Mezinárodní konference 90 let českého a slovenského komunismu

Logo konference „90 let českého a slovenského komunismu

Ve dnech 3.–5. listopadu 2011 proběhla v Praze mezinárodní konference s názvem 90 let českého a slovenského komunismu, kterou připravil Ústav pro studium totalitních režimů společně s Ústavem pro soudobé dějiny. Partnery konference se staly Historický ústav slovenskej Akademie ved, Archiv bezpečnostních složek a jako mediální partner Český rozhlas.

Záštitu nad konferencí přijali předsedkyně vlády Slovenské republiky Iveta Radičová, předseda vlády České republiky Petr Nečas a předseda Akademie věd České republiky Jiří Drahoš.

Konference byla slavnostně zahájena ve čtvrtek 3. listopadu 2011 v budově Českého rozhlasu v Praze ministrem obrany ČR Alexandrem Vondrou, generálním ředitelem Českého rozhlasu Peterem Duhanem, ředitelem Ústavu pro studium totalitních režimů Danielem Hermanem, předsedou Akademie věd ČR Jiřím Drahošem a ředitelem Ústavu pro soudobé dějiny Akademie věd Oldřichem Tůmou. Průvodcem večera byl redaktor Českého rozhlasu Robert Tamchyna. Po zahájení následoval první diskusní blok věnovaný fenoménu komunismu ve 20. století.

Mezinárodní konference pak pokračovala 4. a 5. listopadu 2011 v prostorách Lichtenštejnského paláce, kde během dvou dní zaznělo více než čtyřicet odborných příspěvků rozdělených do dalších čtyř tematických bloků (KSČ a její proměny do roku 1945, Konflikty v komunistické straně a proměny komunistické ideologie, KSČ jako strana moci 1945–1989 a Československý komunismus v mezinárodních souvislostech), které nahlížely na 90 let českého a slovenského komunismu nejen z čistě historické, ale také z politologické, náboženské či kulturologické perspektivy.

 • Fotogalerie
 • Termín: 3.-5. listopadu 2011
 • Místo:
  • 3. listopadu 2011 – Český rozhlas, Vinohradská 12, Praha 2
  • 4.–5. listopadu 2011 – Úřad vlády České republiky, Lichtenštejnský palác, U Sovových mlýnů 4
 • Jednací jazyk: čeština, slovenština
 • Pozvánka
 • Program
 • Kontaktní informace: martina.kollinerova@ustrcr.cz nebo telefonu: +420 221 008 396

Fotogalerie

Zahájení konference (čtvrtek 3. listopadu 2011, Český rozhlas)

Mezinárodní konference „90 let českého a slovenského komunismu“: Jan Kalous (Praha, 3.–5.11.2011) Mezinárodní konference „90 let českého a slovenského komunismu“ (Praha, 3.–5.11.2011) Mezinárodní konference „90 let českého a slovenského komunismu“: Robert Tamchyna (Praha, 3.–5.11.2011) Mezinárodní konference „90 let českého a slovenského komunismu“ (Praha, 3.–5.11.2011) Mezinárodní konference „90 let českého a slovenského komunismu““: Peter Duhan (Praha, 3.–5.11.2011) Mezinárodní konference „90 let českého a slovenského komunismu“: Alexandr Vondra (Praha, 3.–5.11.2011) Mezinárodní konference „90 let českého a slovenského komunismu“: Jiří Drahoš (Praha, 3.–5.11.2011) Mezinárodní konference „90 let českého a slovenského komunismu“ (Praha, 3.–5.11.2011) Mezinárodní konference „90 let českého a slovenského komunismu“ (Praha, 3.–5.11.2011) Mezinárodní konference „90 let českého a slovenského komunismu“: Daniel Herman (Praha, 3.–5.11.2011) Mezinárodní konference „90 let českého a slovenského komunismu“ (Praha, 3.–5.11.2011) Mezinárodní konference „90 let českého a slovenského komunismu“: Oldřich Tůma (Praha, 3.–5.11.2011)

