesný11.5.193619559350., radistaMZV, radista2.9.19759.8.1980
Vídeňpor.SoučekRudolfBartošek17.12.194719575331., referentMZV, samostatní referentvízové oddělení1.9.197710.8.1982
Vídeňmjr.SoukalJosefLípa3.2.192116478750., šifrérMZV, šifrérspojení30.6.197513.10.1975
Vídeňnpor.SvobodaJiříSomr12.8.194619561931., referentMZV, 3. tajemníkvedoucí vizového oddělení1.8.197715.8.1982
Vídeňpplk.Šikula AloisSkýba18.11.192119640537., starší referentMZV, údržbár-domovník1.3.197814.12.1982
Vídeňmjr.ŠostýEduardJirouš2.12.192519578550., šifrérMZV, šifrérspojení9.6.197612.2.1982
Vídeňnpor.TomíšekZdeněkGrus9.9.194119570237., 26., starší referentMZV, samostatní referentkonzulární29.4.197631.12.1982
Vídeňkpt.VáclavekVilémKainar9.2.194419534337., rezidentMZV, 1. tajemník1.3.197915.6.1981
Vídeňpor.VyšataJanČejka10.10.194919609737., starší referentMZV, 3. tajemníkkonzulární15.11.197831.5.1982
Vídeňkpt.ŽemličkaJaroslavŽabka8.1.194319528969., referent3. tajemník1.6.1976
Vientianemjr.JaníčekIvanJavorský9.9.192216434950., šifrérMZV, šifrérspojení22.10.197922.10.1980
Washingtonprap.ČerničkaIvanPrchlík11.3.192819541450., radistaMZV, radistaspojení28.7.197515.6.1982
Washingtonnpor.EbstJosefBenko5.5.194419570952., starší referentFMZV, 3. tajemníkpolitická sekce7.12.19781.9.1983
Washingtonmjr.HavlíčekZdeněkHarach1.4.193516469152., starší referentMZV, 2. tajemníkkulturní30.12.197526.7.1979
Washingtonnpor.KadlecKarelVosátko25.7.194319640450., šifrérFMZV, šifrérspojení18.7.19788.8.1979
Washingtonpor.KocourJosefJirčák19.4.194519637452., řidič-sledovačMZV, řidič3.1.197829.2.1983
Washingtonnpor.KolpekJosefPodlešák8.12.194119612050., šifrérMZV, šifrérspojení3.9.197910.7.1981
Washingtonmjr.LandaStanislavLimberk27.7.192216449950., šifrérMZV, šifrérspojení3.3.197517.8.1978
Washingtonnstržm.MatoušMilanMikulenka15.5.194619598150., radistaMZV, radistaspojení14.9.19761.6.1981
Washingtonppor.MochnáčEmilMacko11.6.193919613652., 26., starší referentFMZV, samostatní referentoblastní technik17.1.197816.9.1983
Washingtonkpt.MoravíkKarolMalíř18.9.193216459750., šifrérMZV, šifrérspojení15.6.197630.8.1979
Washingtonkpt.OndoJosefHrivňák11.3.193719585452., 26., starší referentMZV, 2. tajemník8.11.197731.10.1980
Washingtonpor.OravecJánJahodník4.4.194719599931., referentFMZV, atašékrajanský referát9.10.19792.12.1983
Washingtonnpor.StarýJosefSpejchal16.9.194619593252., referentFMZV, 3. tajemníkkultura22.8.19785.9.1983
Washingtonpplk.ŠpinkaVladimírLefler6.12.194019603352., rezidentMZV, 1. tajemníkpolitická sekce7.12.197831.1.1981
Washingtonmjr.ZázvorkaAntonínZáhorský25.9.192716496250., šifrérMZV, šifrérspojení6.8.19799.9.1983
Západní Berlínppor.LejnarJiříDusík21.9.194819594637., referentMZV, atašétisková15.6.197715.6.1982
Západní Berlínpor.ŘíhaRobertPlecháč9.2.194919642437., referentMZV, řidičřidič31.1.197831.10.1979
Západní Berlínnprap.SteklýOldřich30.7.192016480437., referentMZV, řidič1.2.197531.7.1977
Ženevamjr.BřezinaFrantišekBušek1.9.192516410050., šifrérFMZV, šifrérspojení1.10.197928.10.1981
Ženevamjr.ČermákJiříČakovský15.8.192316412550., šifrérMZV, šifrérspojení26.8.197612.10.1979

