Audio video

Audio video: konference, semináře, přednášky...

ÚSTR na YouTube

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008Audio záznamy dochovaných projevů protektorátních činitelů

Součástí sbírek Archivu bezpečnostních složek je též několik zvukových nahrávek, které tímto zpřístupňujeme veřejnosti. Jedná se o záznamy několika veřejných projevů, které byly v letech 1938–1945 vysílány rozhlasem. Po válce si nechalo ministerstvo vnitra pořídit pro potřeby vyšetřování kopie těchto projevů, které byly na gelových fóliích uloženy ve sbírce č. 301 – vyšetřovací komise pro Národní a Mimořádný lidový soud v Praze. Nahrávky měly sloužit při objasňování činnosti některých osob v době nacistické okupace a v tzv. době zvýšeného ohrožení republiky. Vedle projevů hlavních představitelů kolaborace (Emanuel Moravec, František Teuner) zde nalezneme i proslovy představitelů armády z podzimu 1938 či veřejné projevy lidí, kteří se později zapojili do odboje (Arno Hais).

Nahrávky byly v letech 2005–2006 digitalizovány za pomoci Kriminalistického ústavu v Praze. Pracovníci Archivu ministerstva vnitra pak tyto záznamy doplnili o tištěnou verzi projevů, která byla publikována v protektorátních novinách. Takto zkompletované audionahrávky byly v roce 2006 dány k dispozici veřejnosti v badatelně archivu, o čemž informovala Lucie Jarkovská ve Sborníku archivu bezpečnostních složek 4/2006. Nyní tyto nahrávky zpřístupňujeme širší veřejnosti na internetu, doplněné o životopisy a fotografie jednotlivých aktérů (použité fotografie pocházejí z osobního archivu Jaroslava Čvančary a Petra Koury). Tento audioarchiv budeme postupně rozšiřovat.Audio video: další projekty