1. blok: Fenomén komunismu ve 20. století, komunismus po roce 1990 (kulatý stůl, čtvrtek 3. listopadu 2011, Český rozhlas)

Mezinárodní konference „90 let českého a slovenského komunismu“: Miroslav Kusý (Praha, 3.–5.11.2011) Mezinárodní konference „90 let českého a slovenského komunismu“ (Praha, 3.–5.11.2011) Mezinárodní konference „90 let českého a slovenského komunismu“: Jacques Rupnik (Praha, 3.–5.11.2011) Mezinárodní konference „90 let českého a slovenského komunismu“: Daniel Herman (Praha, 3.–5.11.2011) Mezinárodní konference „90 let českého a slovenského komunismu“ (Praha, 3.–5.11.2011) Mezinárodní konference „90 let českého a slovenského komunismu“: Igor Lukeš (Praha, 3.–5.11.2011) Mezinárodní konference „90 let českého a slovenského komunismu“ (Praha, 3.–5.11.2011) Mezinárodní konference „90 let českého a slovenského komunismu“ (Praha, 3.–5.11.2011) Mezinárodní konference „90 let českého a slovenského komunismu“: Petr Brod (Praha, 3.–5.11.2011) Mezinárodní konference „90 let českého a slovenského komunismu“ (Praha, 3.–5.11.2011) Mezinárodní konference „90 let českého a slovenského komunismu“: Oldřich Tůma (Praha, 3.–5.11.2011) Mezinárodní konference „90 let českého a slovenského komunismu“ (Praha, 3.–5.11.2011) Mezinárodní konference „90 let českého a slovenského komunismu“ (Praha, 3.–5.11.2011) Mezinárodní konference „90 let českého a slovenského komunismu“ (Praha, 3.–5.11.2011) Mezinárodní konference „90 let českého a slovenského komunismu“ (Praha, 3.–5.11.2011) Mezinárodní konference „90 let českého a slovenského komunismu“ (Praha, 3.–5.11.2011) Mezinárodní konference „90 let českého a slovenského komunismu“ (Praha, 3.–5.11.2011) Mezinárodní konference „90 let českého a slovenského komunismu“: Zdeněk Boháč (Praha, 3.–5.11.2011) Mezinárodní konference „90 let českého a slovenského komunismu (Praha, 3.–5.11.2011) Mezinárodní konference „90 let českého a slovenského komunismu“ (Praha, 3.–5.11.2011)

2. blok: KSČ a její proměny do roku 1945 (pátek 4. listopadu 2011, Lichtenštejnský palác, 1. sál)

 • Moderátor: Vítězslav Sommer (ÚSTR)
 • Jakub Rákosník (FF UK)
 • Libor Svoboda (ÚSTR
 • Jan Lomíček (FF UK)
 • Stanislav Kokoška (ÚSD)

Mezinárodní konference „90 let českého a slovenského komunismu“ (Praha, 4.11.2011, Lichtenštejnský palác) Mezinárodní konference „90 let českého a slovenského komunismu“ (Praha, 4.11.2011, Lichtenštejnský palác) Mezinárodní konference „90 let českého a slovenského komunismu“: Jakub Rákosník (Praha, 4.11.2011, Lichtenštejnský palác) Mezinárodní konference „90 let českého a slovenského komunismu“: Libor Svoboda (Praha, 4.11.2011, Lichtenštejnský palác) Mezinárodní konference „90 let českého a slovenského komunismu“ (Praha, 4.11.2011, Lichtenštejnský palác) Mezinárodní konference „90 let českého a slovenského komunismu“: Jan Lomíček (Praha, 4.11.2011, Lichtenštejnský palác) Mezinárodní konference „90 let českého a slovenského komunismu“ (Praha, 4.11.2011, Lichtenštejnský palác) Mezinárodní konference „90 let českého a slovenského komunismu“: Stanislav Kokoška (Praha, 4.11.2011, Lichtenštejnský palác) Mezinárodní konference „90 let českého a slovenského komunismu“ (Praha, 4.11.2011, Lichtenštejnský palác) Mezinárodní konference „90 let českého a slovenského komunismu“ (Praha, 4.11.2011, Lichtenštejnský palác) Mezinárodní konference „90 let českého a slovenského komunismu“ (Praha, 4.11.2011, Lichtenštejnský palác) Mezinárodní konference „90 let českého a slovenského komunismu“ (Praha, 4.11.2011, Lichtenštejnský palác) Mezinárodní konference „90 let českého a slovenského komunismu“: moderátor Vítězslav Sommer (Praha, 4.11.2011, Lichtenštejnský palác)