Obsazení rezidentur Hlavní správy rozvědky v letech 1980 až 1984

Rezidentura Hodnost Příjmení Jméno Krycí jméno Datum
narození
OEČ Odbor a rozvědná funkce Legalizační úřad a legalizační funkce Legalizační agenda Nástup na rezidenturu Odjezd z rezidentury
Addis Abebanpor.ZuščákMilanJantoš17.2.195219604050., radistaFMZV, radistaspojení9.6.198017.11.1983
Addis Abebapor.BlašťákLiborVančura17.9.195119667450., šifrérFMZV, šifrérspojení26.8.19814.9.1985
Addis Abebakpt.JunekČeněkHloužek17.1.194919618550., radistaFMZV, radistaspojení30.8.198326.12.1986
Alžírppor.ČalaPeterTomsa25.9.195319610050., radistaFMZV, radistaspojení12.8.198118.8.1984
Alžírmjr.WišniewskiFrantišekVala2.5.192916474647., rezidentFMZV, 1. tajemníkpolitická22.11.198330.9.1986
Alžírppor.RakJiříBernard27.3.195019567750., radistaFMZV, radistaspojení13.8.198413.8.1987
Alžírkpt.ZemanVáclavZedníček20.9.194119596750., šifrérFMZV, šifrérspojení29.8.19848.9.1987
Alžírpprap.ČulákAnton6.2.194919668350., šifrérFMZV, šifrér-atašéspojení17.6.19804.9.1984
Ammánnpor.TobiášOldřichTrojan11.5.194819637847., referent FMZV, 3. tajemníktisková26.7.198122.8.1986
Ammánnpor.SchmiedtLeoDohnal27.4.194119622150., šifrérFMZV, šifrér-atašéspojení1.8.198212.10.1985
Ankaranpor.EliášViliamGajer28.11.194819566250., radistaFMZV, radistaspojení25.8.19815.11.1984
Ankarapor.SvitákJiří23.5.194719679350., šifrérFMZV, šifrér-atašéspojení23.10.198220.12.1984
Ankarakpt.MaškaVladimírJasanský23.7.194219567650., radistaFMZV, radistaspojení15.8.198425.10.1987
Ankaranpor.PlhalMiloš3.8.194919631150., šifrérFMZV, šifrér-atašéspojení12.12.198410.9.1988
Athénymjr.ČislákAlexejČikula13.9.192716414050., šifrérFMZV, šifrér-atašéspojení30.7.19818.3.1984
Athénynpor.MusiálJiříPolanka19.10.194319639242., starší referent specialistaFMZV, 2. tajemníktisková8.10.198230.9.1985
Athénynpor.MotýlMarianMilovčík31.10.194319631442., starší referent specialistaFMZV, 3. tajemníkkonzulární20.3.198320.7.1986
Athénypplk.ČervenýZdeněkČáp2.4.193516413842., rezidentFMZO, obchodní přidelenec21.11.19831.10.1985
Athénykpt.KorabečnýJanZábranský29.5.194319650250., šifrérFMZV, šifrérspojení11.3.198410.1.1986
Athénymjr.PetrželaMiroslavPapírník21.9.193219529850., radistaFMZV, radistaspojení15.8.19809.4.1985
Bagdádmjr.PěnkavaLubošLáznička22.11.193019601150., šifrérFMZV, šifrérspojení26.7.198116.10.1983
Bagdádmjr.KalvodaMojmírKubánek29.8.193319529950., radistaFMZV, radistaspojení19.8.198114.2.1982
Bagdádpor.VeselovskýLubomírMatoušek5.8.195319610150., radistaFMZV, radistaspojení9.2.19829.9.1982
Bagdádpprap.PileckýVáclav12.9.194219686150., radistaFMZV, radistaspojení26.8.19821.9.1985
Bagdádmjr.DvořáčekMiroslavDolanský28.3.193619506147., rezidentFMZV, 1. tajemníkkulturní27.8.198220.12.1984
Bagdádpor.ŠkrdlaMiroslav11.10.195419687250., šifrérFMZV, šifrér-atašéspojení15.6.198325.6.1987
Bagdádpplk.ČernýJiříNedbal11.7.192816413247., vedoucí starší referent specialistaFMZV, velvyslanecký rada 5.1.198428.2.1985
Bagdádpor.MazanecVáclavKala1.4.194519651650., šifrérFMZV, šifrér-atašéspojení2.7.198018.11.1981
Bejrútppor.NedobitýMiroslavKilián30.12.195119610450., radistaFMZV, radistaspojení20.8.19804.11.1982
Bejrútpplk.StrejčekZdeněkSvozil7.7.192816480950., šifrérFMZV, šifrérspojení5.8.198126.6.1985
Bejrútnpor.PrachařFrantišekKolman12.4.195119624947., referentČs. rozhlas, zahraniční zpravodaj30.12.19811.9.1986
Bejrútprap.MólerVasil28.12.195019688250., radistaFMZV, radistaspojení27.10.198213.4.1986
Bejrútmjr.BrožekVladimírFaiman12.1.193316409347., rezidentFMZV, rada 2. třídy18.11.198217.1.1986
Bejrútmjr.VíchMiroslavVápeník3.5.193616492347., vedoucí starší referent specialistaFMZV, 2. tajemníkkonzulární a vízová27.4.198316.3.1986
Bejrútmjr.BrožovskýJiříBílek30.3.193016409447., rezidentFMZV, rada 2. třídy1.4.19809.12.1982
Bejrútpplk.HájekJosefBor22.1.192819598250., šifrérFMZV, šifrér-atašéspojení27.7.198024.6.1983
Bělehradnpor.MusiálJiříPolanka19.10.194319639242., referent FMZV, 3. tajemníktisková17.8.19817.10.1982
Bělehradprap.KárníkPetrŠtengl20.6.195019567350., radistaFMZV, radistaspojení2.8.19822.4.1983
Bělehradnpor.JurčaPavelHodač23.8.194419586550., šifrérFMZV, šifrér-atašéspojení11.8.198213.4.1984
Bělehradnpor.WittnerDušanBohdalík25.5.194519642237., referent FMZV, 2. tajemníktlačová18.8.19821.2.1986
Bělehradmjr.SaletaAntonínHavránek24.2.194519586137., rezidentFMZV, 2. tajemníkpolitické oddělení8.3.198331.7.1988
Bělehradpprap.ValašťanJurajStanček28.7.194319647650., radistaFMZV, radistaspojení2.4.19838.9.1987
Bělehradmjr.MasarykMiroslavBednařík26.8.193719566550., radistaFMZV, radistaspojení30.8.198320.8.1987
Bělehradmjr.KyprýZdeněkKabelík22.6.194519598350., šifrérFMZV, šifrér-atašéspojení5.4.198421.8.1987
Bělehradmjr.PekloJaromírVolejník27.2.194619589337., starší referent specialistaFMZV, 2. tajemníkpolitický úsek30.4.198416.12.1987
Berlínnpor.KřečanDanielKorbelář14.3.193319526450., radistaFMZV, radistaspojení31.8.19805.9.1983
Berlínmjr.SosvorAntonínStareček19.2.192916478550., šifrérFMZV, šifrérspojení31.7.19817.9.1985
Berlínmjr.KovalRudolfLaník13.9.193119523337., rezidentFMZV, 1. velvyslanecký radazástupce tituláře14.3.19832.10.1987
Berlínkpt.AdámekPavelHolec29.8.195119602526., starší referent specialistaFMZV, 3. tajemníkkonzulární2.5.198331.1.1988
Berlínnprap.PospíšilZdeněkBrůžek23.2.193519571950., radistaFMZV, radistaspojení21.7.198314.8.1981
Berlínkpt.PechPavelNováček11.6.194619641350., šifrérFMZV, šifrér-atašéspojení25.7.19838.8.1986
Berlínpor.KorgerJosefSadovský5.8.195119667737., starší referentFMZV, 3. tajemníkvízová1.2.198430.6.1985
Berlínnpor.KántorMikulášPantik17.9.194919675937., starší referent specialistaFMZV, 3. tajemníktisková2.7.198430.4.1989
Berlínnpor.HajnýJanČernocký18.3.194819576637., starší referentFMZV, 3. tajemníkvnitřní politika1.8.198012.7.1984
Berlín kpt.BenešVlastislavPřibyl19.3.194919600437., starší referentFMZV, 3. tajemník1.11.198115.1.1987
Berlín por.BuťaVladimírMiroš23.5.194819624150., šifrérFMZV, šifrér-atašéspojení26.7.198231.7.1983
Berlín pplk.PurgerMiloslavPodhráský13.5.193116470237., vedoucí starší referent specialistaFMZO, obchodní přidelenecobchodní oddělení25.1.198328.2.1989
Bernprap.FliegerVáclavFejfar10.10.192819525250., radistaFMZV, radistaspojení30.10.198031.10.1982
Bernkpt.SomoraJanVilímek7.2.193619589550., šifrérFMZV, šifrérspojení5.10.198114.10.1985
Bogotapor.VacekJiří7.8.194919669950., šifrérFMZV, šifrérspojení27.7.198114.9.1984
Bogotakpt.FeckoMilanKavický20.6.194419593752., rezidentFMZV, 1. tajemníktisk a kultura21.10.198326.11.1987
Bogotapprap.OpatrnýMiroslav17.8.195519692150., šifrérFMZV, šifrérspojení3.7.198416.9.1987
Bonnnpor.SaboJosefBártek21.8.194319569818., starší referentFMZV, 3. tajemníkvízová a konzulární31.1.198121.9.1982
Bonnnpor.PlatlKarelFalkman19.5.194819561437., starší referent, zástupce rezidentaFMZV, 2. tajemníkpolitická16.2.19815.5.1985
Bonnnpor.PoštulkaJosefKopřiva29.8.195019619337., starší referentFMZV, 3. tajemníkpolitický úsek15.4.198116.8.1985
Bonnkpt.VoseckýVladimírJablonský3.7.194819599269., starší referentPZO KOVO, obchodní delegát1.7.19814.10.1985
Bonnmjr.BittnerPavelHochman5.7.194419529369., starší referentStrojexport, Škodaexport, obchodní delegát1.8.198131.1.1985
Bonnnpor.PolákBohumilJičín6.2.195219625769., starší referentFMZV, 3. tajemníkVTP a ekonomika1.8.198124.5.1985
Bonnnpor.MedekKarelKlán18.5.194419608950., šifrérFMZV, šifrérspojení28.8.19815.8.1984
Bonnprap.MedkováEvaNová15.9.194419522337., administrativní pracovníkFMV, administrativní pracovník28.8.19815.8.1984
Bonnpor.PicekStanislavHolan20.2.195319671537., referent, řidič-sledovačFMZO, řidičobchodní oddělení31.8.198131.7.1985
Bonnpplk.KodrleJosefKřenek29.3.192916440626., starší referentFMZV, 1. tajemníkadministrativní28.9.198130.6.1984
Bonnkpt.ŠušlákŠtefanHošťálek1.8.194619622931., referent FMZV, 3. tajemníkkonzulární24.2.198231.7.1982
Bonnnpor.ŠvageraVladimírKlos16.12.194619619231., referent FMZV, samostatný odborný referentkonzulární22.3.198218.10.1985
Bonnnpor.VoharčíkZdeněkKokoška8.9.195119628369., starší referentFMZO, Polytechna, Kerametal, ekonom28.3.198230.11.1984
Bonnnpor.HejdukMiroslavSkřivánek27.1.195019636837., starší referentFMZV, 3. tajemníkpolitické oddělení16.7.19824.11.1987
Bonnmjr.ŠedivýJanValter14.6.194019592837., st.referentFMZV, 2. tajemníktisková2.8.198230.11.1985
Bonnkpt.HanzlíkZdeněkČejkovský2.5.194819601869., starší referentStrojexport, obchodní delegát vývoz komodít OZO24.8.198231.12.1986
Bonnnpor.JanečekKarelKorda3.8.195119646218., starší referentFMZV, 3. tajemníkkonzulární1.9.19829.9.1986
Bonnnpor.ŠedinaJanVondrouš10.7.195219645837., starší referentFMZO, obchodní přidelenec27.10.19826.11.1987
Bonnmjr.StaněkJiříSádlo18.11.192916479550., šifrérFMZV, šifrér-atašéspojení29.10.19823.9.1985
Bonnmjr.ŠalounJosefLažan18.12.192919562250., radistaFMZV, radistaspojení4.11.19828.9.1984
Bonnnpor.CibulkaVáclavMolčík17.5.195419616826., starší referent specialistaFMZV, samostatný odborný referent1.6.198320.12.1987
Bonnmjr.SandanusJosefSochorek2.8.194019552537., rezidentFMZV, 1. tajemník, rada 2. třídyekonomický úsek10.7.19834.9.1987
Bonnkpt.VavroPeterPolický21.2.195119657757., starší referentFMZV, referent1.9.198311.4.1987
Bonnnpor.ObornýAloisJoza16.5.194419622750., šifrérFMZV, šifrér-atašéspojení11.7.198424.7.1987
Bonnnpor.FišarLubomírRoso17.12.194816509826., starší referent specialistaFMZV, technický pracovník16.7.198430.11.1988
Bonnpplk.HalamaJiříHáša26.8.194119513169., vedoucí starší referent specialistaFMZO, KOVO, zástupce vedoucího OBO23.7.198415.8.1987
Bonnmjr.ZedníkJiříDaněček17.4.193619575850., radistaFMZV, radistaspojení1.9.19841.9.1988
Bonnnpor.FleglMilanHeřman12.7.194819644137., starší referentFMZO, samostatný ekonomobchodní oddělení20.11.198418.7.1989
Bonnkpt.ProcházkaLadislavPavlovský17.12.193219512726., starší referentFMZV, samostatný referentvízová1.8.198030.11.1982
Bonnmjr.NečackýZdeněkNěmecký21.7.193619557926., starší referentFMZV, 1. tajemníkkonzulární14.4.198028.2.1981
Bonnnpor.MacalVáclavHrach20.10.195019669026., referentFMZV, 3. tajemník20.2.198025.7.1984
Bonnmjr.TomečekJosefOlejník22.1.193019543737., starší referentFMZV, samostatný referentkonzulární21.1.198025.9.1986
Bonnmjr.PokornýMiroslavPapež21.7.193016467850., šifrérFMZV, šifrér-úředníkspojení5.8.19804.10.1982
Brasíliamjr.VašátkoVlastimilValdauf13.12.193016490650., šifrérFMZV, šifrérspojení7.5.198124.9.1984
Brasílianpor.BobkaPavel1.1.195116502650., šifrérFMZV, šifrér-atašéspojení31.7.19843.9.1988
Bruselpplk.BeňuškaJosefGális17.3.192819680042., st. referentFMZV, domovník11.4.198130.9.1985
Bruselnpor.SládečekJaroslavPánik16.8.195119617542., starší referentFMZV, 3. tajemníkzahraniční politika18.11.198129.4.1986
Bruselppor.CimrmanMilanOplt31.3.195619644542., starší referentFMZV, atašékonzulární a vízová27.2.198230.11.1985
Bruselpor.NevrlaJosefKobák5.7.194319653750., šifrérFMZV, šifrér-atašéspojení6.7.198211.9.1984
Bruselpprap.NevrlováVěra6.4.195219657142., sekretářka6.7.198218.9.1984
Bruselpor.VašíčekJosefSova16.9.195319665342., starší referentFMZO, ekonom-rozborářekonomická integrace28.8.198230.9.1985
Bruselnpor.PetríkŠtefanSinák12.11.195019626742., starší referent specialistaFMZV, 3. tajemníkkultura a školství28.12.198231.8.1987
Bruselkpt.ŠilhánekKarelPavela15.10.194619632250., šifrérFMZV, šifrér-atašéspojení5.9.198428.9.1986
Bruselmjr.OpršalJiříOndruška4.2.193216463942., starší referent, rezidentFMZV, rada 1. třídyzahraniční politika15.1.19801.3.1986
Bruselnpor.HýblJiříJohn8.9.1946196253referent, zástupce rezidentaFMZV, 3. tajemníktisková a zahraniční politika4.3.198020.2.1985
Budapešťppor.ČížekJaroslavFořt4.5.194919561650., šifrérFMZV, šifrér-atašéspojení15.7.19841.7.1988
Budapešťmjr.CibulkaVáclavCidlina7.10.192916411650., šifrérFMZV, šifrér-atašéspojení24.7.198025.8.1984
Budapešťpprap.NémethZoltánAdamík26.6.194919567950., radistaFMZV, radistaspojení9.6.198015.10.1983
Buenos Airespor.BarboříkJiří26.6.194419686750., šifrérFMZV, šifrér-atašéspojení8.7.198317.10.1986
Buenos Aireskpt.KšánaJaroslavJeždík23.1.195219657518., starší referent specialistaFMZV, 3. tajemníkkonzulární1.10.19832.10.1987
Buenos Airesnpor.ŠůchaJaroslavJandera6.7.194919581652., starší referentFMZV, 3. tajemníkkulturní15.8.198018.7.1981
Bukurešťkpt.SejkoraVladimírArtuš10.11.194719574342., rezidentFMZV, 1. tajemník politická27.2.198116.7.1982
Bukurešťpplk.MáchaJosefMudroch21.9.192916454637., starší referentFMZV, 1. tajemníkkonzulární3.6.198211.9.1984
Bukurešťpor.KordíkMilanVilinger2.12.195319610350., radistaFMZV, radistaspojení30.7.198229.8.1985
Bukurešťpor.VosáhloJosefKaplan11.7.194619684837., starší referentFMZV, 1. tajemník26.8.19825.12.1986
Bukurešťnpor.KakačJosefPluskal7.3.194819619550., šifrérFMZV, šifrér-atašéspojení18.9.198224.8.1983
Bukurešťnpor.DamianJosefBedáň13.6.195019616137., starší referent specialistaFMZV, 3. tajemníktisková20.11.19823.1.1985
Bukurešťkpt.KolpekJosefPodlešák8.12.194119612050., šifrérFMZV, šifrér-atašéspojení18.7.19838.8.1986
Caracasnpor.Bartoň MilanFamíra11.2.195119625018., starší referent specialistaFMZV, 3. tajemníkkonzulární27.9.19828.8.1986
Caracasnpor.ForejtZbyněkFolta7.6.194819645752., starší referent specialistaFMZO, ekonom-rozborářobchodní oddělení4.11.198319.10.1987
Caracaspor.ŠebístekFrantišek6.3.194816508350., šifrérFMZV, šifrér-atašéspojení26.10.198417.10.1988
Caracaskpt.FialaJiříKantůrek2.3.194319565052., starší referentFMZO, samostatný ekonom-rozborář5.1.198027.7.1982
Damašeknpor.VodolánJanLánský19.5.195019629547., referent FMZO, ekonom-rozborář20.9.198131.10.1984
Damašekpor.JarošVáclav30.3.194819681050., radistaFMZV, radistaspojení2.8.198229.10.1985
Damašekmjr.SpanilýStanislavIneman19.8.194119539347., rezidentFMZV, rada 2. třídyspolečenské organizace14.8.198320.8.1985
Damašekpor.KolocPetr31.3.195319696550., šifrérFMZV, šifrér-atašéspojení19.7.198425.7.1988
