Aktuálně (archiv aktualit)


Zúčastnili jsme se předávání Cen Ústavu pamäti národa v Bratislavě

Předávání Cen Ústavu pamäti národa v Bratislavě 13.11.2016

Spolu s předsedou správní rady ÚPN Ondrejem Krajňákem předal ředitel ÚSTR Zdeněk Hazdra ceny a pamětní medaile ÚPN bojovníkům a bojovnicím proti nacismu a komunismu.

Slavnostní ceremoniál se konal v neděli 13. listopadu 2016 v Bratislavě a byl součástí Festivalu slobody, který každoročně pořádá slovenský Ústav pamäti národa.

Přidáno: 21.11.2016

Rozšířili jsme eBadatelnu: na internetu najdete i tajné rozkazy komunistických ministrů

17. listopadu 2016eBadatelna Archivu bezpečnostních složek je nově doplněna a vylepšena. Přibyla do ní například první část fondu Inspekce ministra vnitra ČSSR. Spisy Inspekce MV dokumentují metody používané Státní bezpečností koncem 40. a počátkem 50. let, zejména provokace a fyzické násilí, kterému byli vystaveni jak vyšetřovaní, tak vězni. Jsou tedy zajímavým doplňkem vyšetřovacích spisů. Do eBadatelny přibyly také Tajné rozkazy ministra národní bezpečnosti 1951–1953, Tajné rozkazy ministra vnitra 1953–1956, Rozkazy ministra národní bezpečnosti 1951–1953 a Rozkazy ministra vnitra 1953–1970 (jde o názvy některých částí archivního fondu s názvem Organizační a vnitřní správa Federálního ministerstva vnitra).

Dlouho očekávaný dálkový přístup, díky kterému registrovaní badatelé můžou listovat archiváliemi kdekoli, kde mají připojení k internetu, Archiv spustil letos v březnu a setkal se s velkým ohlasem. Nově tedy k dosavadním čtyřem fondům přidal další. A nejen to, zároveň se výrazně zdokonalil dosud používaný software. „Na základě výsledků testování jsme vyvinuli novou, uživatelsky příjemnější verzi. Velkým zlepšením je, že zájemci nebudou odkázáni jen na inventáře naskenované v PDF, ale můžou do vyhledavače zadat téma, které je zajímá, a zjistit, jaké archiválie se k němu vztahují,“ upřesnila ředitelka ABS Světlana Ptáčníková. Inventáře si navíc může prohlížet kdokoliv bez nutnosti registrace. Nově eBadatelna Archivu bezpečnostních složek obsahuje 40 inventářů a přes 400 000 skenů. Další inventáře, digitalizované fondy i jejich části hodlá Archiv přidávat v příštích měsících.

Přidáno: 18.11.2016

Rada ÚSTR varovala před excesy při oceňování pamětníků

16. listopadu 2016 – S blížícím se výročím 17. listopadu 1989 vyslovili členové Rady ÚSTR znepokojení ze způsobu, jakým čeští politici pojímají oceňování pamětníků, kteří prožili holocaust, hrůzy nacismu a komunistické perzekuce. „Tito lidé si nezaslouží být vtahováni do politických her a obchodů. Letos jsme například u příležitosti státního svátku 28. října sledovali odstrašující případ, kdy se osobnost, která svůj život zasvětila tomu, aby varovala před nástrahami, jež před svobodnou demokratickou společností stojí, stala obětí arogance moci. Rada ÚSTR vyzývá nejvyšší ústavní činitele, aby se do budoucna excesů při oceňování výjimečných osobností vyvarovali. 28. říjen i 17. listopad mají být především připomínkou potřeby nevzdávat zápas za svobodu, demokracii a státní suverenitu. Zastiňovat životní příběhy lidí, kteří by nám měli být vzory, politickými naschvály je netaktní a nedůstojné,“ shodli se radní v usnesení přijatém na listopadovém zasedání.

Přidáno: 16.11.2016

Mezinárodní konference Perceptions of Society at the Top in East Central Europe, 1945–1981

Pozvánka na konferenci Party, Security Services, and Government Archives in International Perspective: Perceptions of Society at the Top in East Central Europe, 1945–1981 (Praha, Richterův dům, 1.–2. prosince 2016)

Ústav pro studium totalitních režimů, Karlova univerzita v Praze a New York University Prague Vás zvou na konferenci Party, Security Services, and Government Archives in International Perspective: Perceptions of Society at the Top in East Central Europe, 1945–1981.

Konference se uskuteční ve dnech 1.–2. prosince 2016 v Richtrově domě, Malé náměstí 11, Praha 1 (1. patro).

Konference proběhne v anglickém jazyce bez tlumočení.

Přidáno: 16.11.2016

ÚSTR se připojuje k veřejné sbírce u příležitosti Dne válečných veteránů

Ředitel ÚSTR Zdeněk Hazdra

Praha 10. listopadu 2016 – V pátek 11. listopadu, kdy si celý svět připomíná Den válečných veteránů, pořádá obecně prospěšná společnost Post Bellum veřejnou sbírku na podporu natáčení a zachování svědectví pamětníků válek a bezpráví minulého století.

„Svědectví válečných veteránů musíme neustále připomínat, zvláště v dnešní době, ve které je nutné si uvědomovat, že naše republika nevznikla náhodou a bez obětí, nýbrž že za naše nynější svobody vděčíme konkrétním lidem, kteří neváhali a byli ochotni obětovat vše, aby zabránili zlu a bezpráví,“ říká ředitel ÚSTR Zdeněk Hazdra, který se ke sbírce Paměti národa nákupem vlčího máku připojil.

Přidáno: 10.11.2016

Pozvání na přednášku „Pro nás pracuje celá Evropa“

Pozvánka na přednášku Pro nás pracuje celá Evropa (Praha, ÚSTR 24.11.2016 od 17.00)

Srdečně zveme na přednášku historika Alfonse Adama „Pro nás pracuje celá Evropa“ o nuceném pracovním nasazení na Mostecku během druhé světové války. Přednáška proběhne ve čtvrtek 24. listopadu 2016 od 17 hodin v Ústavu pro studium totalitních režimů, Siwiecova 2, Praha 3.

Přidáno: 01.11.2016

Výstava Rozkulačeno! prodloužena

Praha 24. října 2016 – Výstava s podtitulem „Půlstoletí perzekuce selského stavu“, která je k vidění v Národním zemědělském muzeu od 24. května tohoto roku, je díky zájmu návštěvníků muzea prodloužena až do konce března 2017.

Přidáno: 31.10.2016

Prezentace knihy o východoněmecké Stasi

Pozvánka na prezentaci knihy o východoněmecké Stasi  (Praha, ÚSTR 22.11.2016 od 18.00)

Srdečně zveme na prezentaci knihy Christiana Domnitze Kooperation und Kontrolle. Die Arbeit der Stasi-Operativgruppe im sozialistischen Ausland, která se uskuteční v úterý 22. listopadu od 18 hodin v Ústavu pro studium totalitních režimů, Siwiecova 2, Praha 3. Kniha popisuje struktury a způsoby práce operativních skupin východoněmecké Státní bezpečnosti, jež dohlížely v socialistické cizině na občany Německé demokratické republiky a snažily se bránit jejich útěkům do západních zemí.

Prezentace se zúčastní Georg Herbstritt z BStU, český komentář bude mít Tomáš Vilímek (ÚSTR a ÚSD AV ČR)

Prezentace i následná diskuse proběhnou v němčině s tlumočením do češtiny.

Přidáno: 31.10.2016