 • Moderátor: Jakub Rákosník (FF UK)
 • Róbert Arpáš (HIÚ SAV)
 • Miroslav Sabol (HIÚ SAV)
 • Rudolf Vévoda (ÚSTR)
 • David Kovařík (ÚSD)

Mezinárodní konference „90 let českého a slovenského komunismu“: Róbert Arpáš (Praha, 4.11.2011, Lichtenštejnský palác) Mezinárodní konference „90 let českého a slovenského komunismu“ (Praha, 4.11.2011, Lichtenštejnský palác) Mezinárodní konference „90 let českého a slovenského komunismu“ (Praha, 4.11.2011, Lichtenštejnský palác) Mezinárodní konference „90 let českého a slovenského komunismu“: Miroslav Sabo (Praha, 4.11.2011, Lichtenštejnský palác) Mezinárodní konference „90 let českého a slovenského komunismu“ (Praha, 4.11.2011, Lichtenštejnský palác) Mezinárodní konference „90 let českého a slovenského komunismu“ (Praha, 4.11.2011, Lichtenštejnský palác) Mezinárodní konference „90 let českého a slovenského komunismu“ (Praha, 4.11.2011, Lichtenštejnský palác) Mezinárodní konference „90 let českého a slovenského komunismu“: Rudolf Vévoda (Praha, 4.11.2011, Lichtenštejnský palác) Mezinárodní konference „90 let českého a slovenského komunismu“: Rudolf Vévoda (Praha, 4.11.2011, Lichtenštejnský palác) Mezinárodní konference „90 let českého a slovenského komunismu“: David Kovařík (Praha, 4.11.2011, Lichtenštejnský palác) Mezinárodní konference „90 let českého a slovenského komunismu“: Milan Zemko (Praha, 4.11.2011, Lichtenštejnský palác) Mezinárodní konference „90 let českého a slovenského komunismu“ (Praha, 4.11.2011, Lichtenštejnský palác) Mezinárodní konference „90 let českého a slovenského komunismu“ (Praha, 4.11.2011, Lichtenštejnský palác) Mezinárodní konference „90 let českého a slovenského komunismu“: moderátor Jakub Rákosník (Praha, 4.11.2011, Lichtenštejnský palác)

3. blok: KSČ jako strana moci 1945—1989 (pátek 4. listopadu 2011, Lichtenštejnský palác, 2. sál)

 • Moderátor: Vojtěch Ripka (ÚSTR)
 • Jan Kalous (ÚSTR)
 • Petr Cajthaml (Ústav dějin Univerzity Karlovy)
 • Kateřina Lozoviuková (Technická univerzita v Liberci)
 • Marie Černá (ÚSD)