Damašeknpor.VašekZdeněkStrnad5.12.195219659647., starší referent specialistaFMZV, 2. tajemníkkonzulární10.9.198412.10.1987
Damašekpor.PersonaMiroslavKukla6.11.195319634050., šifrérFMZV, šifrérspojení12.8.198015.10.1984
Damašekkpt.LehnertAlešBerounský19.8.194819604747., referentFMZV, 3. tajemník31.7.198024.9.1984
Dar es Salaamnpor.BartáčekVáclav26.8.195116507850., šifrérFMZV, šifrér-atašéspojení15.11.19846.7.1988
Dillípprap.ModrochJaroslavKladenský28.5.195319618250., radistaFMZV, radistaspojení29.7.198118.10.1984
Dillíkpt.FaktorKarelFabík21.5.194519562057., rezidentFMZV, rada 2. třídyvnitřní politika3.10.19815.9.1982
Dillípor.KoníčekVladimírKejzlar6.11.195319658857., referentFMZV, atašéspolečenské organizace22.11.19813.6.1987
Dillíkpt.SvobodaPetrJešuta4.8.194619653047., starší referent specialistaFMZV, 2. tajemníkzahraniční politika5.8.198319.1.1988
Dillímjr.FarnbauerImrichOndráš6.4.194519557047., rezidentFMZV, rada 2. třídyekonomická11.11.198323.12.1986
Dillínpor.TurekJanFalada21.3.195119600750., radistaFMZV, radistaspojení24.7.198430.7.1987
Dillínpor.KuzmiakMilanGolc28.2.194819639450., šifrérFMZV, šifrér-atašéspojení25.7.198414.9.1987
Dillínpor.KrixPetrŠtanel8.2.194619656847., starší referentFMZV, 3. tajemníkkonzulární14.10.198431.3.1986
Dillímjr.KovalčíkFerdinandJašňák13.7.194319565369., starší referent specialistaFMZV, 3. tajemníkvědecko-technická spolupráce3.11.19844.5.1988
Dillípor.VlachJosefNučický10.8.194919654850., šifrérFMZV, šifrérspojení10.6.198025.9.1984
Djakartanstržm.RůžičkaJanJahoda11.6.195519656950., radistaFMZV, radistaspojení9.12.198015.8.1983
Djakartapor.FuskaMilanGažák7.9.195019655950., šifrérFMZV, šifrérspojení22.8.19811.11.1983
Djakartakpt.BlahetaPetrSemerák11.4.194419632157., starší referentFMZV, 2. tajemníktisková22.11.198111.10.1985
Djakartanpor.VašíčekJindřichTeplík22.8.195119614950., radistaFMZV, radistaspojení8.3.198322.10.1986
Djakartaplk.SýkoraMiroslavSecký19.6.192916481947., rezident, vedoucí starší referent specialistaFMZV, velvyslanecký radapolitická29.5.19838.8.1988
Djakartanpor.FicaAlexander15.12.194719633250., šifrérFMZV, šifrér-atašéspojení22.10.198327.9.1985
Fenjanpor.PlzákPavelPaur29.6.195319652150., šifrérFMZV, šifrér-atašéspojení6.12.198126.6.1985
Fenjannpor.MolnárMichalVajda15.8.195019670750., radistaFMZV, radistaspojení28.12.198131.12.1983
Fenjanppor.DankoZdeněk10.3.195516500250., radistaFMZV, radistaspojení25.12.198329.10.1986
Hanojpor.HrdličkaMiloslav20.10.195419670150., šifrérFMZV, šifrérspojení4.8.19815.10.1985
Hanojppor.OšmeraJaroslavBlanský29.11.195319628250., radistaFMZV, radistaspojení14.9.198210.10.1984
Hanojpor.HomaJosef9.5.195316500150., radistaFMZV, radistaspojení28.5.198418.7.1988
Hararekpt.JežekJan23.4.194219651750., šifrérFMZV, šifrér-atašéspojení12.5.19846.8.1987
Havananpor.PastorekIvanHanus28.7.194419620050., šifrérFMZV, šifrér-atašéspojení3.7.198210.11.1986
Havanamjr.ProcházkaZdeněkHavelka31.3.193419538350., radistaFMZV, radistaspojení10.8.198228.8.1985
Helsinkimjr.BrandejsMiroslavFabián31.7.192716408850., šifrérFMZV, šifrér-atašéspojení7.7.198030.8.1982
Islamabádpor.KulmanJaroslav11.5.194919634850., šifrérFMZV, šifrér-atašéspojení11.8.198310.11.1986
Islamabádnpor.VoříšekFrantišekGoroš27.11.194719655550., šifrérFMZV, šifrér-atašéspojení26.4.198018.8.1983
Kábulnpor.LaňkaJan5.5.194319670850., šifrérFMZV, šifrér-atašéspojení12.7.198124.8.1982
Kábulppor.HumlBohumil4.10.195419680750., šifrérFMZV, šifrér-atašéspojení6.8.19827.10.1984
Kábulpprap.IškovičFrantišek13.9.194819692850., radistaFMZV, radistaspojení25.7.198312.10.1986
Kábulnpor.PidrmanMiroslav14.8.195316509150., šifrérFMZV, šifrér-atašéspojení1.10.198425.8.1986
Kábulnstržm.FedinaIvanHavrda4.11.194819650350., radista FMZV, radista6.7.19802.10.1983
Káhiranpor.DoležálekBohumilKalousek4.11.195219625247., referentFMZV, atašé7.9.198013.8.1984
Káhiranpor.KazimírLadislavBrestovský20.1.195119624847., referentFMZV, atašé5.10.198031.12.1983
Káhirapor.BolekPetrSpálený4.6.195019609147., referentFMZO, ekonom-rozborář6.12.198030.6.1982
Káhirakpt.KaločJaromírKaluža20.9.194119552847., rezidentFMZV, 1. tajemníkpolitické zpravodajství28.7.198127.8.1987
Káhiranpor.PlechatýIvanBavor16.2.194919629747., starší referent specialistaFMZV, 2. tajemníkrozvojové země26.12.19821.7.1985
Káhiraprap.HloušekMiloslavŠpilar25.5.195019567250., radistaFMZV, radistaspojení29.7.198324.6.1985
Káhiranpor.KoščoMarianMikita19.7.195219646047., starší referentFMZO, ekonom-rozborářOMO7.9.198318.8.1988
Káhirapor.BalounStanislavVožeha7.12.195219640350., šifrérFMZV, šifrér-atašéspojení26.7.19841.7.1985
Káhirapor.HoidarMilanVlček16.11.195219657047., starší referentFMZV, 3. tajemníktisková1.8.198424.9.1986
Káhirakpt.ŠorelFrantišekJanura26.3.194419578750., šifrérFMZV, šifrér-atašéspojení10.8.198027.9.1984
Káhirapor.PísaříkPetrHušek10.11.195119597250., radistaFMZV, radistaspojení15.6.198013.9.1983
Kodaňmjr.KubešJanKonrád3.2.192916481850., šifrérFMZV, šifrér-atašéspojení16.8.19836.10.1987
Lagosprap.TovaryšMilanPavlis14.10.194119566350., radistaFMZV, radistaspojení29.4.198229.10.1983
Lagosppor.KholMiloslav26.7.195319689050., šifrérFMZV, šifrér-atašéspojení1.7.19832.9.1985
Lagosnprap.RudyšarRudolfRoubíček4.2.192919519550., radistaFMZV, radistaspojení21.10.19833.12.1987
Lagosppor.PlhalMiloš3.8.194919631150., šifrérFMZV, šifrér-atašéspojení1.8.19802.9.1983
Limapor.FótyiLudovít7.5.195019686950., šifrérFMZV, šifrér-atašéspojení13.6.19835.9.1986
Lisabonpor.HnízdilJaroslavLukášek1.3.195319658742., referentFMZV, 3. tajemník12.12.198015.7.1985
Lisabonnpor.ManďákMiroslavRoland25.11.195019615742., rezidentFMZV, 3. tajemníkkulturní29.5.19812.9.1985
Lisabonmjr.KvintusFrantišekKužel12.11.193016449550., šifrérFMZV, šifrérspojení21.11.19818.7.1983
Lisabonppor.LevýJosef19.3.195219591850., šifrérFMZV, šifrér-atašéspojení1.7.19839.9.1984
Lisabonpor.HříbaJaroslav28.5.195016510550., šifrérFMZV, šifrér-atašéspojení10.7.198431.7.1987
LondýnnporTěleckýLiborVozňák19.9.195119626531., referent, pověřen řízenímFMZV, 3. tajemníkpolitická21.7.198122.8.1987
Londýnkpt.DaněkJosefKostelka6.7.194719627250., šifrérFMZV, šifrérspojení15.8.198125.8.1982
Londýnkpt.PreslVáclavJičínský14.2.194819602469., starší referentFMZO, ekonom-rozborář15.1.198231.1.1983
Londýnpor.MalásekJanBezruč29.1.194919648142., starší referentFMZO, ekonom-rozborář16.6.198212.5.1984
Londýnmjr.HoužvičkaJosefHradil1.10.193719529142., starší referentFMZV, velvyslanecký radapolitická31.7.19821.1.1986
Londýnpor.GronátJaroslavGlozar10.4.193316466650., radistaFMZV, radistaspojení8.9.198210.10.1986
Londýnnpor.KonečnýJosefŠenkeřík12.9.195119597043., starší referentFMZV, 3. tajemníktisková16.9.198231.7.1986
Londýnnpor.SofronStanislavTomáš7.4.194719583226., starší referentFMZV, 3. tajemníkmírové hnutí18.10.19825.9.1985
Londýnnpor.ŠvejdaVladimírVízek30.6.195119673842., starší referentFMZV, 3. tajemníkmezinárodní organizace18.11.19824.1.1985
Londýnkpt.DudaDušanKotásek14.8.194919588969., starší referentFMZO, referent nové techniky vědecko-technická spolupráce31.12.198231.7.1985
Londýnnpor.ZnachorPavolLajčiak25.3.195019569142., starší referent specialistaFMZV, 3. tajemníkodbory29.1.198321.5.1985
Londýnmjr.ČančíkJaroslavČekan8.3.193016412250., šifrérFMZV, šifrér-atašéspojení18.5.19831.12.1983
Londýnnpor.LukešJanDurdil7.7.194819690942., řidič-sledovačFMZV, řidič21.7.198314.11.1985
Londýnkpt.ČupkaPavolBernát14.1.194719607769., starší referent specialistaFMZO, delegát nové techniky29.12.198329.8.1985
Londýnpor.FatkaAntonínHůlka27.1.195219643050., šifrérFMZV, šifrérspojení29.12.198318.9.1986
Londýnkpt.LippayBlažejLegát17.11.194419620269., starší referent specialistaFMZV, 2. tajemníkvědecko-technická29.12.198324.12.1987
Londýnkpt.PavolČupkaBernát14.1.194719607769., starší referent specialistaFMZO, delegát nové techniky29.12.198329.8.1985
Londýnpplk.JonášMiroslavJirák25.2.193119581526., starší referent specialistaFMZV, samostatný referenttechnický pracovník19.7.198411.1.1989
Londýnnpor.Chvatík DušanMitáš18.10.195219678531., starší referent specialistaFMZV, samostaní referent30.8.198430.6.1988
Londýnkpt.PořízJaroslavRokos16.4.195019687742., starší referent specialistaFMZO, ekonom-rozborář31.8.19842.3.1989
Londýnpor.LaščekPavelLechovič25.12.195219644042., referent, zástupce rezidentaFMZV, 3. tajemníkmezinárodní vzťahy24.6.198031.3.1984
Londýnmjr.SrpFrantišekJícha9.7.192519603250., šifrérFMZV, šifrér-atašéspojení29.7.198024.5.1983
Luandanstržm.VopěnkaVáclavKaisr29.8.195019658050., radistaFMZV, radistaspojení27.7.19819.8.1984
Luandappor.HonStanislav28.2.195219668450., šifrérFMZV, šifrér-atašéspojení29.8.19818.10.1984
Luandanpor.VondraJosef18.11.194719696750., radistaFMZV, radistaspojení24.7.198423.9.1988
Luandapor.KučírekZdeněk31.3.195219696450., šifrérFMZV, šifrér-atašéspojení25.7.198414.8.1987
Madridnpor.FilipMiloslavBrázda12.1.194819588342., rezidentFMZV, 1. tajemníkzahraniční politika13.5.19839.11.1987
Madridmjr.KratochvílVáclavKraus28.6.192916445950., šifrérFMZV, šifrérspojení17.6.198317.8.1987
Madridnpor.ErényiJosefHrubiš9.3.194419614242., referent FMZV, 3. tajemníkvnitropolitická10.3.198023.12.1983
Madridmjr.KvintusFrantišekKužel12.11.193016449550., šifrérFMZV, šifrérspojení15.8.198020.11.1981
Managuapor.KauerMiroslav13.5.195319601450., šifrérFMZV, šifrér-atašéspojení30.7.19837.8.1985
Managuapplk.KáleckýVlastimilKlouček26.9.193019513552., rezidentFMZV, rada 2. třídy31.12.198331.10.1986
Managuanpor.BáčaJosefLoužek28.4.194819632850., šifrérFMZV, šifrér-atašéspojení14.3.198112.12.1983
Maputonpor.BřezinaBohuslav25.7.195119689150., šifrérFMZV, šifrér-atašé14.7.198316.9.1985
Maputopor.FábryJuliusMalovec22.3.194919665550., šifrérFMZV, šifrér-atašéspojení18.7.198029.9.1983
Mexikonpor.BetákJosefĎuriš9.12.195119605052., starší referent, rezidentFMZV, 3. tajemníkkulturní26.9.198129.10.1985
Mexikonpor.BartošMilan25.2.194919679250., šifrérFMZV, šifrér-atašéspojení14.12.19814.10.1985
Mexikonpor.ZábrodskýIvoSobek14.1.195319637952., starší referentFMZO, ekonom-rozborářobchodní oddělení23.3.198325.10.1986
Mexikonpor.FiřtMiroslavPitner26.4.195319649452., starší referentFMZV, 3. tajemníktisková9.7.198312.12.1987
Mexikomjr.PolákLuborBukovský29.8.194519568369., starší referent specialistaFMZO, obchodní delegát obchodní oddělení20.9.198418.9.1989
Milánonpor.KřížZdeněkKotlan25.2.194919607169., starší referentFMZO, Polytechna, samostatný ekonom4.5.198030.11.1983
Montevideopor.KlimešMiroslavŠtrobl24.8.194719657950., šifrérFMZV, šifrér-atašéspojení17.7.198015.8.1982
Montrealkpt.StaněkOldřichŠimáček9.9.194619647218., starší referentFMZV, vicekonzul27.11.198020.12.1985
Montrealpor.MazanecVáclavKala1.4.194519651650., šifrérFMZV, šifrér-atašéspojení19.11.19815.9.1984
Montrealkpt.HubenýJanNedorost30.7.194719606969., starší referentFMZO, ekonomobchodní oddělení18.11.198215.2.1987
Montrealpor.LorkoEduardVitko15.10.194519569531., starší referent specialistaFMZV, vicekonzulkrajanská1.9.198324.7.1987
Montrealkpt.VoříšekFrantišekGoroš27.11.194719655550., šifrérFMZV, šifrér-vicekonzul13.7.19842.12.1984
Montrealnpor.FábryJuliusMalovec22.3.194919665550., šifrérFMZV, šifrér-atašéspojení3.12.198424.9.1988
Montrealpor.CísařBohumilKrejsa3.5.195419627723., starší referent specialistaFMZV, vicekonzulvízová4.12.19843.12.1988
Montrealnpor.SrnecBedřichDobiáš31.5.194719615823., starší referentFMZV, vicekonzulkonzulární17.4.198017.12.1984
Moskvamjr.HubenýEduardHršel10.2.202916430950., šifrérFMZV, šifrérspojení12.7.198216.7.1986
Moskvanpor.TocauerKarelScháněl27.5.193919568050., radistaFMZV, radistaspojení1.8.198218.7.1986
Moskvanpor.VoborskýMilanNálepka3.12.194619623350., šifrérFMZV, šifrér-atašéspojení8.8.19822.8.1986
Moskvappor.OšmeraJaroslavBlanský29.11.195319628250., radistaFMZV, radistaspojení11.10.198410.9.1986
Moskvanprap.VýstupJosefBrouček24.9.193519568150., radistaFMZV, radistaspojení15.8.198018.8.1984
Nairobippor.LabajPavelFibinger28.2.195219610250., radistaFMZV, radistaspojení15.6.198125.11.1985
Nairobipor.MichálekMilan3.6.195419687150., šifrérFMZV, šifrér-atašéspojení17.9.198224.10.1985
New Yorknpor.ZrubecJánNepela23.6.194919599369., starší referentFMZO, obchodní delegát strojírenských PZO11.12.198031.8.1981
New Yorknpor.OkleštěkVáclavPlotnik10.1.195219631969., starší referentFMZV, 3. tajemník20.7.19814.7.1985
New Yorkkpt.MatějkaJiříMates27.6.194319680852., sledovačřidičStála mise OSN14.9.198117.12.1985
New Yorkkpt.RadaJaromírŠnejdar1.5.194619609652., starší referent specialistaFMZV, 2. tajemníkStála mise OSN30.8.198231.10.1987
New Yorkkpt.ŠimekStanislavCibula7.11.194919604626., starší referentFMZV, 3. tajemníkStála mise OSN1.10.198231.10.1986
New Yorkkpt.JesenskýOldřichAndrle22.8.194519601252., starší referent specialistaFMZV, 3. tajemník (VOR)Stála mise OSN23.6.19839.2.1985
New Yorkkpt.TomanRudolfDaniš10.3.194119581350., šifrérFMZV, šifrér-atašéspojení11.8.198310.8.1984
New Yorkmjr.KovačičLudomírSudek29.9.193519574052., rezidentFMZV, rada 1. třídyStála mise OSN18.8.198322.1.1988
New Yorkmjr.PěnkavaLubošLáznička22.11.193019601150., šifrérFMZV, šifrérspojení17.10.19832.10.1985
New Yorkstržm.TomanováZdeňka14.1.194816510252., administrativní pracovníksekretářka1.12.198310.8.1984
New Yorknpor.BečkaJan8.3.195316500350., šifrérFMZV, šifrér-atašéspojení20.9.198419.8.1986
New Yorkkpt.VimrAntonínHubáček6.7.194419630069., starší referent specialistaFMZO, samostatný ekonom-rozborář1.12.19841.8.1986
New Yorknpor.ŠtukRobertZpěvák18.1.194619609950., šifrérFMZV, šifrérspojení18.8.198027.8.1983
New Yorknpor.KopeckýPetrStraka31.10.194619596550., šifrérFMZV, šifrérspojení24.7.198031.7.1983
New Yorknpor.BalogKarolHomza5.5.195119641852., referentFMZV, 3. tajemníkStálá mise OSN5.8.198228.6.1988
Nikósienpor.KašparovskýVladimír17.7.195019687950., šifrérFMZV, šifrér-atašéspojení22.6.198326.10.1986
Nikósienpor.ProkešVáclavMachala28.9.195119651342., starší referentFMZV, 3. tajemníkkonzulární1.9.198318.9.1986