Mezinárodní konference „90 let českého a slovenského komunismu“ (Praha, 4.11.2011, Lichtenštejnský palác) Mezinárodní konference „90 let českého a slovenského komunismu“: moderátor Vojtěch Ripka (Praha, 4.11.2011, Lichtenštejnský palác) Mezinárodní konference „90 let českého a slovenského komunismu“: Kateřina Lozoviuková (Praha, 4.11.2011, Lichtenštejnský palác) Mezinárodní konference „90 let českého a slovenského komunismu“ (Praha, 4.11.2011, Lichtenštejnský palác) Mezinárodní konference „90 let českého a slovenského komunismu“ (Praha, 4.11.2011, Lichtenštejnský palác) Mezinárodní konference „90 let českého a slovenského komunismu“: Petr Cajthaml (Praha, 4.11.2011, Lichtenštejnský palác) Mezinárodní konference „90 let českého a slovenského komunismu“: Jan Kalous (Praha, 4.11.2011, Lichtenštejnský palác) Mezinárodní konference „90 let českého a slovenského komunismu“: Marie Černá (Praha, 4.11.2011, Lichtenštejnský palác) Mezinárodní konference „90 let českého a slovenského komunismu“ (Praha, 4.11.2011, Lichtenštejnský palác) Mezinárodní konference „90 let českého a slovenského komunismu“ (Praha, 4.11.2011, Lichtenštejnský palác) Mezinárodní konference „90 let českého a slovenského komunismu“ (Praha, 4.11.2011, Lichtenštejnský palác) Mezinárodní konference „90 let českého a slovenského komunismu“ (Praha, 4.11.2011, Lichtenštejnský palác) Mezinárodní konference „90 let českého a slovenského komunismu“: Jaroslav Cuhra (Praha, 4.11.2011, Lichtenštejnský palác) Mezinárodní konference „90 let českého a slovenského komunismu“ (Praha, 4.11.2011, Lichtenštejnský palác) Mezinárodní konference „90 let českého a slovenského komunismu“ (Praha, 4.11.2011, Lichtenštejnský palác)

 • Moderátor: Jan Kalous (ÚSTR)
 • Milan Bárta (ÚSTR)
 • Pavel Žáček (ÚSTR)
 • František Hanzlík (Univerzita obrany)
 • Jiří Bašta (PedF UK)

Mezinárodní konference „90 let českého a slovenského komunismu“ (Praha, 4.11.2011, Lichtenštejnský palác) Mezinárodní konference „90 let českého a slovenského komunismu“: Milan Bárta (Praha, 4.11.2011, Lichtenštejnský palác) Mezinárodní konference „90 let českého a slovenského komunismu“ (Praha, 4.11.2011, Lichtenštejnský palác) Mezinárodní konference „90 let českého a slovenského komunismu“: František Hanzlík (Praha, 4.11.2011, Lichtenštejnský palác) Mezinárodní konference „90 let českého a slovenského komunismu“ (Praha, 4.11.2011, Lichtenštejnský palác) Mezinárodní konference „90 let českého a slovenského komunismu“ (Praha, 4.11.2011, Lichtenštejnský palác) Mezinárodní konference „90 let českého a slovenského komunismu“ (Praha, 4.11.2011, Lichtenštejnský palác) Mezinárodní konference „90 let českého a slovenského komunismu“: Pavel Žáček (Praha, 4.11.2011, Lichtenštejnský palác) Mezinárodní konference „90 let českého a slovenského komunismu“ (Praha, 4.11.2011, Lichtenštejnský palác) Mezinárodní konference „90 let českého a slovenského komunismu“ (Praha, 4.11.2011, Lichtenštejnský palác) Mezinárodní konference „90 let českého a slovenského komunismu“: Jiří Bašta (Praha, 4.11.2011, Lichtenštejnský palác) Mezinárodní konference „90 let českého a slovenského komunismu“ (Praha, 4.11.2011, Lichtenštejnský palác) Mezinárodní konference „90 let českého a slovenského komunismu“ (Praha, 4.11.2011, Lichtenštejnský palác) Mezinárodní konference „90 let českého a slovenského komunismu“ (Praha, 4.11.2011, Lichtenštejnský palác) Mezinárodní konference „90 let českého a slovenského komunismu“: Zdeněk Boháč (Praha, 4.11.2011, Lichtenštejnský palác) Mezinárodní konference „90 let českého a slovenského komunismu“ (Praha, 4.11.2011, Lichtenštejnský palác)

 • Moderátor: Miroslav Londák (HIÚ SAV)
 • Jan Pešek (HIÚ SAV)
 • Branislav Kinčok (ÚPN)
 • Zdeněk Doskočil (ÚSD)
 • Jiří Hoppe (ÚSD)

Mezinárodní konference „90 let českého a slovenského komunismu“: moderátor Miroslav Londák, Jan Pešek a Branislav Kinčok (Praha, 4.11.2011, Lichtenštejnský palác) Mezinárodní konference „90 let českého a slovenského komunismu“: Jan Pešek (Praha, 4.11.2011, Lichtenštejnský palác) Mezinárodní konference „90 let českého a slovenského komunismu“: Branislav Kinčok (Praha, 4.11.2011, Lichtenštejnský palác) Mezinárodní konference „90 let českého a slovenského komunismu“ (Praha, 4.11.2011, Lichtenštejnský palác) Mezinárodní konference „90 let českého a slovenského komunismu“: Zdeněk Doskočil (Praha, 4.11.2011, Lichtenštejnský palác) Mezinárodní konference „90 let českého a slovenského komunismu“ (Praha, 4.11.2011, Lichtenštejnský palác) Mezinárodní konference „90 let českého a slovenského komunismu“: Jiří Hoppe (Praha, 4.11.2011, Lichtenštejnský palác) Mezinárodní konference „90 let českého a slovenského komunismu“ (Praha, 4.11.2011, Lichtenštejnský palác) Mezinárodní konference „90 let českého a slovenského komunismu“ (Praha, 4.11.2011, Lichtenštejnský palác) Mezinárodní konference „90 let českého a slovenského komunismu“: Jan Rychlík (Praha, 4.11.2011, Lichtenštejnský palác) Mezinárodní konference „90 let českého a slovenského komunismu“ (Praha, 4.11.2011, Lichtenštejnský palác) Mezinárodní konference „90 let českého a slovenského komunismu“ (Praha, 4.11.2011, Lichtenštejnský palác) Mezinárodní konference „90 let českého a slovenského komunismu“ (Praha, 4.11.2011, Lichtenštejnský palác) Mezinárodní konference „90 let českého a slovenského komunismu“ (Praha, 4.11.2011, Lichtenštejnský palác)

 • Moderátor: Libor Svoboda (ÚSTR)
 • Stanislav Sikora (HIÚ SAV)
 • Miroslav Londák (HIÚ SAV)
 • Jaroslav Pažout (ÚSD)
 • Norbert Kmeť (ÚPV SAV)

Mezinárodní konference „90 let českého a slovenského komunismu“: moderátor Libor Svoboda, Stanislav Sikora a Miroslav Londák (Praha, 4.11.2011, Lichtenštejnský palác) Mezinárodní konference „90 let českého a slovenského komunismu“: Stanislav Sikora (Praha, 4.11.2011, Lichtenštejnský palác) Mezinárodní konference „90 let českého a slovenského komunismu“ (Praha, 4.11.2011, Lichtenštejnský palác) Mezinárodní konference „90 let českého a slovenského komunismu“ (Praha, 4.11.2011, Lichtenštejnský palác) Mezinárodní konference „90 let českého a slovenského komunismu“: Miroslav Londák (Praha, 4.11.2011, Lichtenštejnský palác) Mezinárodní konference „90 let českého a slovenského komunismu“ (Praha, 4.11.2011, Lichtenštejnský palác) Mezinárodní konference „90 let českého a slovenského komunismu“: Jaroslav Pažout (Praha, 4.11.2011, Lichtenštejnský palác) Mezinárodní konference „90 let českého a slovenského komunismu“: Norbert Kmeť (Praha, 4.11.2011, Lichtenštejnský palác)

4. blok: Konflikty v komunistické straně a proměny komunistické ideologie (pátek 4. listopadu 2011, Lichtenštejnský palác, 1. sál)

 • Moderátor: Jiří Kocian (ÚSD)
 • Antonín Kostlán – Doubravka Olšáková (ÚSD)
 • Adam Hudek (HIÚ SAV)
 • Petr Šámal (ÚČL AV)
 • Vítězslav Sommer (ÚSTR)