Nikósiemjr.KlimešJanBuldra16.6.192716439542., rezidentFMZV, rada 2. třídymezinárodní vzťahy27.4.198016.5.1985
Oslomjr.TopolJaroslavTuzar28.5.192616487250., šifrérFMZV, šifrérspojení28.10.198116.9.1983
Oslokpt.DvořákFrantišekChlumecký3.1.194019580250., šifrérFMZV, šifrér-atašéspojení25.7.198326.8.1986
Ottawakpt.VoříšekFrantišekGoroš27.11.194719655550., šifrérFMZV, šifrér-vicekonzul3.12.19845.9.1987
Ottawapplk.ŠímaVáclavŽirovnický5.2.192719628450., šifrérFMZV, šifrérspojení17.7.19806.10.1984
Pařížpor.KnížeMilanKřižan24.8.195119667326., referentFMZV, radistaspojení29.9.198021.12.1986
Pařížpor.JankovičJosefRačický12.5.195119639926., starší referentFMZV, 3. tajemníkUNESCO2.3.19816.7.1986
Pařížpor.SíbrtMilanLíska9.7.195619682242., referent, sledovačFMZV, řidič 1.10.19814.12.1985
Pařížnpor.ŠpalekJosefKlatovský14.7.195019614742., starší referentFMZO, ekonom-rozborář24.3.19822.4.1987
Pařížpor.HekeleJaromír14.5.194319679850., šifrérFMZV, šifrér-atašéspojení1.11.19829.8.1985
Pařížpor.TůmaJiříToman19.12.193719529550., radistaFMZV, radistaspojení18.11.198214.8.1986
Pařížnpor.StulíkJosefLochovský26.9.194819641450., šifrérFMZV, šifrérspojení7.11.198316.9.1987
Pařížnpor.ŠenkyříkJaroslavBaťka28.7.195319638831., starší referent specialistaFMZV, zástupce vedoucího konzulárního oddělení16.5.198431.7.1988
Pařížnpor.SedlákVlastislavJanák15.4.195519674031., starší referentFMZV, 3. tajemník UNESCO15.9.198416.3.1987
Pařížnpor.PopélyÁrpádMarko8.7.195119687642., starší referentFMZV, 3. tajemníktisková10.12.198416.3.1987
Pařížkpt.SejkoraVladimírArtuš10.11.194719574342., rezidentFMZV, 1. tajemník politické zpravodajství17.7.198220.1.1987
Pařížpor.HrbáčekJaroslavPaukert12.4.195019620631., referetnFMZV, atašékonzulární6.1.198031.5.1984
Pekingnpor.MojžitaMiroslavBrezovský23.4.195119619457., referentFMZV, 2. tajemníkzahraniční politika17.9.19806.8.1985
Pekingnpor.DžupinkaLadislavLederer27.7.194719587747., starší referentFMZV, 3. tajemník23.5.198226.7.1984
Pekingnpor.KriváňMikuláš30.11.194619685150., radistaFMZV, radistaspojení2.8.198211.9.1985
Pekingnpor.HrubecJiříKarev22.10.194819617050., šifrérFMZV, šifrér-atašéspojení11.8.198222.6.1984
Pekingnpor.PažoutMilanBucháček18.5.195019616369., starší referentFMZV, 3. tajemníkvědecko-technická spolupráce31.12.198226.11.1986
Pekingnpor.KutaMiroslavKopecký7.10.192819512250., radistaFMZV, radistaspojení18.7.198320.8.1986
Pekingnpor.PekárekEmilSládkovič12.3.194719622447., starší referentFMZO, ekonom-rozborářobchodní oddělení14.10.198331.7.1985
Pekingppor.VovesMiroslavValeš31.10.194919642950., šifrérFMZV, šifrér-atašéspojení21.6.19843.8.1988
Pekingpplk.FrebortMilošFilatov24.7.193316419347., rezidentFMZV, rada 2. třídypolitický úsek29.9.198427.1.1989
Pekingnpor.NovýJosefHorn4.7.194919593450., radistaFMZV, radistaspojení29.8.198517.8.1988
Phnompenhpor.VeselovskýLubomírMatoušek5.8.195319610150., radistaFMZV, radistaspojení10.11.198224.7.1983
Phnompenhpor.BauerJaromír14.12.194919690850., radista-šifrérFMZV, radistaspojení5.7.19835.9.1986
Rabatpor.HipskýVladimír29.7.195519634550., šifrérFMZV, šifrér-atašéspojení16.9.198330.9.1986
Rangúnpor.GogaŠtefan3.1.195119679650., šifrérFMZV, šifrér-atašéspojení1.5.19823.9.1985
Rangúnpor.NevrlaJosefKobák5.7.194319653750., šifrérFMZV, šifrér-atašéspojení3.6.19805.7.1982
Římkpt.PavelkaVáclavŠamonil31.7.194519623042., rezidentFMZV, 2. tajemníkzahraniční politika29.12.198030.11.1984
Římkpt.PaličkaJiříŠtědroň15.3.194319599631., referent FMZV, 3. tajemeníkkonzulární a vízová31.7.198114.6.1985
Římnpor.LžičařOldřichMrkos22.6.195119620350., šifrérFMZV, šifrér-atašéspojení18.9.198116.11.1984
Římnpor.FeketeLadislavPoludník14.4.194419626369., referent FMZO, obchodní delegátobchodní oddělení28.9.198113.6.1983
Římnpor.SuchopárKarelMíšek15.8.194919647442., starší referent specialista, zástupce rezidentaFMZV, 2. tajemníkpolitické zpravodajství19.8.198231.3.1987
Římnpor.ŠnajdrJanMartinec14.8.195319649042., referentFMZV, 3. tajemníkkulturní28.3.198331.1.1986
Římkpt.MedveďDrahomírŠtefánik30.8.194919611069., starší referent specialistaobchodný delegátobchodní oddělení30.5.198313.11.1988
Římnpor.SchmiedJiříKrejčík23.2.195019689242., řidič - sledovačFMZV, řidič1.8.198329.11.1985
Římmjr.VrátnýMiroslavHorský15.6.193419543831., starší referent specialistaFMZV, 1. tajemníkkonzulární1.11.198329.2.1988
Římnpor.ZvoníčekKarelVoráček5.2.195119638769., starší referent specialistaFMZO, samostatný ekonomdelegát nové techniky21.9.198423.5.1989
Římkpt.KubátJosefPešek5.3.194419586450., šifrérFMZV, šifrér-atašéspojení13.11.19842.9.1988
Santiago de Chilemjr.VepřekČestmírVnouček15.5.192619507652., starší referentŘeditel afilace13.7.198030.9..1982
Sofiemjr.NeumannFrantišekNebeský27.1.192716462450., šifrérFMZV, šifrérspojení17.7.19814.1.1985
Sofieppor.KučeraAdolfKotík10.2.193819510050., radistaFMZV, radistaspojení24.7.198122.8.1984
Sofiepor.PechaPavelŠára14.7.195119642350., radistaFMZV, radistaspojení2.7.198417.10.1987
Stockholmnpor.DoffekJiříHofmeistr27.5.193819536650., radistaFMZV, radistaspojení1.8.198129.6.1984
Stockholmkpt.KroupaJanZouhar1.2.194419565031., starší referentFMZV, 2. tajemníkpolitický úsek3.5.198210.5.1986
Stockholmnpor.SkořepaVladimír31.10.195019685350., šifrérFMZV, šifrér-atašéspojení13.8.198215.8.1986
Stockholmmjr.KočíFrantišekJedlička22.11.193319566450., radistaFMZV, radistaspojení25.6.198415.2.1987
Sydneynpor.VohánkaKarel25.7.193016493250., šifrérFMZV, šifrérspojení9.9.19802.10.1984
Sydneynpor.KužmaJánKováč11.8.194519643618., starší referentFMZV, vicekonzulkonzulární a vízová17.10.198121.2.1984
Sydneynpor.BabkaVladislav3.7.195616503450., šifrérFMZV, šifrérkonzulární10.7.19848.11.1988
Teheránnpor.KoňaříkLadislav30.3.194719668550., šifrérFMZV, šifrér-atašéspojení1.3.198119.2.1982
Teheránnprap.HumpolíkJaromírHlaváček9.7.193319517650., radistaFMZV, radistaspojení21.3.19816.6.1982
Teheránpor.HekeleJaromír14.5.194319679850., šifrérFMZV, šifrér-atašéspojení12.12.198131.10.1982
Teheránnpor.ŠneidrPavelJung28.5.194619568250., radistaFMZV, radistaspojení30.5.198226.7.1985
Teheránnprap.KrejčíTomáš12.12.193719583350., šifrérFMZV, šifrérspojení3.9.198213.11.1986
Teheránpor.ValoMichalNedvědil23.7.195319684747., referent FMZV, atašéekonomické vzťahy26.2.198321.8.1987
Teheránnpor.ŠimekVlastislavŠmejkal20.1.195319649547., starší referent, pověřen řízenímFMZO, samostatný ekonom-rozborářobchodní oddělení3.9.198314.12.1989
Teheránnpor.HálaPetrHlinka7.2.195319648747., st.referent, pověřen řízenímFMZV, 3. tajemníkkonzulární29.9.198315.4.1986
Tiranamjr.BrátkaFrantišekBlažek12.9.194319527742., rezidentFMZV, rada 2. třídy politické zpravodajství3.7.198027.10.1982
Tiranakpt.KratochvílVáclavMusil6.9.194019622650., šifrérFMZV, šifrér-atašéspojení19.7.198211.10.1985
Tirananpor.GatialJosef30.5.195119677550., radistaFMZV, radistaspojení4.8.19828.10.1986
Tiranamjr.PříkopaJanPercha12.8.193219552337., rezidentFMZV, velvyslanecký rada21.10.198211.10.1987
Tokionpor.ŠimekJanBřehovský15.5.194719622857., starší referentFMZV, 2. tajemníkčínská problematika6.1.198129.10.1985
Tokiokpt.ŠimekVladimírBuk3.6.194719583569., starší referent specialistaFMZV, 3. tajemníkVTP28.11.19813.11.1986
Tokioplk.PauknerZdeněkPlachý29.11.192616465157., rezidentFMZV, rada 1. třídyzahraniční politika12.12.19812.4.1985
Tokionpor.LandaIvanSkalský17.6.195219674547., referent FMZV, 2. tajemníkkulturní26.6.198229.3.1987
Tokiopor.PolívkaVáclav12.10.195019681750., šifrérFMZV, šifrér-atašéspojení23.10.198223.9.1986
Tokionpor.GalaMiroslavNečas10.4.195319648669., starší referentFMZO, delegát pro novou techniku1.3.198322.12.1987
Tokionpor.MatrasJosefVětrovec4.6.195119630269., starší referent specialistaFMZV, 3. tajemníkvědecko-technická spolupráce10.9.19843.10.1989
Tripoliskpt.DaněkJosefKostelka6.7.194719627250., šifrérFMZV, šifrér-atašéspojení5.7.198324.8.1987
Tripolispor.HrmoJánLoupal24.6.194919578350., šifrérFMZV, šifrérspojení18.7.198026.9.1983
Tunismjr.MoravíkKarolMalíř18.9.193216459750., šifrérFMZV, šifrérspojení25.6.198122.8.1984
Tunispor.LapčíkJosefŠubrt1.6.195619696050., šifrérFMZV, šifrér-atašéspojení21.6.19849.7.1987
Ulanbátárkpt.KadlecKarelVosátko25.7.194319640450., šifrérFMZV, šifrérspojení13.9.198226.8.1985
Varšavamjr.ŠalounJosefLažan18.12.192919562250., radistaFMZV, radistaspojení18.8.19803.11.982
Varšavapor.KováčMilanLipták10.1.195019646750., šifrérFMZV, šifrér-atašéspojení13.2.198114.8.1985
Varšavapplk.KnápekRudolfPříhoda21.7.193116440126., starší referentFMV, zástupce1.9.198130.1.1982
Varšavanpor.NovýJosefHorn4.7.194919593450., radistaFMZV, radistaspojení22.9.198228.8.1985
Varšavapplk.BulířjaroslavBorkovec25.1.193016410536., zástupce rezidentaFMZV, 1. tajemník1.6.198231.8.1983
Varšavamjr.ZbrojVladimírZavadil4.8.192516496550., šifrérFMZV, šifrér-atašéspojení12.7.198020.2.1981
Vídeňmjr.NečackýZdeněkNěmecký21.7.193619557926., starší referent, zástupce rezidentaFMZV, 1. tajemníkkonzulární1.3.19819.4.1985
Vídeňnpor.KřivánekBohumilPetýrek11.1.194419577831., referent FMZV, odborný referent konzulární3.11.198131.10.1984
Vídeňkpt.KubůJosefLuňáček16.4.194919609837., starší referent FMZV, 3. tajemníkpolitické oddělení4.1.198230.9.1985
Vídeňnpor.KoňaříkLadislav30.3.194719668550., šifrérFMZV, šifrér-atašéspojení20.2.19826.9.1985
Vídeňnpor.KubáňDrahomírJanota25.5.195119618823., starší referentFMZV, 3. tajemníkkonzulární22.2.198220.4.1988
Vídeňprap.TučekJosefTvrdík2.1.193119530050., radistaFMZV, radistaspojení15.3.19826.9.1985
Vídeňmjr.KočíkJosefMacura12.11.193419687337., referent, sledovač FMZO, řidič1.4.198231.1.1986
Vídeňnpor.KebrleJosefHeřmanský28.1.194919571737., starší referentFMZV, referentkonzulární29.6.198228.2.1987
Vídeňmjr.SlezáčekLadislavAkrman24.4.193919584737., starší referentFMZV, 2. tajemníkpolitické oddělení19.7.198230.11.1984
Vídeňnpor.ŠimerkaZdeněkMrázek17.7.194819614631., referent FMZV, 2. tajemníkkrajanská1.8.198220.1.1987
Vídeňkpt.ŠušlákŠtefanHošťálek1.8.194619622931., referent FMZV, odborný referent vízová1.8.198226.10.1983
Vídeňnpor.OreškoPeterKoteš28.9.195219621418., starší referentFMZV, 3. tajemníkkonzulární1.9.198228.12.1984
Vídeňpor.JakubíkMiroslavPešír1.6.194619669426., st. referentKoospol, ekonom1.9.198230.11.1986
Vídeňpor.KřivánkováMilada4.2.194819574137., sekretářkaFMV, administrativní pracovník16.10.198230.10.1984
Vídeňpor.KorgerJosefSadovský5.8.195119667737., referent FMZV, řidič17.1.198331.1.1984
Vídeňpor.KočvaraIvanPařík6.1.195419694926., starší referentFMZV, rádio-údržbář, technik1.2.198315.11.1988
Vídeňnpor.TerpákJánRusnák11.4.195319641250., šifrérFMZV, šifrér-atašéspojení7.2.198320.9.1987
Vídeňplk.VodrážkaKarelBudín1.9.193319564737., rezidentFMZV, rada 2. třídypolitický úsek1.3.198315.10.1987
Vídeňkpt.CvikVladimírLichý27.6.194819617737., starší referent specialistaFMZV, 3. tajemníkstála mise1.8.198330.9.1985
Vídeňkpt.SyručekJiříPolabský24.4.194419617169., starší referent specialistaFMZV, 3. tajemníkStála mise OSN26.9.198312.9.1985
Vídeňppor.BlažekRostislavHanel30.10.195519677026. starší referentFMZV, samostatný referentkonzulární1.10.198330.6.1987
Vídeňnpor.ŠkubníkStanislavOrlík25.1.195419659331., starší referent specialistaFMZV, samostatný referentvízová15.10.198329.2.1988
Vídeňmjr.SzaboJúliusTakáč3.3.194219590731., starší referent specialistaFMZV, odborný referent vízová1.11.198431.1.1987
Vídeňkpt.MalicherJanMostecký10.11.194419596669., starší referentFMZV, 2. tajemníkVTP17.3.198030.4.1985
VídeňmjrAntlJiříArbes24.4.193519514750., radistaFMZV, radistaspojení3.8.198021.3.1982
Vídeňnpor.GötzJiříFoglar20.3.194819573437., starší referentFMZV, 3. tajemníktiskový atašé4.8.198015.2.1985
Vientianenpor.ZubecBřetislav7.10.195219674250., šifrérFMZV, šifrérspojení8.12.198131.8.1984
Vientianenstržm.BalunStanislav18.5.194619645250., šifrérFMZV, šifrér-atašéspojení21.6.198414.8.1987
Vientianeprap.PtáčekFrantišekVelenský15.8.194619653850., šifrérFMZV, šifrér-atašéspojení21.7.198012.12.1981
Washingtonnpor.KročekLadislavJuroš26.4.194919618069., referentFMZV, 3. tajemníkVTP20.10.198031.10.1986
Washingtonnpor.TrgalaJánVallo24.6.195019647152., starší referentFMZV, 3. tajemníkkulturní15.1.19812.9.1982
Washingtonkpt.HajnovičDeziderKresťan2.6.194319624326., starší referentFMZV, 3. tajemník6.7.198111.8.1985
Washingtonprap.JuránAntonínBernášek3.4.193919537750., radistaFMZV, radistaspojení4.8.19811.9.1983
Washingtonkpt.LáskaJaroslavSolar30.11.194719610550., šifrérFMZV, šifrér-atašéspojení28.9.198230.8.1986
Washingtonnpor.JelínekMiroslavŠpetla13.6.194619631369., starší referentFMZV, 2. tajemníkvedecko-technický úsek30.12.198214.1.1984
Washingtonnpor.VedralVladimírČerný4.11.194719643552., starší referent specialistaFMZV, 3. tajemníkekonomie7.4.198331.1.1987
Washingtonpor.ŠkrabalAntonín13.6.194619688150., radistaFMZV, radistaspojení20.6.19839.8.1987
Washingtonnpor.ŽluvaVáclavDlouhý30.10.194719667552., starší referentFMZV, 2. tajemníkkulturní1.7.198331.1.1987
Washingtonprap.NovákKarel29.1.195019574450., šifrérFMZV, šifrér-atašéspojení9.7.198319.9.1987
Washingtonplk.SokolZdeněkZáleský16.8.193016474552., rezidentFMZV, rada 2. třídypolitická22.8.198319.9.1988
Washingtonnprap.ŠedivýFrantišekBojar30.7.193319571850., radistaFMZV, radistaspojení29.8.198325.8.1986
Washingtonpor.BulkaJanTachovský25.9.195719688952., řidič-sledovačFMZV, řidič10.10.198329.6.1985
Washingtonnpor.HoraAntonínKopeček12.12.195219618731., starší referent specialistaFMZV, 3. tajemníkkrajanská24.11.198331.7.1988
Washingtonkpt.MattanelliVladimírVoska15.8.195016509926., starší referent specialistaFMZV, technický pracovník19.7.198426.10.1988
Ženevamjr.JačkaJiříJakeš9.4.192916434450., šifrérFMZV, šifrér-atašéspojení12.10.198110.9.1984
Ženevanpor.KalavskýJanKalináč15.8.194819625142., referent FMZV, 3. tajemník12.10.19812.7.1984
Ženevapor.FialaMiroslav23.6.194816503050., šifrérFMZV, šifrér-atašéspojení1.9.198430.9.1987