Mezinárodní konference „90 let českého a slovenského komunismu“: Antonín Kostlán  (Praha, 4.11.2011, Lichtenštejnský palác) Mezinárodní konference „90 let českého a slovenského komunismu“ (Praha, 4.11.2011, Lichtenštejnský palác) Mezinárodní konference „90 let českého a slovenského komunismu“ (Praha, 4.11.2011, Lichtenštejnský palác) Mezinárodní konference „90 let českého a slovenského komunismu“: Antonín Kostlán a vlevo spoluautorka příspěvku Doubravka Olšáková (Praha, 4.11.2011, Lichtenštejnský palác) Mezinárodní konference „90 let českého a slovenského komunismu“ (Praha, 4.11.2011, Lichtenštejnský palác) Mezinárodní konference „90 let českého a slovenského komunismu“: Adam Hudek (Praha, 4.11.2011, Lichtenštejnský palác) Mezinárodní konference „90 let českého a slovenského komunismu“: Petr Šámal (Praha, 4.11.2011, Lichtenštejnský palác) Mezinárodní konference „90 let českého a slovenského komunismu“: Vítězslav Sommer (Praha, 4.11.2011, Lichtenštejnský palác) Mezinárodní konference „90 let českého a slovenského komunismu“ (Praha, 4.11.2011, Lichtenštejnský palác) Mezinárodní konference „90 let českého a slovenského komunismu“ (Praha, 4.11.2011, Lichtenštejnský palác) Mezinárodní konference „90 let českého a slovenského komunismu“: Petr Cajthaml (Praha, 4.11.2011, Lichtenštejnský palác) Mezinárodní konference „90 let českého a slovenského komunismu“ (Praha, 4.11.2011, Lichtenštejnský palác) Mezinárodní konference „90 let českého a slovenského komunismu“: Milan Zemko (Praha, 4.11.2011, Lichtenštejnský palác)

 • Moderátor: Jiří Pernes (ÚSD – ÚSTR)
 • Ondřej Matějka (ÚSD)
 • Jaroslav Šebek (HIÚ AV)
 • Jan Mervart (Univerzita Hradec Králové)
 • Milan Zemko (HIÚ SAV)
 • Vojtěch Ripka (ÚSTR)

Mezinárodní konference „90 let českého a slovenského komunismu“: moderátor Jiří Pernes (Praha, 4.11.2011, Lichtenštejnský palác) Mezinárodní konference „90 let českého a slovenského komunismu“: Ondřej Matějka (Praha, 4.11.2011, Lichtenštejnský palác) Mezinárodní konference „90 let českého a slovenského komunismu“ (Praha, 4.11.2011, Lichtenštejnský palác) Mezinárodní konference „90 let českého a slovenského komunismu“: Jaroslav Šebek (Praha, 4.11.2011, Lichtenštejnský palác) Mezinárodní konference „90 let českého a slovenského komunismu“: Jan Mervart (Praha, 4.11.2011, Lichtenštejnský palác) Mezinárodní konference „90 let českého a slovenského komunismu“ (Praha, 4.11.2011, Lichtenštejnský palác) Mezinárodní konference „90 let českého a slovenského komunismu“: Milan Zemko (Praha, 4.11.2011, Lichtenštejnský palác) Mezinárodní konference „90 let českého a slovenského komunismu“: Milan Zemko (Praha, 4.11.2011, Lichtenštejnský palác) Mezinárodní konference „90 let českého a slovenského komunismu“: Vojtěch Ripka (Praha, 4.11.2011, Lichtenštejnský palác) Mezinárodní konference „90 let českého a slovenského komunismu“ (Praha, 4.11.2011, Lichtenštejnský palác) Mezinárodní konference „90 let českého a slovenského komunismu“ (Praha, 4.11.2011, Lichtenštejnský palác)

5. blok: Československý komunismus v mezinárodních souvislostech (sobota 5. listopadu 2011, Lichtenštejnský palác, 1. sál)

 • Moderátor: Oldřich Tůma (ÚSD)
 • Juraj Benko (HIÚ SAV)
 • Václav Veber (Univerzita Pardubice)
 • Jiří Pernes (ÚSD – ÚSTR)

Mezinárodní konference „90 let českého a slovenského komunismu“: moderátor Oldřich Tůma, Juraj Benko a Václav Veber (Praha, 5.11.2011, Lichtenštejnský palác) Mezinárodní konference „90 let českého a slovenského komunismu“: Oldřich Tůma a Juraj Benko (Praha, 5.11.2011, Lichtenštejnský palác) Mezinárodní konference „90 let českého a slovenského komunismu“:Juraj Benko (Praha, 5.11.2011, Lichtenštejnský palác) Mezinárodní konference „90 let českého a slovenského komunismu“: Juraj Benko (Praha, 5.11.2011, Lichtenštejnský palác) Mezinárodní konference „90 let českého a slovenského komunismu“: Václav Veber (Praha, 5.11.2011, Lichtenštejnský palác) Mezinárodní konference „90 let českého a slovenského komunismu“ (Praha, 5.11.2011, Lichtenštejnský palác) Mezinárodní konference „90 let českého a slovenského komunismu“ (Praha, 5.11.2011, Lichtenštejnský palác) Mezinárodní konference „90 let českého a slovenského komunismu“: Jiří Pernes (Praha, 5.11.2011, Lichtenštejnský palác) Mezinárodní konference „90 let českého a slovenského komunismu“ (Praha, 5.11.2011, Lichtenštejnský palác) Mezinárodní konference „90 let českého a slovenského komunismu“ (Praha, 5.11.2011, Lichtenštejnský palác) Mezinárodní konference „90 let českého a slovenského komunismu“ (Praha, 5.11.2011, Lichtenštejnský palác) Mezinárodní konference „90 let českého a slovenského komunismu“ (Praha, 5.11.2011, Lichtenštejnský palác) Mezinárodní konference „90 let českého a slovenského komunismu“ (Praha, 5.11.2011, Lichtenštejnský palác) Mezinárodní konference „90 let českého a slovenského komunismu“ (Praha, 5.11.2011, Lichtenštejnský palác) Mezinárodní konference „90 let českého a slovenského komunismu“: Zdeněk Boháč a Václav Veber (Praha, 5.11.2011, Lichtenštejnský palác)

 • Moderátor: Oldřich Tůma (ÚSD)
 • Ondřej Vojtěchovský (FF UK)
 • Jan Adamec (FF UK)
 • Jitka Vondrová (ÚSD)

Mezinárodní konference „90 let českého a slovenského komunismu“ (Praha, 5.11.2011, Lichtenštejnský palác) Mezinárodní konference „90 let českého a slovenského komunismu“: Oldřich Tůma (Praha, 5.11.2011, Lichtenštejnský palác) Mezinárodní konference „90 let českého a slovenského komunismu“: Ondřej Vojtěchovský (Praha, 5.11.2011, Lichtenštejnský palác) Mezinárodní konference „90 let českého a slovenského komunismu“ (Praha, 5.11.2011, Lichtenštejnský palác) Mezinárodní konference „90 let českého a slovenského komunismu“ (Praha, 5.11.2011, Lichtenštejnský palác) Mezinárodní konference „90 let českého a slovenského komunismu“ (Praha, 5.11.2011, Lichtenštejnský palác) Mezinárodní konference „90 let českého a slovenského komunismu“ (Praha, 5.11.2011, Lichtenštejnský palác) Mezinárodní konference „90 let českého a slovenského komunismu“: Jan Adamec (Praha, 5.11.2011, Lichtenštejnský palác) Mezinárodní konference „90 let českého a slovenského komunismu“ (Praha, 5.11.2011, Lichtenštejnský palác) Mezinárodní konference „90 let českého a slovenského komunismu“ (Praha, 5.11.2011, Lichtenštejnský palác) Mezinárodní konference „90 let českého a slovenského komunismu“: Jitka Vondrová (Praha, 5.11.2011, Lichtenštejnský palác) Mezinárodní konference „90 let českého a slovenského komunismu“ (Praha, 5.11.2011, Lichtenštejnský palác) Mezinárodní konference „90 let českého a slovenského komunismu“ (Praha, 5.11.2011, Lichtenštejnský palác) Mezinárodní konference „90 let českého a slovenského komunismu“ (Praha, 5.11.2011, Lichtenštejnský palác) Mezinárodní konference „90 let českého a slovenského komunismu“ (Praha, 5.11.2011, Lichtenštejnský palác) Mezinárodní konference „90 let českého a slovenského komunismu“ (Praha, 5.11.2011, Lichtenštejnský palác) Mezinárodní konference „90 let českého a slovenského komunismu“ (Praha, 5.11.2011, Lichtenštejnský palác) Mezinárodní konference „90 let českého a slovenského komunismu“ (Praha, 5.11.2011, Lichtenštejnský palác) Mezinárodní konference „90 let českého a slovenského komunismu“ (Praha, 5.11.2011, Lichtenštejnský palác)