Obsazení rezidentur Hlavní správy rozvědky v letech 1985 až 1989

Rezidentura Hodnost Příjmení Jméno Krycí jméno Datum
narození
OEČ Odbor a rozvědná funkce Legalizační úřad a legalizační funkce Legalizační agenda Nástup na rezidenturu Odjezd z rezidentury
Addis Abebakpt.LaňkaJan5.5.194319670850., šifrérFMZV, šifrérspojení5.7.198514.7.1988
Addis Abebanprap.ZáveskýVáclavMaryška7.7.194919567850., radistaFMZV, radistaspojení27.5.1987
Addis Abebanpor.PanákKvětoslav8.7.195316543450., šifrérFMZV, šifrérspojení1.7.1988
Adenkpt.SkořepaVladimír31.10.195019685350., šifrérFMZV, šifrér-atašéspojení24.9.1988
Alžírkpt.OuřadaVáclavFalcník1.5.194919657626., starší referent specialistaFMZV, 2. tajemníkkonzulární23.4.198520.9.1989
Alžírnpor.RedekRadomírPodvesný1.3.195419683547., starší referentFMZV, 3. tajemníkškolství a kultura9.12.198531.8.1988
Alžírmjr.GelbičVladimírŠtol5.1.195019590947., rezidentFMZV, 1. tajemníktisková6.9.1986
Alžírnpor.LabajPavelFibinger28.2.195219610250., radistaFMZV, radistaspojení10.8.1987
Alžírnpor.HekeleJaromír14.5.194319679850., šifrérFMZV, šifrér-atašé spojení2.9.1987
Alžírnpor.CharvátJaroslavKasan14.12.195719696226., starší referent specialistaFMZV, 3. tajemníkkonzulární5.9.1989
Ammánnpor.FuskaMilanGažák7.9.195019655950., šifrérFMZV, šifrér-atašéspojení12.8.198528.8.1988
Ammánpor.VeverkaVáclavZáluský20.8.194819647547., starší referent specialistaFMZV, 2. tajemník konzulární6.8.1986
Ammánnpor.BělíkFrantišek7.5.195416545350., šifrérFMZV, šifrérspojení30.6.1988
Ammánmjr.KozubíkStanislavSvětlý5.11.194819598847., rezidentFMZV, rada II. třídyvedoucí zastupitelského úřadu10.11.1988
Ankarapor.MólerVasil28.12.195019688250., radistaFMZV, radistaspojení5.10.1987
Ankarapplk.ZemanRudolfZelinka3.6.193619556150., šifrérFMZV, šifrérspojení1.9.1988
Athénymjr.WagnerJaroslavŠimánek29.9.194119566650., radistaFMZV, radista25.3.198523.12.1985
Athénymjr.VejmelkaAntonínKostík25.1.194719590342., 37., rezidentFMZV, 1. tajemníktisk, kultura19.9.198516.8.1989
Athénymjr.MoravíkKarolMalíř18.9.193216459750., šifrérFMZV, šifrérspojení29.12.198524.6.1988
Athénynpor.ZuščákMilanJantoš17.2.195219604050., radistaFMZV, radistaspojení15.3.1986
Athénynpor.SixtaJaroslavMálek31.5.195419670442., 37., starší referentFMZV, 3. tajemník konzulární4.10.198629.6.1989
Athénykpt.BlašťákLiborVančura17.9.195119667450., šifrérFMZV, šifrér-atašé19.6.1988
Athénynpor.LanskýLubomírKošinár12.2.195716512737., starší referentFMZV, 3. tajemníkkonzulární16.6.1989
Athénymjr.LiteckýDanielBrejha16.9.195019614137., rezidentFMZV, 1. tajemník politické zpravodajství2.8.1989
Bagdadpor.AlbrechtJosefTáborský14.3.194219671650., radistaFMZV, radista26.8.198512.7.1989
Bagdadpplk.SvobodaAntonínSochor18.3.192916481547., vedoucí starší referent specialistaFMV, představitelOMS30.10.198520.11.1987
Bagdadkpt.VohánkaKarel25.7.193016493250., šifrérFMZV, šifrér17.7.198716.6.1989
Bagdadkpt.KordačJosef14.11.193819688750., radistaFMZV, radistaspojení5.10.198715.12.1988
Bagdadmjr.CipraJaroslavCigler27.7.193516411850., radistaFMZV, radista12.12.1988
Bagdadnpor.NeubauerMiloslav28.8.195716553050., šifrérFMZV, šifrér-atašé9.6.1989
Bagdádkpt.KurucJánMináč20.6.194619586247., rezidentFMZV, 1. tajemník KŠVZ26.3.198520.3.1987
Bejrútnpor.VencJosef2.11.194616513450., šifrérFMZV, šifrér-attaché4.8.198521.8.1987
Bejrútpplk.SailerFrantišekBečvář20.11.193619568447., rezidentFMZV, rada II. třídy27.12.198530.6.1987
Bejrútnpor.SkácelZdeněkRatiborský2.3.195419615347., starší referent specialista2. tajemníkkonzulární9.3.198623.4.1987
Bejrútnpor.BrzobohatýLubomírBoháček21.3.193819530750., radistaFMZV, radistaspojení14.4.198611.10.1987
Bělehradpplk.PechaJanKříž29.3.194419534137., vedoucí starší referent specialistaFMZV, 1. tajemníktisková24.4.1987
Bělehradkpt.KováčMilanLipták10.1.195019646750., šifrérFMZV, šifrér-atašéspojení9.7.1987
Bělehradkpt.JarošVáclav30.3.194819681050., radistaFMZV, radistaspojení17.8.1987
Bělehradmjr.FormánekZdeněkKolínský1.5.194219600526., vedoucí starší referent specialistaFMZV, 1. tajemníkpolitický úsek28.12.1987
Bělehradmjr.GottliebFrantišekGregor8.3.194019513837., vedoucí starší referent specialistaFMZV, 2. tajemníkpolitická29.4.1988
Bělehradkpt.LaščekPavelLechovič25.12.195219644037., rezidentFMZV, 1. tajemníkpolitický úsek25.7.1988
Berlínkpt.HrubecJiříKarev22.10.194819617050., šifrérFMZV, šifrér-atašéspojení5.8.19868.10.1989
Berlínkpt.VyšataJanČejka10.10.194919609737., vedoucí starší referent specialistaFMZV, 1. tajemníkpolitická28.12.1986
Berlínmjr.KadlecKarelVosátko25.7.194319640450., radistaFMZV, radistaspojení7.8.19871.6.1989
Berlínpplk.ŽemličkaJaroslavŽabka8.1.194319528937., rezidentFMZV, rada I. třídy22.9.1987
Berlínkpt.VoříšekJaroslavVitula21.1.194916501869., starší referentPZO KOVO, ekonom OBO, delegát27.10.1987
Berlínkpt.BenešIljaJuránek14.9.195116511937., starší referent specialistaFMZV, 3. tajemníkpolitické zpravodajství18.4.1989
Berlínkpt.VašíčekJindřichTeplík22.8.195119614950., radistaFMZV, radistaspojení29.5.1989
Berlínmjr.ŠilhánekKarelPavela15.10.194619632250., šifrérFMZV, šifrérspojení2.10.1989
Berlínmjr.KekaVladimírBecher4.11.194716528537., starší referent specialistaFMZV, 2. tajemníkpolitické zpravodajství30.10.1989
Berlín npor.DoleželFrantišekModr1.12.193916501469., starší referentKOVO, obchodní referent1.5.198315.11.1987
Berlín npor.KorgerJosefSadovský5.8.195119667737., starší referentFMZV, 3. tajemníkvízové oddělení1.2.198430.6.1985
Berlín npor.ČermákBohumilBrůna14.5.194619632026., starší referent specialistaFMZV, 3. tajemníkkonzulární oddělení1.3.19884.7.1989
Berlínnpor.HrušeckýVlastimilLužický20.8.195219627937., starší referent specialistaFMZV, 3. tajemníkpolitický úsek20.2.198528.2.1989
Bernkpt.HrmoJánLoupal24.6.194919578350., šifrérFMZV, šifrérspojení30.7.19857.7.1989
Bernpplk.BurianLubošBělavský7.1.193619629850., šifrérFMZV, šifrérspojení1.6.1989
Bogotanpor.KubaJaroslav15.7.195316534350., šifrérFMZV, šifrérspojení4.7.1987
Bogotamjr.ZapletalJosefHorman22.8.194319594552., rezidentFMZV, 1. tajemníktisková12.11.1987
Bogotakpt.VrzalAntonínSuk2.10.194819651052., starší referent specialistaFMZV, 2. tajemníkkulturní a konzulární29.11.1988
Bonnkpt.LejnarJiříDusík21.9.194819594637., zástupce rezidenta, rezidentFMZV, 1. tajemníkpolitický úsek21.4.1985
Bonnkpt.GrafekJaroslavBydžovský26.7.194719607569., vedoucí starší referent specialistaFMZV, 3. tajemníkochrana životního prostředí16.5.198520.12.1987
Bonnmjr.PotužníkVáclavChytil21.10.193119580550., šifrérFMZV, šifrérspojení1.7.198530.6.1989
Bonnnpor.PotužníkováBoženaNeumanová15.12.193819644237., sekretářkaFMV, sekretářka1.7.198530.6.1989
Bonnkpt.KosJiříMatyska19.8.195519681637., starší referent specialistaFMZV, 3. tajemníkzahraniční polititika5.8.1985
Bonnnpor.NedobitýMiroslavKilián30.12.195119610450., radistaFMZV, radistaspojení16.8.19858.7.1988
Bonnkpt.PavelMiroslavProkel8.10.194719623169., starší referent specialistaFMZO, obchodní delegát23.9.198531.10.1989
Bonnkpt.ČeperaJanVávra17.1.194119672026., starší referent specialistaFMZV, 2. tajemníkvnitřní záležitosti25.9.1985
Bonnkpt.HaklLuděkTichý30.12.195319671431., 26., starší referent specialistaFMZV, samostatní referentkonzulární oddělení1.11.198523.3.1989
Bonnpplk.DrkalMilošOstrý30.5.193819541837., vedoucí starší referent specialistaFMZV, 2. tajemníktiskový přidelenec18.11.198521.9.1986
Bonnnpor.BakešKarelŘičánek15.5.195419616726., starší referent specialistaFMZO, obchodný delegát31.3.1986
Bonnkpt.SvobodaJiříPísecký5.5.195219640031., 26., starší referent specialistaFMZV, 3. tajemníkvizová1.9.1986
Bonnkpt.NěmecJanJakubec19.1.194916521837., starší referent specialistaFMZV, samostatní referentkonzulární15.9.1986
Bonnkpt.HánlVáclavVáhal11.11.195016507969., starší referentPZO Strojimport, ekonom-delegát7.6.1987
Bonnkpt.HánlVáclavVáhal11.11.195016507969., starší referentPZO Strojimport, ekonom-delegát7.6.1987
Bonnmjr.ŠorelFrantišek26.3.194419578750., šifrérFMZV, šifrér-atašéšifra25.7.1987
Bonnkpt.KašparZdeněkPekárek31.1.194719594337., starší referent specialistaFMZV, 2. tajemníktisková3.8.1987
Bonnmjr.CackaJuliusPanýrek15.4.194719580137., vedoucí starší referent specialistaFMZV, 1. tajemníkekonomický rada17.8.1987
Bonnkpt.TarašIgorŠpirko24.4.195319659469., starší referent specialistaFMZO, samostatní ekonom14.9.1987
Bonnnpor.SkovajsaJánŠtefanič18.9.195619693137., starší referentFMZV, 3. tajemník15.10.1987
Bonnmjr.BlahoMilanHečko12.6.194919606537., starší referent specialistaFMZV, 2. tajemníkkonzulární oddělení1.11.19875.12.1988
Bonnnpor.HoznourJiříKvapil5.6.195419665626., starší referent specialistaFMZV, 3. tajemníkkonzulární1.12.1987
Bonnkpt.MončekMilanDoner21.8.194819617969., starší referent specialistaFMZV, 3. tajemníkvědecko-technický přidelenec7.12.1987
Bonnkpt.ČervenýJaroslavVerner6.8.195319657826., starší referent specialistaFMZV, 3. tajemník10.12.1987
Bonnpor.PodstataJan21.7.194916519650., radistaFMZV, radistaspojení12.7.1988
Bonnkpt.BártaAntonínFrýda19.4.194619593350., radistaFMZV, radistaspojení1.9.1988
Bonnkpt.KavánekJosefSekal19.3.195016522437., samostatní technický pracovníkOBO Kolín, řidič11.9.1988
Bonnnpor.KožuchPavelTofel19.7.195716501237., starší referentFMZO, obchodní přidělenecobchodní oddělení3.7.1989
Bonnmjr.BartošMilan25.2.194919679250., šifrérFMZV, šifrér-atašéspojení14.7.1989
Bonnkpt.HurdaJiříŠvehlík25.10.195119639169., starší referent specialistaPZO KOVO, delegát2.10.1989
Bonnkpt.VaněčekJosefŠádek1.3.195119680126., starší referentFMZV, 3. tajemníkkonzulární16.12.1987
Brasíliakpt.BartoňJaroslav3.7.195216525350., šifrérFMZV, šifrér-atašé10.7.19866.10.1989
Brasíliakpt.MišicákImrich5.11.194716553650., šifrérFMZV, šifrér1.8.1989
Brasíliakpt.UsnulMilanKozák27.11.195019674726., starší referent specialistaFMZV, 3. tajemník21.8.1989
Brasíliakpt.ZábrodskýIvoSobek14.1.195319637952., rezidentFMZO, ekonom-rozborářobchodní28.8.1989
Bruselnpor.PaduchaJiříPlatil11.10.195319659142., 37., starší referentFMZO, ekonom-rozborář23.9.198528.11.1989
Bruselkpt.KodýdekJiříKonařík18.9.195119641642., 37., starší referent specialistaFMZV, 3. tajemníkkonzulární16.11.19852.9.1989
Bruselkpt.BraňkaJanKrupka18.9.195019686842., 37., starší referent specialistaFMZV, 3. tajemník30.11.1985
Bruselpplk.KloučekFrantišekKružík7.10.194219524542., 37., rezidentFMZV, rada 2. třídy10.2.1986
Bruselmjr.KopeckýPetrStraka31.10.194619596550., šifrérFMZV, šifrérspojení1.9.198619.7.1988
Bruselnpor.LalíkDušanBenčo15.7.195419690442., 37., starší referentFMZV, 3. tajemníkkultura1.11.1987
Bruselkpt.VoborskýMilanNálepka3.12.194619623350., šifrérFMZV, šifrérspojení13.7.1988
Bruselkpt.KohoutKarelObdržálek6.11.195019624737., starší referent specialistaFMZO, ekonom-rozborářobchodní oddělení12.9.1988
Bruselkpt.SobotkaVěroslavSaxsl23.5.195619676926., starší referent specialistaFMZV, 2. tajemníkvedoucí Konzulárního oddělení21.8.1989
Budapešťnpor.ŠimekBohuslavPastrňák3.9.194919651250., radistaFMZV, radistaspojení1.8.1987
Budapešťkpt.FótyiLudovít7.5.195019686950., šifrérFMZV, šifrér-atašé28.6.1988
Buenos Airesnpor.VosičkaKarel24.12.194616531750., šifrérFMZV, šifrérspojení7.10.19866.10.1989
Buenos Airesmjr.NěmecFrantišekTěšínský17.8.194919599418., 52., vedoucí starší referent specialista, rezidentFMZV, 1 .tajemníkkonzulární26.9.1987
Buenos Airesnpor.RippelJosefKotas16.7.195319690552., starší referentFMZV, 3. tajemníktisková a kulturní7.11.1987
Buenos Airespor.HejdaFrantišek21.1.195616552650., šifrérFMZV, šifrér-atašé22.7.1989
Bukurešťnprap.HylmarFrantišekIvančík2.9.194819564150., radistaFMZV, radistaspeciální spojení28.8.198531.7.1987
Bukurešťnpor.KlimešMiroslavŠtrobl24.8.194719657950., šifrérFMZV, šifrér-atašéspojení5.7.1986
Bukurešťnpor.ChvojkaMiloslavSládek30.10.195319693737., starší referentFMZV, 3. tajemník28.12.19861.12.1988
Bukurešťkpt.KovářPavelHlinomaz18.6.195019584150., radistaFMZV, radistaspojení1.7.1987
Caracaskpt.TrgalaJánVallo24.6.195019647152., rezidentFMZV, 1. tajemník tisková10.10.198517.8.1989
Caracasnpor.BlažekJozefGabriš12.5.194219560318., vedoucí starší referent specialistaFMZV, 2. tajemníkkonzulární29.7.19861.11.1989
Caracasnpor.BiriczCsabaFarný21.6.195419690052., starší referent specialista, rezidentFMZO, ekonom-rozborář5.9.1987
Caracasnpor.KulmanJaroslav11.5.194919634850., šifrérFMZV, šifrér-atašéspojení1.9.1988
Caracaskpt.GalajdaPavelBrandl9.11.195419670952., starší referent specialistaFMZV, 3. tajemníktisková10.8.1989
Caracasmjr.VotýpkaJiříBruner6.2.194519568518., starší referent specialistaFMZV, 1. tajemníkkonzulární18.10.1989
Damašekpor.KučeraOtakarZeyer6.4.195319694047., starší referentTechnoexport, vedoucí kanceláře6.1.1985
Damašekpor.JamrichSlavomír18.6.195416509350., radistaFMZV, radista1.9.19852.7.1989
Damašekmjr.HavelStanislavBrož19.4.194319538747., rezidentFMZV, rada 2. třídy 28.12.198515.12.1989
Damašeknpor.HoidarMilanVlček16.11.195219657047., starší referent specialistaFMZV, 3. tajemníktiskový přidelenec25.9.198610.7.1989
Damašekkpt.SkácelZdeněkRatiborský2.3.195419615347., starší referent specialista2. tajemník20.9.1987
Damašeknpor.ŽidoňMiroslav25.3.195616542750., šifrérFMZV, šifrérspojení18.7.1988
Damašekpor.PospíšilZdeněkBrůžek23.2.193519571950., radistaFMZV, radista26.6.1989
Damašeknpor.BlahovecMiloslavMartin27.9.195319692947., starší referent specialistaFMZV, 2. tajemníkkonzulární, tisková27.6.1989
Dar es Salaamnpor.StaufčíkLadislav2.10.195216542350., šifrérFMZV, šifrér-atašé28.6.1988
Dillímjr.DudaDušanKotásek14.8.194919588969., starší referent specialistaFMZO, ekonom-rozborář9.11.19858.12.1988
Dillíkpt.PrievozníkJosefBorovica2.5.194819604547., rezident, starší referent specialistaFMZV, 1. tajemníkvnitřní a zahraniční politika7.12.198631.5.1988
Dillíkpt.HrdličkaMiloslav20.10.195419670150., šifrérFMZV, šifrérspojení16.7.1987
Dillíkpt.BenešJiří16.1.195116531330., radistaFMZV, radista24.7.1987
Dillípplk.LudvíkVlastimilPantůček16.3.194319538947., zástupce rezidentaFMZV, 1. tajemníkekonomická, politická19.8.1987
Dillíkpt.MojžitaMiroslavBrezovský23.4.195119619447., rezidentFMZV, rada II. třídyzahraniční politika12.10.1987
Dillíkpt.OkleštěkVáclavPlotnik10.1.195219631969., starší referent specialistaFMZV, 3. tajemníkvětecko-technická spolupráce26.9.1988
Dillíkpt.ChabrZdeněkLendl7.6.195319677469., starší referent specialistaFMZO, delegát pro novou technikuobchodní16.10.1988
Dillímjr.BenešJiříKalva29.4.195116511226., starší referent specialistaFMZV, 3. tajemníkkonzulární oddělení6.12.1988
Djakartanpor.LiškaJiří23.9.195216512450., šifrérFMZV, šifréršifrér22.7.198522.7.1989
Djakartanprap.VýstupJosefBrouček24.9.193519568150., radistaFMZV, radistaspojení16.10.198617.11.1987
Djakartakpt.MalásekJanBezruč29.1.194919648147., rezidentFMZO, rozborářzástupce vedoucího obchodního oddělení8.9.198731.7.1989
Djakartanpor.RajčokPeter21.8.195116542850., radistaFMZV, radista22.2.1988
Djakartapplk.ŠpinkaVladimírLefler6.12.194019603347., vedoucí starší referent specialistaFMZV, rada 2. třídypolitické otázky24.7.1988
Fenjanpor.JakšVlastimil17.4.195516520850., šifrérFMZV, šifrér-atašé17.6.198524.9.1988
Fenjannprap.JuránAntonínBernášek3.4.193919537750., radistaFMZV, radistaspojení20.10.1986
Fenjannpor.HromádkoJaroslav1.7.195716538050., šifrérFMZV, šifrérspojení29.6.1988
Haagmjr.StaněkJiříSádlo18.11.192916479550., šifrérFMZV, šifrér-atašéspojení4.9.198517.10.1987
Haagkpt.SerbousekMilanDachovský26.3.194519650750., šifrérFMZV, šifrérspojení14.10.1987
Haagnpor.VelekMilanKlicpera18.3.195619694426., starší referentFMZO, ekonom19.10.1987
Haagkpt.FelcmanJaromírČajkovský10.11.195019624242., 37., rezidentFMZV, 1. tajemníkzahraniční politika14.6.1988
Haagnpor.SlámaBlahoslav12.11.195419628037., starší referent specialistaFMZV, 3. tajemníkpolitický úsek21.10.1988
Hanojnpor.GottliebVáclav29.9.195216512950., šifrérFMZV, šifrérspojení17.7.19855.9.1988
Hanojpor.KrtičkaPetr19.12.195616542650., šifrérFMZV, šifrérspojení29.6.1988
Hararemjr.KratochvílVáclavMusil6.9.194019622650., šifrérFMZV, šifrér-atašéspojení29.5.1987
Havananprap.PavelMilanKornel13.6.194919564650., radistaFMZV, radistaspojení21.8.198517.8.1988
Havanapor.KmeťPeterSlaný20.1.195719693852., starší referentFMZV, 3. tajemník1.10.19858.7.1987
Havanappor.ČulákAnton6.2.194919668350., šifrérFMZV, šifrér-atašéspojení8.7.1986
Havananpor.ŘádekMilanMachek13.3.195519683642., 37., starší referentFMZV, 3. tajemníkkultura27.12.198715.2.1989
Havananpor.DankoZdeněk10.3.195516500250., radistaFMZV, radistaspojení10.8.1988
Havananpor.BiganičMichalGabin27.4.195816517752., starší referentFMZV, 3. tajemníkpolitické zpravodajství31.1.1989
Helsinkikpt.ŠtukRobertZpěvák18.1.194619609950., šifrérFMZV, šifrér7.10.1986
Islamabádpor.BrabecKamil9.9.195216531850., šifrérFMZV, šifrérspojení29.10.19864.9.1989
Islamabádnpor.HříbaJaroslav28.5.195016510550., šifrérFMZV, šifrér-atašé2.7.1989
Istanbulkpt.PavlíčekJanVajner27.6.195116520137., starší referent specialistaFMZV, vicekonzulkonzulární8.11.1988
Kábulnpor.FigušPetr14.12.195416522250., šifrérFMZV, šifrér-atašé30.6.198610.2.1989
Kábulppor.PileckýVáclav12.9.194219686150., radistaFMZV, radistaspojení6.10.1986
Kábulnpor.FrankVáclavEremiáš11.1.195819693642., 37., starší referentČTK, redaktor17.2.19872.2.1989
Kábulnpor.ŠvecBlahoslav17.9.195316531450., radistaFMZV, radistaspojení24.8.19875.9.1989
Kábulmjr.KadlecKarelVosátko25.7.194319640450., radistaFMZV, radistaspojení2.6.19896.8.1989
Kábulkpt.BrzobohatýLubomírBoháček21.3.193819530750., radista-šifrérFMZV, radistaspojení29.8.1989
Káhirakpt.PéryAlexanderKevický20.7.195019610950., šifrérFMZV, šifrérspojení25.6.198522.9.1988
Káhirapor.FedinaIvanHavrda4.11.194819650350., radista FMZV, radistaspojení1.7.19852.11.1989
Káhirapor.TerekJiříPolanský7.10.195519694247., starší referentFMZV, 3. tajemníkkultura a školství13.10.198513.7.1989
Káhiranpor.FejfarJaroslavFilipec11.11.195419658647., starší referentFMZV, 3. tajemníkkonzulární3.6.1986
Káhiramjr.KurucJánMináč20.6.194619586247., zástupce rezidenta/rezidentFMZV, rada 2. třídypolitické zpravodajství21.3.198721.3.1989
Káhirakpt.LžičařOldřichMrkos22.6.195119620350., šifrérFMZV, šifrérspojení27.7.1988
Káhiranpor.JirákJiříSmetík22.6.195419684147., starší referentPZO, ekonom-rozborář4.8.1988
Káhiranpor.VacekPetrBér17.3.195519693326., starší referent specialistaFMZV, 3. tajemníkkulturní28.9.1988
Káhirakpt.LábusLubomírVaculík20.6.195619644647., starší referetnFMZV, 3. tajemníktisková28.6.1989
Káhiranpor.ŠvecBlahoslav17.9.195316531450., radistaFMZV, radistaspojení6.9.1989
Káhiramjr.KalejaFrantišekAntalík16.12.194419584847.,rezidentFMZV, 1. tajemníkpolitické zpravodajství8.11.1989
Kodaňkpt.HynekPavelSrnka13.11.194719653550., šifrérFMZV, šifrérspojení9.7.198724.3.1989
Kodaňpor.BalunStanislav18.5.194619645250., šifrérFMZV, šifrér-atašéspojení15.4.1989
Lagospor.PopovJaroslav18.7.195316521250., šifrérFMZV, šifrér-atašé26.6.198521.8.1988
Lagoskpt.LeligdonJán18.9.195216542150., šifrérFMZV, šifrér-atašé29.6.1988
Lagospor.AnkaJozef10.5.195016555150., radistaFMZV, radista1.7.1989
Limakpt.BaranayVladimírDubovský2.9.194519594852., starší referent specialista, pověřen řízenímFMZO, zástupce vedoucího obchodního oddělení20.1.19859.8.1988
Limanpor.KlofáčJanVlnas3.1.195119684252., starší referentFMZO, ekonom-rozborářobchodní politika29.9.198723.12.1988
Limanpor.ValkovičMiroslav14.12.195416542950., šifrérFMZV, šifrérspojení5.7.1988
Lisabonnpor.KadlecMiroslavDostálek19.11.195119594042., 37., starší referent specialistaFMZV, 2. tajemníkzahraniční politika1.7.1985
Lisabonnpor.KholMiloslav26.7.195319689050., šifrérFMZV, šifrér-atašéspojení25.7.1987
Lisabonmjr.HůlaVlastimilHertner25.11.194616514369., starší referent specialistaFMZO, samostatní ekonom-rozborářekonomické zpravodajství a vědecko-technická spolupráce17.10.1988
Lisabonkpt.TobiášOldřichTrojan11.5.194819637837., rezidentFMZV, 1. tajemníkzahraniční politika16.12.1988
Londýnnpor.HnízdilVlastimilBlažej12.5.195319652642., starší referentFMZV, 3. tajemníkzahraniční politika14.5.198515.9.1988
Londýnnpor.SarkocyJánDymič4.11.195316512626., starší referent specialistaFMZV, 3. tajemníkmírové hnutí29.5.19868.6.1989
Londýnnpor.HumlBohumil4.10.195419680750., šifrérFMZV, šifrér-úředník3.7.198622.8.1989
Londýnkpt.PavlíčekJanZach22.1.195019691831., 26., starší referent specialistaFMZV, 3. tajemníkkulturní31.8.19868.6.1989
Londýnnpor.KašparovskýRudolfRoman13.6.195319688669., starší referentFMZO, delegát nové techniky7.9.198613.6.1989
Londýnkpt.PísaříkPetrHušek10.11.195119597250., radistaFMZV, radistaspojení1.10.198623.8.1989
Londýnkpt.LenzOldřichAxler19.9.195219694826., starší referent specialistaFMZV, 3. tajemník kultura19.5.1987
Londýnkpt.MusiálJiříPolanka19.10.194319639242., 37., rezidentFMZV, 1. tajemník9.12.1987
Londýnkpt.PašiakMartinBeník25.8.195216521642., 37., starší referentFMZV, 3. tajemník15.12.1987
Londýnkpt.HirešLadislavKlech24.2.195416502531., 26., starší referent specialistaFMZV, samostatní referentvízová15.6.1988
Londýnnpor.MotykaJosefFencl13.9.195716510837., starší referentFMZV, 3. tajemníkvnitřní politika1.9.1988
Londýnkpt.SoučekPetrDoubek2.6.195316511469., starší referent specialistaFMZV, 3. tajemník vědecko-technická1.12.1988
Londýnkpt.KabelkaFrantišekDobeš22.3.195516502737., starší referent specialistaČedok, referentvedoucí oddělení6.12.1988
Londýnkpt.MochnáčEmilMacko11.6.193919613626., samostatní technický pracovníkFMZV, 3. tajemník29.12.1988
Londýnppor.NovákKarel29.1.195019574450., šifrérFMZV, šifrér-atašé4.7.1989
Londýnkpt.KočíJosefKročil5.8.195516530537., starší referent specialistaFMZO, ekonom-rozborářobchodní oddělení8.8.1989
Londýnprap.NémethZoltánAdamík26.6.194919567950., radistaFMZV, radistaspojení18.8.1989
Londýnkpt.BurdaPavelRacko19.5.195619686526., starší referent specialistaFMZV, 3. tajemníkspeciální služby16.11.1989
Luandakpt.LukešJanDurdil7.7.194819690950., šifrérFMZV, šifrérspojení8.8.1987
Luandamjr.BordáčJúlius30.3.194916543250., radistaFMZV, radista21.7.1988
Lusakamjr.DrbalVlastimilVyškovský26.6.194519621550., šifrérFMZV, šifrérspojení17.7.198524.8.1987
Lusakapor.BoldižárLadislav21.3.195416531950., šifrérFMZV, šifrér-atašé2.6.1987
Madridmjr.DrbalVlastimilVyškovský26.6.194519621550., šifrérFMZV, šifrérspojení25.8.19875.7.1989
Madridpplk.VladykaMiroslavVyhnanovský21.4.193216492742., 37., rezidentFMZV, rada 2. třídy26.10.1987
Madridnpor.ŘádekMilanMachek13.3.195519683637., starší referent specialistaFMZV, 2. tajemníkkultura30.5.1989
Madridkpt.PoulaMilanNetolička19.4.194519633750., šifrérFMZV, šifrér-atašé4.7.1989
Managuanstržm.ŠtěpánekZdeněk25.1.195716510050., šifrérFMZV, šifrér-atašéspojení9.6.19853.8.1988
Managuanpor.OndruškaStanislav9.3.194916545450., šifrérFMZV, šifrérspojení20.7.1988
Maputopor.MaťhaJosef3.9.194416518450., šifrérFMZV, šifrér-atašé9.7.19859.8.1989
Maputokpt.KašparovskýVladimír17.7.195019687950., šifrérFMZV, šifrér-atašé24.4.1989
Mexikonpor.VašákJiříHošek16.4.194219639550., šifrérFMZV, šifrérspojení23.7.198531.8.1988
Mexikonpor.KlofáčJanVlnas3.1.195119684252., starší referentFMZO, ekonom-rozborář4.10.198630.6.1987
Mexikomjr.DusilMiloslavHurt20.6.194716510652., starší referent specialistaFMZV, 2. tajemníkkulturní atašé20.8.1987
Mexikokpt.ErényiJosefHrubiš9.3.194419614252., rezidentFMZV, 1. tajemníktiskový tajemník25.11.198731.10.1989
Mexikonpor.AdamecPetrLinda29.6.195916507552., starší referentFMZO, ekonom-rozborářobchodní oddělení29.12.1987
Mexikokpt.PolívkaVáclav12.10.195019681750., šifrérFMZV, šifrér3.7.1988
Mexikokpt.UrbanMiroslavŠramota12.6.195119691669., starší referent specialistaFMZO, obchodní delegátobchodní a VT spolupráce7.8.1989
Montrealkpt.DamianJosefBedáň13.6.195019616169., 52., starší referent specialista, pověřen řízenímFMZV, konzulpasová6.12.19851.9.1988
Montrealkpt.UlíkBohumír17.11.195219645931., 26., starší referentFMZV, vicekonzulkrajanská10.7.1987
Montrealnpor.BezákViliamPolák27.6.195319675669., starší referent specialistaFMZO, ekonom-rozborářvědecko-technická problematika22.8.1987
Montrealkpt.HipskýVladimír29.7.195519634550., šifrérFMZV, šifrér30.7.1988
Montrealmjr.LehoťanMilanKrupinský24.10.194819578818., starší referent specialistaFMZV, konzulkonzulární18.8.1988
Montrealkpt.HrbáčekJaroslav12.4.195019620652., rezidentFMZV, konzulkonzulární21.11.1988
Moskvakpt.JurčaPavelHodač23.8.194419586550., šifrérFMZV, šifrér-atašéspojení14.7.1986
Moskvamjr.KadlecKarelVosátko25.7.194319640450., radistaFMZV, radistaspojení28.7.19866.8.1987
Moskvapor.ČerničkaIvanPrchlík11.3.192819541450., radistaFMZV, radistaspojení1.8.19861.6.1989
Moskvamjr.VašátkoVlastimilValdauf13.12.193016490650., šifrérFMZV, šifrér1.9.198619.8.1989
Moskvapplk.DurchánekStanislavBorek25.5.193119563150., radistaFMZV, radistaspojení28.8.198718.8.1989
Moskvakpt.PechaPavelŠára14.7.195119642350., radistaFMZV, radistaspojení16.6.1989
Moskvanpor.RakJiříBernard27.3.195019567750., radistaFMZV, radistaspojení20.8.1989
Moskvanpor.ŠkrdlaMiroslav11.10.195419687250., šifrérFMZV, šifrér-atašé12.9.1989
Nairobinpor.SekelŠtefan12.1.195616521350., šifrérFMZV, šifrér-atašéspojení16.10.198514.9.1988
Nairobinpor.VeselovskýLubomírMatoušek5.8.195319610150., radistaFMZV, radistaspojení16.11.198518.8.1988
Nairobipor.ŠachZdeněk5.12.195616545650., šifrérFMZV, šifrérspojení1.8.1988
New Yorknpor.BřezinaBohuslav25.7.195119689150., šifrérFMZV, šifrér-atašéspojení17.9.19858.8.1987
New Yorknpor.KubizňákLadislavDrábik2.11.194919676526., starší referent specialista, zástupce rezidentaFMZV, 2. tajemník 5. výbor OSN20.9.1985
New Yorknpor.ŠkváraJiříPetrák3.9.195319671152., starší referent specialistaFMZO, ekonomdelegát FMZO31.10.198517.11.1989
New Yorkkpt.ZahálkaMiroslavLomský30.6.194416523252., samostatný technický pracovníkFMZV, řidič Stále mise OSN2.6.1986
New Yorknpor.ŠtěpánekJaroslavPánek22.2.195619684626., starší referentČSA, delegát ČSAspeciální služby24.6.1986
New Yorkkpt.NevrlaJosefKobák5.7.194319653750., šifrérFMZV, šifrér-atašé27.6.198626.9.1989
New Yorknpor.NovotnýPavelZavřel17.8.195719683352., starší referentFMZV, 3. tajemníkStálá mise OSN26.12.1986
New Yorkkpt.PlzákPavelPaur29.6.195319652150., šifrérFMZV, šifrér-atašéspojení4.8.1987
New Yorknpor.VocetkaPetrSekera21.12.195519683969., starší referent specialistaFMZV 3. tajemník, Stálé mise při OSNodzbrojení a vědecko-technická25.8.1987
New Yorkppor.KmeťPeter20.1.195719693852., starší referent specialistaFMZV, 3. tajemník19.10.1987
New Yorkkpt.HálaPetrHlinka7.2.195319648752., rezidentFMZV, rada 2. třídypolitický výbor OSN28.12.1987
New Yorkkpt.PavelkaVladislav7.11.195316555350., šifrérFMZV, šifrérspojení6.6.1989
New Yorknpor.NavrátilOldřichJanata5.1.196016518552., starší referent specialistaFMZO, ekonom-delegátdelegát obchodního oddělení16.10.1989
New Yorkkpt.HerdaJaroslavBlahoš23.1.195516524552., starší referent specialistaFMZV, řidičřidič a samostatní referent11.12.1989
New Yorkkpt.VimrAntonínHubáček6.7.194419630069., starší referent specialistaFMZO, samostatní ekonom rozborář12.8.1986
Nikósienpor.ŠvejdaVladimírVízek30.6.195119673842., 37., rezidentFMZV, 2. tajemníkpolitický úsek28.4.19853.2.1989
Nikósienpor.StaněkLuborNedoma18.4.195619683742., 37., starší referentFMZV, atašékultura, sport5.10.19858.10.1989
Nikósieprap.LasovskýJiří24.12.194919568950., šifrérFMZV, šifrérspojení28.8.198623.7.1989
Nikósiepplk.VíchMiroslavVápeník3.5.193616492337., rezidentFMZV, velvyslanecký radapolitické zpravodajství19.1.1989
Nikósiekpt.KučmášPavol4.4.195216552750., šifrérFMZV, šifrér-atašéspojení15.7.1989
Nikósiemjr.OndrášMiroslavKarhánek5.6.194619655737., starší referent specialistaFMZV, 2. tajemníkpolitické zpravodajství15.9.1989
Oslopor.HomolaAlbín22.9.195019632950., šifrérFMZV, šifrér22.8.198630.6.1989
Oslokpt.PidrmanMiroslav14.8.195316509150., šifrérFMZV, šifrér-atašéspojení25.6.1989
Ottawamjr.KoňaříkLadislav30.3.194719668550., šifrérFMZV, šifrér-atašéspojení25.7.1987
Pařížnpor.ČernýLudvíkFukač19.6.195419643942., starší referentFMZV, 3. tajemníkvnitropolitická3.7.19852.3.1988
Pařížkpt.KopeckýPetrStraka31.10.194619596550., šifrérFMZV, šifrérspojení5.7.198531.8.1986
Pařížnpor.KolískoPetrKolář27.6.195519670626., starší referentFMZV, atašé Stále mise při UNESCOškolství a kultura30.6.1986
Pařížkpt.ŠneidrPavelJung28.5.194619568250., radistaFMZV, radistaspojení11.8.19868.8.1989