6. blok: Československý komunismus a národní otázka (sobota 5. listopadu 2011, Lichtenštejnský palác, 2. sál)

 • Moderátor: Vítězslav Sommer (ÚSTR)
 • Jiří Křesťan (Národní archiv)
 • Jan Rychlík (FF UK)
 • Tomáš Vilímek (ÚSD)

Mezinárodní konference „90 let českého a slovenského komunismu“ (Praha, 5.11.2011, Lichtenštejnský palác) Mezinárodní konference „90 let českého a slovenského komunismu“: Jiří Křesťan (Praha, 5.11.2011, Lichtenštejnský palác) Mezinárodní konference „90 let českého a slovenského komunismu“ (Praha, 5.11.2011, Lichtenštejnský palác) Mezinárodní konference „90 let českého a slovenského komunismu“: Jan Rychlík (Praha, 5.11.2011, Lichtenštejnský palác) Mezinárodní konference „90 let českého a slovenského komunismu“ (Praha, 5.11.2011, Lichtenštejnský palác) Mezinárodní konference „90 let českého a slovenského komunismu“ (Praha, 5.11.2011, Lichtenštejnský palác) Mezinárodní konference „90 let českého a slovenského komunismu“ (Praha, 5.11.2011, Lichtenštejnský palác) Mezinárodní konference „90 let českého a slovenského komunismu“: Tomáš Vilímek (Praha, 5.11.2011, Lichtenštejnský palác) Mezinárodní konference „90 let českého a slovenského komunismu“ (Praha, 5.11.2011, Lichtenštejnský palác) Mezinárodní konference „90 let českého a slovenského komunismu“ (Praha, 5.11.2011, Lichtenštejnský palác) Mezinárodní konference „90 let českého a slovenského komunismu“ (Praha, 5.11.2011, Lichtenštejnský palác) Mezinárodní konference „90 let českého a slovenského komunismu“ (Praha, 5.11.2011, Lichtenštejnský palác) Mezinárodní konference „90 let českého a slovenského komunismu“ (Praha, 5.11.2011, Lichtenštejnský palác) Mezinárodní konference „90 let českého a slovenského komunismu“ (Praha, 5.11.2011, Lichtenštejnský palác)

Zhodnocení výsledků konference a její zakončení (sobota 5. listopadu 2011, Lichtenštejnský palác, 1. sál)

Mezinárodní konference „90 let českého a slovenského komunismu“: Jiří Kocian (Praha, 5.11.2011, Lichtenštejnský palác) Mezinárodní konference „90 let českého a slovenského komunismu“: Jan Kalous (Praha, 5.11.2011, Lichtenštejnský palác) Mezinárodní konference „90 let českého a slovenského komunismu“: Jiří Kocian (Praha, 5.11.2011, Lichtenštejnský palác) Mezinárodní konference „90 let českého a slovenského komunismu“: Jan Kalous (Praha, 5.11.2011, Lichtenštejnský palác)