Pařížkpt.KobédaMiroslavDurdík11.4.194819588842., 37., rezidentFMZV, 1. tajemníkkonzulární a vízová29.12.1986
Pařížmjr.SvobodaJiříSomr12.8.194619561931., 26., vedoucí starší referent specialistaFMZV, 2. tajemník Stále miseUNESCO2.3.1987
Pařížnpor.MakovičkaMiloslavLukeš23.11.195319659069., starší referentFMZO, ekonom rozborářdelegát nové techniky7.5.1987
Pařížnpor.HonStanislav28.2.195219668450., šifrérFMZV, šifrér-atašé8.9.1987
Pařížkpt.VojtíšekČestmírFrancl8.1.195019611426., samostatní technikFMZV, referent OSPRK15.10.1987
Pařížkpt.KuchálikPavelKyselka30.9.195316529531., 26., starší referent specialistaFMZV, 3. tajemníkkonzulární15.7.1988
Pařížkpt.SaboJurajPajor28.12.195319648242.,37., starší referent specialistaFMZO, samostatní ekonom-rozborář2.9.1988
Pařížnpor.DrmajMiroslavFúdor12.8.195916504037., starší referentFMZV, 3. tajemníkpolitický úsek27.9.1988
Pařížkpt.NováčekFrantišekLamr7.12.195519691737., starší referentFMZV, 3. tajemníkpolitický úsek29.9.1988
Pařížmjr.JunekČeněkHložek17.1.194919618550., radistaFMZV, radistaspojení1.8.1989
Pekingpor.VovesMiroslavValeš31.10.194919642950., šifrérFMZV, šifrér-attachéspojení1.1.19853.8.1988
Pekingnpor.ŘádekZdeněkMakrlík27.4.194819635950., šifrérFMZV, šifrér4.6.198514.8.1989
Pekingnpor.TondlJiříPašek19.1.195019659547., starší referentFMZV, 2. tajemníkzahraniční polititika5.6.1985
Pekingpplk.ChlapíkJiříChladil31.8.193119523147., zástupce rezidentaFMZO, vedoucí obchodního oddělení4.10.1985
Pekingppor.DlaskJindřichPastor28.10.194919562950., radistaFMZV, radistaspojení7.7.1986
Pekingmjr.ValíčekJosefVybíral27.7.194719583069., vedouci starší referent specialistaFMZV, 1. tajemníkvědecko-technická3.11.1986
Pekingkpt.BečkaJan8.3.195316500350., šifrérFMZV, šifrér-atašéspojení22.7.1988
Pekingkpt.HorákZdeněkOndra8.6.195119636947., starší referent specialistaFMZO, samostatní ekonom-rozborářobchodní oddělení22.7.1988
Pekingnpor.OšmeraJaroslavBlanský29.11.195319628250., radistaFMZV, radistaspojení29.7.1988
Pekingkpt.LelekMiroslavZahajský27.12.194319632447., starší referentFMZV, 2. tajemník2.1.1989
Pekingplk.ViedenskýŠtefan22.6.193116492247., rezidentFMZV, rada 1. třídy6.1.1989
Pekingkpt.MichálekMilan3.6.195419687150., šifrérFMZV, šifrér-atašéspojení19.8.1989
Phnompenhkpt.FořtPavel27.5.194016525450., šifrér-radistaFMZV, šifrér-radistaspojení3.7.198623.11.1989
Phnompenhnpor.SmetanaMiloš20.2.195416552050., radista-šifrérFMZV, radista-šifrérspojení22.9.1989
Rabatppor.LíškaMiroslav12.1.195816521450., šifrérFMZV, šifrér12.8.198627.9.1989
Rabatnpor.SamčíkMiroslav31.5.195016545550., šifrérFMZV, šifrér-atašé6.6.1989
Rangúnpor.JonášMiroslav25.1.195016512150., šifrérFMZV, šifrér-atašé18.8.198516.9.1988
Rangúnmjr.SchmiedtLeoDohnal27.4.194119622150., šifrérFMZV, šifrér-atašéspojení23.10.198829.5.1989
Římnpor.ZvoníčekKarelVoráček5.2.195119638769., starší referent specialistaFMZO, samostatní ekonomdelegát, nová technika21.9.198423.5.1989
Římmjr.ČemusMiroslavHojer3.12.194719577342., 37., rezidentFMZV, rada 2. třídykultura30.4.198516.11.1989
Římnpor.FraněkVladimírŠum29.1.194619673331., 26., starší referent specialistaFMZV, 3. tajemníkVatikán-ČSSR1.6.198527.11.1989
Římnpor.KlofáčVladimírOlmer13.12.195219682842., 37., starší referent, zástupce rezidentaFMZV, 3. tajemník11.8.1986
Římmjr.PetrželaMiloslav21.9.193219529850., radistaFMZV, radista28.7.198725.8.1989
Římmjr.PomikálekVáclavVavroš13.5.194719596342., 37., zástupce rezidentaFMZV, 1. tajemníkzahraniční politika29.11.198713.3.1989
Římnpor.VogeltanzJiříVlach7.8.195519633931., 26., starší referent specialistaFMZV, vedoucí konzulárního odděleníkonzulární1.2.1988
Římkpt.BalounStanislavVožeha7.12.195219640350., šifrérFMZV, šifrér-atašéspojení29.8.198810.11.1989
Římnpor.MikulášKarolŠurka23.7.195319683169., starší referent specialistaFMZO, delegát nové techniky17.10.19882.6.1989
Římkpt.MikulaViliamPrusák1.7.195319676769., starší referentFMZO, delegát nové technikylicenční a vědecko-technická politika17.4.1989
Římmjr.MasarykMiroslavBednařík26.8.193719566550., radistaFMZV, radistaspojení22.8.1989
Římnpor.HálečekIvoKoukal30.11.196016504126., starší referentFMZV, 3. tajemníkcirkevní otázky7.11.1989
Sofiekpt.FicaAlexander15.12.194719633250., šifrérFMZV, šifrér-atašé1.8.1987
Stockholmnpor.NovákMiroslav12.9.195416523050., šifrérFMZV, šifrér-atašé3.7.19868.9.1989
Stockholmnprap.TovaryšMilanPavlis14.10.194119566350., radistaFMZV, radistaspojení7.7.19875.12.1988
Stockholmnpor.JanešKarelSlováček8.11.195116510931., 26., starší referent specialistaFMZV, 3. tajemník28.12.1987
Stockholmpor.ŠedivýFrantišekBojar30.7.193319571850., radistaFMZV, radista28.11.198821.7.1989
Stockholmkpt.TurekJanFalada21.3.195119600750., radistaFMZV, radista17.7.1989
Stockholmkpt.KučírekZdeněk31.3.195219696450., šifrérFMZV, šifrér-atašéspojení21.7.1989
Stockholmmjr.JanečekKarelKorda3.8.195119646218., starší referent specialistaFMZV, 2. tajemníkvědecko-technický rozvoj14.11.1989
Sydneynpor.BorovičkaOldřichLovčický13.4.194819651918., starší referent specialistaFMZV, konzulkonzulární oddělení14.7.19872.5.1989
Sydneyppor.KrejčíTomáš12.12.193719583350., šifrérFMZV, šifrérspojení30.7.1988
Teheránpor.VopěnkaVáclavKaisr29.8.195019658050., radistaFMZV, radistaspojení21.7.198519.9.1986
Teheránnpor.ŠoukalLeo6.4.194816532750., šifrérFMZV, šifrérspojení7.9.198625.9.1989
Teheránkpt.KriváňMikuláš30.11.194619685150., radistaFMZV, radistaspojení12.9.198616.9.1989
Teheránkpt.ŠimekVlastislavŠmejkal20.1.195319649547., pověřen řízenímFMZO, samostatní ekonom-rozborář1.3.198714.12.1989
Teheránkpt.DoležálekBohumilKalousek4.11.195219625247., rezidentFMZV, 1. tajemník4.12.19877.9.1989
Teheránnpor.FialaMiroslav23.6.194816503050., šifrérFMZV, šifrér-atašéspojení21.7.1989
Teheránprap.PeňázJaroslav7.6.195816545950., radistaFMZV, radistaspojení8.9.1989
Teheránkpt.DoušaJaroslavSudák18.10.194919637547., starší referentFMZO, samostatní ekonomobchodně-ekonomická3.11.1989
Tirananpor.HašekJaroslav14.7.194916509050., šifrérFMZV, šifrér-atašéspojení23.8.198513.10.1988
Tiranamjr.PetrželaMiloslavPapírník21.9.193219529850., radistaFMZV, radista1.9.198627.7.1987
Tiranapor.GergelaAloisMánes19.8.195619668950., radistaFMZV, radistaspojení25.5.1987
Tiranapplk.StrhanVladimírStacho3.1.193219534537., rezidentFMZV, 1. tajemník28.9.1987
Tirananpor.KauerMiroslav13.5.195319601450., šifrérFMZV, šifrér-atašé29.8.1988
Tokiopplk.PettíkJaroslavPilný5.1.194119526247., rezidentFMZV, radapolitický úsek3.7.19853.10.1989
Tokionpor.BalaníkVladimírHalecký14.8.195519658447., starší referent, starší referent specialistaFMZV, 3. tajemník16.10.1985
Tokionpor.KučeraAdolfKotík10.2.193819510050., radistaFMZV, radistaspojení11.2.1986
Tokiopor.DivokýZdeněk5.12.195516524150., šifrérFMZV, šifrér-atašé14.7.19866.9.1989
Tokiokpt.MaršálekJanSoldát30.6.194919617869., starší referent specialistaFMZV, 3. tajemníkvědecko-technická spolupráce18.10.19865.9.1988
Tokionpor.ValentFerdinandDolňák5.11.195519693447., starší referentFMZV, 3. tajemníkpolitické zpravodajství27.4.1987
Tokiomjr.VoseckýVladimír3.7.194819599269., starší referent specialistaFMZO, samostatní ekonom1.12.1987
Tokiopplk.LéblJosefLedvina29.4.194019509469., vedoucí starší referent specialistaFMZV, 1. tajemníkvědecko-technická spolupráce31.12.1988
Tokiokpt.VencJosef2.11.194616513450., šifrérFMZV, šifrér-attaché10.7.1989
Tokiokpt.StárekVladimírHavlín7.6.195119654669., starší referent specialistaFMZV, 3. tajemníkvědecko-technická spolupráce18.9.1989
Tokionpor.PálkaEduardZelina8.12.195716507347., starší referent specialistaFMZO, ekonom-rozborářFMZO13.11.1989
Tripoliskpt.EliášViliamGajer28.11.194819566250., radistaFMZV, radistaspojení21.5.198624.8.1988
Tripoliskpt.GogaŠtefan3.1.195119679650., šifrérFMZV, šifrér-atašéspojení2.7.19871.3.1989
Tripoliskpt.GatialJosef30.5.195119677550., radistaFMZV, radistaspojení18.8.1988
Tripolisnpor.LapčíkJosefŠubrt1.6.195619696050., šifrérFMZV, šifrér-atašéspojení16.2.1989
Tunispor.FiřtJiří7.8.195616535350., šifrérFMZV, šifrérspojení2.7.1987
Ulánbátarkpt.MikšátkoJosef9.1.194816504850., radistaFMZV, radista-šifrérspojení14.8.198530.8.1988
Ulánbátarprap.IškovičFrantišek13.9.194819692850., radistaFMZV, radista-šifrér19.8.1988
Varšavakpt.KakačJosefPluskal7.3.194819619550., šifrérFMZV, šifrér-atašéspojení25.6.198523.5.1988
Varšavamjr.ŘehořVlastimilPolesný11.5.193619559350., radistaFMZV, radista21.7.19851.12.1989
Varšavanpor.VacekJiří7.8.194919669950., šifrérFMZV, šifrérspojení16.5.1988
Vídeňnpor.DobiášPavolOpat5.10.195019635737., starší referent specialistaFMZV, 3. tajemníktisková1.2.198515.8.1989
Vídeňnpor.HaššoJánBartošík4.4.195119611926., starší referent specialistaFMZV, 3. tajemníkvedoucí vizového oddělení28.3.198530.8.1989
Vídeňkpt.MončekMilanDoner21.8.194819617969., starší referent specialistaFMZV, 3. tajemníkvědecko-technický přidelenec15.4.19856.12.1987
Vídeňmjr.KvintusFrantišekKužel12.11.193016449550., šifrérFMZV, šifrérspojení30.7.198531.5.1989
Vídeňnpor.CísařVladimírBaláž12.11.195219649269., starší referent specialistaFMZV, 3. tajemníkstálá mise1.9.198522.12.1989
Vídeňnprap.HumpolíkJaromírHlaváček9.7.193319517650., radistaFMZV, radista1.9.19858.8.1988
Vídeňkpt.HorňákLadislavPapp12.4.194919686237., starší referent specialistaFMZV, 3. tajemníkpolitická16.9.19851.12.1988
Vídeňmjr.HálekVáclavHoudek15.1.194419546318, vedoucí starší referent specialistaFMZV, 1. tajemníkkonzulární2.1.198616.12.1987
Vídeňnpor.ToušekMiroslavTroch24.3.195416522537., samostatní technický pracovníkFMZO, řidič obchodního oddělení18.4.1986
Vídeňkpt.JirošMilanNikodým22.10.195619676331., 26., starší referent specialistaFMZV, 3. tajemníkkrajané27.12.1986
Vídeňnpor.ForroLubomírHanák22.6.195416521926., starší referent specialistaFMZV, samostatní referentvízová15.9.1987
Vídeňkpt.MedekKarel18.5.194419608050., šifrérFMZV, šifrérspojení15.9.1987
Vídeňnprap.MedkováEvaNová15.9.194419522337., sekretářka15.9.1987
Vídeňmjr.VácaOldřichDrtina26.1.193919560637., rezidentFMZV, rada 1. třídy1.10.1987
Vídeňmjr.BittnerPavelHochman5.7.194419529369., vedoucí starší referent specialistaKOVO, ekonom23.11.1987
Vídeňnpor.MiškaninStanislavSedloň26.12.195319673937., starší referentFMZO, ekonom-rozborářobchodní oddělení1.12.1987
Vídeňkpt.JarošLadislavKnap4.4.195319654218., starší referent specialistaFMZV, 2. tajemníkkonzulární10.12.1987
Vídeňnpor.DřímalAljošaMaloš22.12.195419691031., 26., starší referentFMZV, odborní referentkonzulární, vízová15.2.1988
Vídeňmjr.MarxJanKoželuh15.3.194419599831., 26., vedoucí starší referent specialistaFMZV, 2. tajemníkkonzulární5.4.1988
Vídeňnpor.ČalaPeterTomsa25.9.195319610050., radistaFMZV, radistaspojení1.8.1988
Vídeňmjr.ProcházkaJaroslavSchránil8.4.194419594469., starší referent specialistaFMZV, 2. tajemníkvětecko-technická15.8.1988
Vídeňnpor.KarasKarelVranovský10.11.195119690337., starší referentFMZV, 3. tajemníkpolitický úsek21.11.1988
Vídeňmjr.SchmiedtLeoDohnal27.4.194119622150., šifrérFMZV, šifrér-atašéspojení30.5.1989
Vídeňkpt.BuťaVladimírMiroš23.5.194819624137., starší referent specialistaFMZV, 2. tajemníkpolitické oddělení2.8.1989
Vídeňmjr.SoukupKarelŠrámek19.4.195219695526., starší referent specialistaFMZV, 3. tajemníkkonzulární15.8.1989
Vídeňnpor.MartoňákJozefRychtárik18.1.195116509669., starší referent specialistaFMZV, 2. tajemníkMAAE1.12.1989
Vientianepprap.BlažekPetr16.7.195516531650., šifrérFMZV, šifrérspojení9.6.1987
Washingtonkpt.ŽluvaVáclavDlouhý30.10.194719667552., starší referentFMZV, 2. tajemníkkultura1.1.198531.1.1987
Washingtonnpor.ŠirokýJurajBelan29.12.195319659252., starší referent specialistaFMZV, 2. tajemníkkultura22.7.1985
Washingtonnpor.ZubecBřetislav7.10.195219674250., šifrérFMZV, šifrérspojení8.7.198610.9.1989
Washingtonnpor.ModrochJaroslavKladenský28.5.195319618250., radistaFMZV, radistaspojení13.8.198613.8.1988
Washingtonkpt.ZavázalPavelMarek25.4.195019647869., starší referentFMZV, 3. tajemníkveda a technika10.9.1986
Washingtonnpor.JechVítHampl3.12.195419682952., starší referentFMZV, 3. tajemníkpolitická sekce26.12.19863.11.1989
Washingtonnpor.LikérKarolŠrom14.9.195516510726., starší referentFMZV, 3. tajemníkkulturní26.12.1986
Washingtonprap.BenovičDušan21.10.195316521750., šifrérFMZV, šifrér-atašé4.7.1987
Washingtonnpor.HylmarFrantišekIvančík2.9.194819564150., radistaFMZV, radistaspeciální spojení1.8.198730.6.1989
Washingtonkpt.TreglerKarelKodet27.3.195219691152., starší referent specialistaFMZV, 2. tajemníktisková14.12.1987
Washingtonkpt.ZelenkaDanielKoutecký29.8.195419670517., starší referent specialistaFMZV, 3. tajemníktisková14.4.1988
Washingtonnpor.KrálikBranislavRoth14.2.195316503352., starší referent specialistaFMZV, 2. tajemník2.6.1988
Washingtonnpor.ČernohlávekJosefBeránek18.3.195419678631., 26., starší referentFMZV, 3. tajemníkkrajanská14.7.1988
Washingtonnpor.BednaříkPetrPelikán19.10.195516506969., starší referentFMZV, 2. tajemníkvědecko-technický úsek15.7.1988
Washingtonkpt.BauerJaromír14.12.194919690850., radistaFMZV, radista5.8.1988
Washingtonmjr.PoštulkaJosefKopřiva29.8.195019619352., rezidentFMZV, rada 2. třídypolitická sekce29.8.1988
Washingtonnpor.ŠtíchaPavelOrlický4.11.195519686652., starší referentFMZO, ekonom rozborářhospodářské vztahy ČSSR-USA12.12.1988
Washingtonnpor.MinářJaromír28.5.195616552950., šifrérFMZV, šifrérspojení2.7.1989
Washingtonppor.ValašťanJuraj28.7.194319647650., radistaFMZV, radista20.7.1989
Washingtonkpt.KnížatJosefChalupka1.9.195619684352., starší referentČs. rozhlas, zpravodaj4.9.1989
Ženevanpor.LehečkaOtakarHuml3.2.195319648037., starší referentFMZV, 3. tajemník Stálá mise OSN9.3.19852.9.1989
Ženevapplk.BednářBohumilBorovec30.3.193319505937., rezidentFMZV, rada 2. třídyzdravotnictví, Stálá mise OSN9.5.198527.8.1989
Ženevapor.TukaVladimírFichtner7.12.195719694326., starší referentFMZV, atašéMezinárodní organizace práce OSN18.10.198522.12.1989
Ženevakpt.VlachJosefNučický10.8.194919654850., šifrérFMZV, šifrér15.8.1987
Ženevakpt.VosáhloJosefKaplan11.7.194619684837., starší referent specialistaFMZV, 1. tajemník Stále misemezinárodní organizace8.8.1989
Ženevanpor.MorozIvanRoss1.10.195516513737., starší referentFMZV, 3. tajemník Stála mise OSN, odzbrojení22.8.1989

Vysvětlivky

17. odbor – Odbor informační (1971 – 1990)

18. odbor – Odbor dokumentačně operativní nelegální rozvědky (1971 – 1990)

23. odbor – Odbor výběru, přípravy a řízení nelegální rozvědky (1971 – 1990)

26. odbor – Odbor zahraniční kontrarozvědky (1971-1988)

26. odbor – Odbor zahraniční kontrarozvědky, ideodiverze a emigrace (1988-1989)

31. odbor – Odbor emigrace (1971 – 1988), Odbor emigrace a ideodiverze (1988)

36. odbor – Odbor aktivních a vlivových opatření (1974 – 1990)

37. odbor – Odbor NSR a Rakousko (politické rozvědky) (1971 – 1988), Odbor Evropa (politické rozvědky) (1988 – 1990)

42. odbor – Odbor Západní Evropa a NATO (politické rozvědky) (1971 – 1988)

47. odbor – Odbor Afriky, Blízkeho a Středního Východu (politické rozvědky) (1974 – 1982), Odbor Blízkeho, Středního a Dálného Východu (politické rozvědky) (1982 – 1990)

50. odbor – Odbor spojení – rádio, šifra, kurýrní služba (1971 – 1990)

52. odbor – Odbor USA a Latinské Ameriky (politické rozvědky) (1971 – 1990)

57. odbor – Odbor Asie (politické rozvědky) (1974 – 1982)

69. odbor – Operativní odbor vědecko-technické rozvědky (1988 – 1990)

ČSA – Československé aerolinie

ČTK – Československá tisková kancelář

FMV – Federální ministerstvo vnitra ČSSR

FMTIR – Federální ministerstvo pro technický a investiční rozvoj ČSSR

FMZO – Federální ministerstvo zahraničního obchodu ČSSR

FMZV – Federální ministerstvo zahraničních věcí ČSSR

MAAE – Mezinárodní agentura pro atomovou energii

MV – Ministerstvo vnitra

MZO – Ministervo zahraničního obchodu

MZV – Ministerstvo zahraničních věcí

OBO – Obchodní oddělení

PZO – Podnik zahraničního obchodu

VTP – vědecko-technický přidelenec